Partnerska i verenička viza za Australiju – 2 Opcije 1 Cilj

Partnerska i verenička viza za Australiju

Partnerska i verenička viza za Australiju su zapravo dve različite vizne opcije za Australiju. Međutim, obe imaju isti cilj – da spoje partnere u Australiji.

Često nas klijenti pitaju da li moraju da budu u braku kako bi im partner viza za Australiju bila odobrena. Kao i da li prvi korak treba da bude verenička viza za Australiju.

Da bismo dali odgovor potrebno je da sagledamo mogućnosti obe vize za Australiju. Tako možete saznati i šta Vama najviše odgovara.

Partnerska i verenička viza za Australiju – uslovi za sponzora

Zahtev za vereničku i partnersku vizu se podnosi na osnovu veze između sponzora i podnosioca zahteva za vizu.

Uslovi za sponzora su isti bilo da je u pitanju verenička ili partnerska viza za Australiju.

Sponozor treba da bude:

  • Državljanin Australije, stalni rezident Australije (Permanent Resident) ili državljanin Novog Zelanda koji ispunjava određene uslove,
  • Punoletan,
  • Čiste krivične istorije, odnosno nije bio osuđen za određeno krivično delo/dela koja ga sprečavaju da bude sponzor,
  • Sponzor nije ranije imao neke vize pod određenim okolnostima.

Partnerska viza za Australiju

Zahtev se može podneti dok je podnosilac zahteva u Australiji ili van Australije. Krajnji cilj je da podnosilac zahteva na kraju dobije stalni boravak.

Proces dobijanja stalnog boravka se može značajno ubrzati ako su podnosilac zahteva i sponzor u braku.

Međutim, sama partnerska viza za Australiju može da se odobri i na osnovu vanbračne zajednice ako su ispunjeni svi ostali uslovi.

Proces se odvija u dve faze. U određenim okolnostima osoba može podnošenjem zahteva za fazu 1 da prođe i fazu 2. Tako sa jednim zahtevom možete odmah dobiti stalni boravak. Ako je to slučaj, onda je veoma važno da se podnese dobro pripremljen zahtev i dokumentacija koja prikazuje ispunjavanje uslova.

Partner viza za Australiju i faze za njeno dobijanje

Faza 1: Privremena partnerska viza za Australiju Faza 2: Stalna partnerska viza za Australiju
Vi i Vaš australijski partner ste:

●      Zakonski supružnici; ili

●      Planirate da se venčate pre nego što je odluka o vizi doneta; ili

●      Vaša vanbračna zajednica traje minimum 12 meseci pre podnošenja zahteva za vizu;

Podnosi se zahtev za vizu sa privremenim boravkom (Faza 1) za Australiju.

Dve godine nakon podnošenja zahteva za vizu sa privremenim boravkom (faza 1), Vi i Vaš australijski partner ste i dalje u (van)bračnoj zajednici.

Podnosite zahtev za za vizu sa stalnim boravkom (Faza 2) dok ste u Australji.

Verenička viza za Australiju

Podnosilac zahteva mora se nalaziti van Australije u trenutku podnošenja zahteva. Takođe, mora biti van Australije da bi se donela odluka o vereničkoj vizi.

Ako ste u toku obrađivanja ove vize došli u Australiju na turističku vizu, onda ćete morati u određenom trenutku da izađete iz zemlje kako bi odluka o Vašoj vizi bila doneta.

Kada Vam je verenička viza za Australiju odobrena, imate određen rok do kad morate ući u Australiju. Takođe, morate se venčati sa svojim partnerom pre isteka propisanog roka na vizi.

Sa ovom vizom dobijate pravo da radite u Australiji.

Dok ste u Australiji, sledeći korak je partner viza za Australiju. Za podnošenje zahteva za partner vizu iz Australije ne morate da napuštate zemlju.

Verenička viza za Australiju i faze za njeno dobijanje

Faza 1: Verenička viza za Australiju Faza 2: Privremena partnerska viza za Australiju Faza 3: Stalna partnerska viza za Australiju
Planirate da se venčate za svog verenika/verenicu i prvi korak je verenička viza za Australiju. Odobrena Vam je verenička viza, dolazite u Australiju sa važećom vizom. Venčate se pre nego što istekne verenička viza.

Vaš sledeći korak je privremena partnerska viza za Australiju.

Dve godine nakon što ste podneli zahtev za vizu za privremeni boravak, Vi ste i dalje u braku sa Vašim sponzorom.

Podnosite zahtev za vizu sa stalnim boravkom dok ste u Australiji.

Partnerska i verenička viza za Australiju

Partnerska ili verenička viza za Australiju?

Kao što ste videli u tabelama, verenička viza za Australiju podrazumeva jedan korak više u procesu. Ovaj korak se može preskočiti ukoliko već ispunjavate uslove za partnersku vizu za Australiju.

Partnerska viza podneta van Australije i verenička viza za Australiju mogu biti obrađivane u sličnom vremenskom periodu.

Iz našeg iskustva to je okvirno 12 meseci. Mada nekada period obrade može trajati kraće, a nekad čak i duže. Ovo može biti veoma teško za partnere koji u tom trenutku žive odvojeno.

Verenička viza za Australiju ima tu prednost što ne morate da žurite sa odlukom da li ćete se venčati ili ne. Ona Vam daje mogućnost da vidite kako bi Vam život izgledao u Australiji i da li bi Vam se svideo.

Međutim, verenička viza za Australiju je ipak australijska viza za sebe. Tako da se očekuje da i za nju dobro pripremite zahtev i dokumenta, kao što biste i za bilo koju drugu vrstu vize za Australiju.

Mana ove vizne opcije je što morate biti van Australije prilikom apliciranja.

Troškovi podnošenja zahteva

Verenička viza za Australiju je skuplja opcija od partnerske vize.

Verenička i partner viza za Australiju za obe faze imaju istu taksu, koja iznosi $7,715 AUD. Ukoliko Vam je odobrena verenička viza za Australiju i Vaš sledeći korak je partner viza za Australiju, postoji dodatna taksa od $1,285 AUD.

Osim ovih taksi postoje i dodatni troškovi lekarskog pregleda, davanja biomterijskih podataka (ako je to neophodno), nabavljanja potrebne papirologije, prevoda dokumentacije, usluga licenciranog migracionog agenta, itd.

Verenička viza za Australiju nije tako romantična

Iako zvuči kao romantična vizna opcija za Australiju, verenička viza zapravo može i da uništi romantiku.

Svaka verenička viza za Australiju ima na sebi uslov “venčati se sa partnerom dok australijska viza važi”.

Partneri mogu biti pod pritiskom, jer moraju da se venčaju u određenom roku koji je neko drugi odredio umesto njih. Može da se desi da imaju poteškoće prilikom odabira datuma u ponuđenom roku.

Dalje, mogu biti pod stresom što može štetno uticati na njihov međusobni odnos i zdravlje. Partneri mogu da se osećaju kao da su u zamci čak iako su sigurni da žele da nastave vezu.

U međuvremenu, okolnosti se mogu promeniti, a rešenje se mora pronaći u kratkom roku. Zakazivanje samo jedne konsultacije sa licenciranim migracionim agentom često može značajno da pomogne u pronalaženju rešenja.

Verenička viza za Australiju u vreme COVID-19

Kada je proglašena pandemija COVID-19 virusa, obustavljeni su ili su redukovani mnogi letovi za Australiju. Postalo je veoma teško naći let ili održati rezervacije. Zbog novonastalih okolnosti, mnogi nosioci vereničke vize ostali su van Australije ne uspevši da uđu pre roka propisanog vizom.

Za neke nosioce vereničke vize odobren je produžetak roka za ostvarivanje prvog ulaska u Australiju do 31. marta 2022.

Ovo se odnosi na sve one nosioce vereničkih viza čija je viza bila važeća u periodu između 06. oktobra i 10. decembra 2020. godine, a oni su se i dalje nalazili van Australije 10. decembra 2020.

Za sve ostale očekuje se da će biti omogućena refundacija takse za vereničku vizu u iznosu od $7,715 AUD ili $7,160 AUD ako je taksa plaćena pre 01.07.2019. Tako je najavljeno u zvaničnom obaveštenju iz oktobra 2020. godine.

U tom slučaju biće im omogućeno da se prijave za partner vizu za Australiju. Obećano je da će ovi zahtevi biti prioritetni i da će se brže obrađivati ako su zahtev i dokumentacija kompletni.

Kako mi možemo da pomognemo

Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko:

  • Vam je bila odobrena verenička viza za Australiju, ali je istekla zbog COVID-19 restrikcija (ili nekih drugih okolnosti),
  • Vam je bila odobrena verenička viza za Australiju, ali je sad pred istekom,
  • Biste želeli da detaljnije popričate o prednostima i manama obe vizne opcija – verenička i partnerska viza za Australiju, a shodno Vašim okolnostima.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Za sve koji zakažu konsultacije i kasnije se odluče na dalju saradnju sa nama i angažuju nas za kompletnu uslugu, bilo da je u pitanju partnerska ili verenička viza za Australiju, daćemo popust na cenu kompletne usluge za iznos konsultacije.

Za više informacija, savetujemo da posetite zvanični sajt Imigracionog Odeljenja Australije.

najnoviji članci

Partner viza za Australiju za vanbračne partnere!
Partner viza za Australiju moguća je na osnovu vanbračne zajednice koju je potrebno dokazati kroz
Saznajte više
Partnerska i verenička viza za Australiju
Partnerska i verenička viza za Australiju su zapravo dve različite vizne opcije za Australiju. Međutim,
Saznajte više
partnerska viza za australiju 309 100 za one van australije
Partnerska viza za Australiju 309/100 namenjena je onima koji se nalaze van Australije, a žele
Saznajte više
Turističke vize za Australiju u vreme COVID-19 1
Da li je moguće otputovati u Australiju turistički na odmor ili u posetu rodbini i
Saznajte više
Privremeni rad u Australiji u vreme COVID-19 2
Viza za privremenu radnu aktivnost potklase 408 (Temporary Activity visa subclass 408) za Australiju Vam
Saznajte više
Close Menu