Iseljenička viza – pitanja i odgovori

miniseljenicka_viza_pitanjaodgovori

Šta je iseljenička viza i kako je dobiti?

Mi pod iseljeničkom vizom podrazumevamo vizu sa kojom možete da se stalno nastanite u Australiji na osnovu svojih kvalifikacija i radnog iskustva sa ili bez sponzorstva poslodavca.

Takođe pod ovom vizom smatramo i vizu koja je privremena regionalna i koja daje pravo na boravak u trajanju do 4 godine, a s kojom možete sa lakoćom (uslovi su prilično lako ostvarljivi i razumni) da ispunite uslove za stalni boravak.

 

Koliko košta iseljenička viza?

Iseljenička viza trenutno košta 3,670 AUD za glavnog nosioca. Za svakog narednog člana porodice koji bi se pridružio glavnom nosiocu, cena zahteva je 1,835 AUD za punoletnog člana, a 920 AUD za maloletnog člana. Cene zahteva se mogu menjati s vremena na vreme. Poslednji put su se promenile 1. jula 2017. godine.

Za više informacija o troškovima iseljeničke vize, pročitajte naš raniji članak ovde.

 

Da li je važno da li je glavni podnosilac zahteva muško ili žensko, oženjen/udata?

Nebitno je kojeg ste pola i bra;nog statusa kada podnosite zahtev za iseljeničku vizu.

 

Šta je to ‘glavni podnosilac’ ili ‘glavni nosilac zahteva’?

Mnoge radne i iseljeničke vize su namenjene celoj porodici, odnosno daju pravo licu koje može da dobije vizu da se njegovom zahtevu pridruže i članovi njegove uže porodice. Na primer, suprug može biti glavni nosilac zahteva, jer on ima potrebne kvalifikacije i radno iskustvo, pa se viza dobija na osnovu njegovog zanimanja i kvalifikacija.

 

Radio sam u inostranstvu, ja sigurno mogu lako da dobijem iseljeničku vizu za Australiju, jel tako?

To što ste radili u inostranstvu, u bilo kojoj drugoj zemlji osim Australije, ne pravi nikakvu razliku. Najvažnije je šta ste radili i da li možete to da dokumentujete. Raditi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Nemačkoj, Austriji je isto kao raditi bilo gde drugo, to je sve inostranstvo za Australiju.

Ako ste prethodno radili u Australiji to može da napravi razliku, jer ako ste radili minimum godinu dana u Australiji dobijate mnogo više poena na radno iskustvo nego za rad u nekoj drugoj zemlji za isti period.

Rad na prekookeanskim brodovima u teritorijalnim vodama Australije ili van njih se uglavnom ne smatra radom u Australiji.

 

Kako ide cela procedura? 

Pre svega, treba da nađete adekvatno zanimanje i lokaciju gde biste obavljali posao, a zatim je potrebno da prođete procenu kvalifikacija (Skills assessment). Za neke procene kvalifikacija je potrebno da već imate položen test engleskog, dok za neke to nije potrebno što zavisi od zanimanja.

Kada prođete procenu kvalifikacija, treba da polažete engleski jezik. Za skoro svaku iseljeničku vizu je potrebno da imate 6 na svim delovima IELTS testa. Za neke je potrebno da imate višu ocenu od 6, a to može da zahteva ili organizacija koja radi procenu kvalifikacija ili provincija koja treba da Vas sponzoriše.

Kada položite jezik i prođete procenu kvalifikacija, potrebno je da stavite svoje podatke na portal gde navodite sve o sebi i članovima porodice. Važno je da sve što navedete možete da dokumentujete.

Ako imate dovoljan broj poena i ispunjavate sve uslove koji se traže, dobićete pozivnicu da podnesete zahtev u određenom roku. Podnosite zahtev i dobijate vizu.

 

Koja zanimanja se traže?

Najpoželjnije je da Vam se zanimanje nalazi na Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL). Međutim, postoje i druge liste kao što je Short-term Skilled Occupation List (STSOL) ili državne liste. Da vidite da li se nalazite na MTTSSL ili STSOL posetite ovaj ovaj link. Državne liste možete naći na vebsajtovima svake pojedinačne pokrajine.

Zanimanje vozača se, na žalost, ne traži. Ovo zanimanje izdvajamo, jer nas je veliki broj vozača kontaktirao da pita i morali smo da ih razočaramo sa odgovorom.

 

Moje zanimanje se nalazi na listi traženih zanimanja i juče sam diplomirao. Da li mogu da se prijavim?

To što ste diplomirali i što Vam se zanimanje traži je odlično. Međutim, da biste prošli procenu kvalifikacija, za mnoga zanimanja je potrebno da imate radno iskustvo nakon sticanja kvalifikacije.

Postoji mogućnost da prođete procenu kvalifikacija ako organizacija koja vrši procenu ne zahteva radno iskustvo. Međutim, ako Vam treba sponzorstvo države, oni mogu da Vam traže da imate određeni period radnog iskustva, od godinu dana do pet ili više godina, zavisno od zanimanja i države.

 

Da li moram da polažem engleski?

Ako ste glavni nosilac vize, morate da polažete test iz engleskog jezika. Ostali punoletni članovi porodice koji su uključeni na istom zahtevu imaju opciju ili da polažu test engleskog sa nižim prolaznim ocenana ili da plate 4885 AUD po osobi.

 

Ja imam 42 godine, kakve su moje šanse?

Ako imate 40 ili više godina, imate generalno manje opcija za iseljeničku vizu. Postoji mogućnost da se prevaziđe smanjeni broj poena zbog godina sa dobijanjem više ocene iz engleskog jezika ili po nekim drugim osnovama. Ali najčešće lica koji su glavni nosioci, a imaju minimum 40 godina, traže poslodavca-sponzora.

 

Da li Vi možete da nam nađete poslodavca-sponzora?

Ne. Mi se ne bavimo posredovanjem između klijenata i poslodavaca.

 

Kako da nađemo poslodavca-sponzora?

Veoma je teško pronaći poslodavca-sponzora nebitno da li ste u Australiji ili van nje. Poslodavci koji žele da sponzorišu, pored već postojećih obaveza će imati dodatne obaveze prema svom radniku. Zbog toga mnogi izbegavaju da sponzorišu radnike. Opet, s druge strane, ako im je potreban neko ko ima posebne veštine, radno iskustvo, kvalifikacije, mogu da budu spremni da plate sve troškove i sponzorišu radnika.

 

Ja imam strica u Sidneju koji bi me sponzorisao i platio sve šta treba. Da li on može da mi bude sponzor?

Odgovor zavisi od okolnosti. Ako stric ima firmu koja je na primer pekara, a Vi ste pekar po zanimanju, onda bi gledali da li ispunjavate sve uslove po pitanju dokumentacije, kvalifikacija, radnog iskustva itd. Ali ako stric ima građevinsku firmu koja je potpuno nevezana za Vašu struku pekara, ne bi postojalo osnova za dobijanje vize.

 

Kako Vam možemo pomoći

Ukoliko želite da nas angažujete za iseljeničku vizu i mislite da ispunjavate uslove, javite nam se na info@baxvel.com kako bismo uradili procenu Vaših iskustava i kvalifikacija i videli kakve su Vam šanse za dobijanje iseljeničke vize.

Najvažniji je period radnog iskustva u poslednjih 10 godina, ali je važno i školovanje, kao i eventualni kursevi koje ste završili. Ako planirate da vodite svog bračnog partnera ili verenika/verenicu, treba da znate da čak i ako oni rade posao koji je manje plaćen od Vašeg ili imaju niži nivo obrazovanja, to ne mora da znači da ne mogu da budu bolji kandidati od Vas za dobijanje vize.

Možete i popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Za više informacija o iseljeničkim vizama, pročitajte naš članak Koliko košta iseljenička viza za Australiju? 

Vera Radisavljević
Solicitor & Registered Migration Agent
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane registrovanog migracionog agenta i australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst nije pravni savet i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata. 

najnoviji članci