Australija hitno traži srpske radnike

stvarno_luda_australija

Australija hitno traži srpske radnike. Toliko sam naslova videla ovakvog tipa “Australija traži srpske radnike”.

Najviše volim još kad dodaju ono “hitno”. Čitalac Srbin pomisli da samo na njega čekaju i da Australija propada

svakim danom dok on nije tamo. Kao advokat i migracioni agent mogu da kažem da je to tačno, pošto u širem

smislu reči Australija traži Srbe, ali Australija takođe traži radnike iz svih delova sveta. Ali da je hitno, uslovi bi

bili mnogo blaži i lakše bi se dobijale vize.

 

„Bilo bi mi bolje da nisam iz Srbije“

 

Za vize sa stalnim boravkom kriterijumi su isti nebitno iz koje zemlje poticali, jedino što biste imali olakšice da

ste sa englesko-govornih područja jer bi vam bilo lakše engleski da polažete ili ne biste morali uopšte da polaže

engleski. Inače i Englezi moraju da polažu test iz engleskog ako žele da dobiju poene na jezik.

Druge olakšice koje možete imati sa pasošem neke druge države je da vam je olakšan proces za dobijanje turističke

vize i možete doći na privremeni rad od godinu do dve godine, ali samo ako ste mlađi od 31 godine i ako nemate

porodicu sa sobom.

 

Kako do posla?

Vi možete da tražite posao preko interneta i da vas poslodavac sponzoriše što bi vam olakšalo proces, jer tada je

potreban niži nivo engleskog.

Glavni uslovi za ovakvu vrstu viza je da imate višegodišnje radno iskustvo (zavisi od zanimanja koliko tačno godina),

kvalifikacije i da vam se zanimanje nalazi na ovoj listi CSOL .

 

Privremena ili stalna radna viza

 

Druga opcija je da dobijete privremenu ili stalnu radnu vizu koja nije sponzorisana od poslodavca. Kako da

dobijete tu vizu?

Ja ću navesti neke kriterijume. Ako je odgovor DA na sledeća pitanja, Vi imate velike šanse da dobijete vizu:

1. Da li se moje zanimanje nalazi na nekoj od ovih listi?

SOL lista

ili

CSOL lista

ili

NSW Regional List

Važna napomena: Postoje i druge liste, međutim potrebni su dodatni uslovi koji se tiču toga da imate

određena finansijska sredstva na računu i u imovini. Te druge liste mogu da imaju druge profesije listirane i zbog

toga znajte da ako niste na ovim listama, ne znači da Vaše zanimanje nije traženo.

 

2. Da li mogu da skupim minimum 50 poena na osnovu kriterijuma u ovoj tabeli? Računajte radno iskustvo nakon

sticanja kvalifikacije i da imate Competent English.

 

Faktor Opis Poeni
Godine starosti 18–24 godina 25
25–32 godina 30
33–39 godina 25
40–44 godina 15
45–49 godina 0
Nivo znanja engleskog jezika

(Rezultati testa ne smeju biti stariji od tri godine na dan pre nego je prijava za vizu podneta)

.

Competent English (6 na svim delovima IELTS testa ili određena ocena zavisno od testa koji polažete) 0
Proficient English (7 na svim delovima IELTS ili određena ocena zavisno od testa koji polažete) 10
Superior English (8 na svim delovima IELTS ili određena ocena zavisno od testa koji polažete) 20
Radno iskustvo

Maksimum 20 poena može da se dobije za radno iskustvo

Van Australije: radno iskustvo u Vašem nominovanom zanimanju
  • minimum 3 do 5 godine u poslednjih 10 godina
5
  • minimum 5 do 8 godina u poslednjih 10 godina
10
  • minimum 8 do 10 godina u poslednjih 10 godina
15
U Australiji
  • minimum 1 godina u poslednjih 10 godina
5
  • minimum 3 godine u poslednjih 10 godina
10
  • minimum 5 godina u poslednjih 10 godina
15
  • minimum 8 godina u poslednjih 10 godina
20
Obrazovanje doktorat izdat u Australiji ili priznat 20
fakultetska diploma izdata u Australiji ili priznata 15
Diploma više ili srednje škole, III stepen ili sertifikat izdat u Australiji 10
kvalifikacija priznata od strane organizacije koja se bavi procenom radnog iskustva i kvalifikacija za tačno određeno zanimanje; 10
Studiranje u Australiji fakultetska diploma, diploma više ili srednje škole ili zanata koji su izdati od strane Australijske obrazovne institucije i ispunjavaju određene uslove 5
Drugi faktori akreditacija da ste prevodilac za određeni jezik 5
studiranje u regionalnoj Australiji (delovima Australiji gde je niska populacija) 5
kvalifikacije/radno iskustvo partnera/supružnika 5
završen 12mesečni kurs u Vašoj nominovanom zanimanju ili zanimanju veoma sličnom vašem zanimanju. 5
Imate bliskog člana porodice koji bi Vas sponzorisao Potrebno je da blizak član porodice živi u određenom području 10

 

3. Da li imam poslodavca koji je voljan da mi izda dokumentaciju koja mi je potrebna za vizu ili već imate sve

šta je potrebno od dokumentacije – reference, izveštaje o plati i druge dokaze da ste bili plaćeni za posao koji

ste radili, ugovor o radu, izjava poslodavca na memorandumu firme gde se Vaše radno mesto opisuje itd?

 

4. Da li bi Vi i članovi vaše porodice mogli da prođete zdravstveni pregled za Australiju?

 

5. Možete za sebe i svoje članove porodice da izvadite potvrdu da niste prethodno osuđivani?

 

6. Imate manje od 50 godina?

Ako ste došli do ovde i na sva pitanja ste odgovorili sa DA, postoji velika šansa da biste mogli da dođete u Australiju

na privremenu ili radnu vizu. Ako vam neka pitanja nisu jasna, ne znate da li bi vam odgovor bio DA ili NE,

čitajte dalje.

 

Sa privremenom ili stalnom radnom vizom imate pravo da radite

Sa privremenom ili stalnom radnom vizom imate pravo da radite, ali ne i posao. Posao morate sami da nađete.

Pogledajte moj tekst o dobijanju posla u Australiji na  ovom linku

 

Niste sigurni pod koje zanimanje vi spadate

Ako želite da saznate više o tome šta se podrazumeva pod kojim zanimanjem, možete da odete na vebsajt australijskog statičkog biroa

i na desnoj strani vebsajta gde piše “Search”ukucate šifru svog zanimanja (sa liste). Na prvom linku bi trebalo da piše

širi opis vašeg zanimanja i šta se traži od kvalifikacija.

Nemate kvalifikaciju za posao kojim se bavite

Ako je ovo vaš slučaj i brinete da vas to može sprečiti da odete u Australiju, pročitajte moj članak o sticanju kvalifikacija na osnovu

radnog iskustva koji je ovde.

 

Niste “prijavljeni” da radite

 

Ako možete od poslodavca da pribavite svu potrebnu dokumentaciju, što je navedeno pod 3. postoji mogućnost da to što

niste prijavljeni neće uticati na vaše vizne opcije. Pogledajte ovaj link za više informacija.

U slučaju dodatnih pitanja ili ako želite da zakažemo konsultaciju, možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Vera Radisavljević
Advokat i migracioni agent MARN 1681254

najnoviji članci