Novi talent vizni program za Australiju

Novi talent vizni program za Australiju

Australijska vlada pokrenula je  tri nova programa: Global talent nezavisni program, Global talent program sponzorisan od strane poslodavca i Podrška inovacijama u Južnoj Australiji, kako bi privukla talentovane ljude iz raznih krajeva sveta u Australiju. Uloga inovacija jeste da se ojača ekonomija i utiče na prosperitet zemlje. U nastavku govorimo o Global talent nezavisnom programu koji je aktivan od novembra 2019. godine.

Šta je Global talent program?

Global talent je nezavisni vizni program i on predstavlja jedinstvenu priliku za visoko kvalifikovane i nadarene ljude koji bi da rade i žive za stalno u Australiji.

Na ovaj način se promoviše inovativnost i stvaraju se poslovne prilike. U svrhu promovisanja programa raspoređeni su službenici programa Global talent u nekoliko gradova sveta kao što su Berlin, Dubai, Nju Delhi, Santjago, Šangaj, Singapur i Vašington čiji je zadatak da prisustvuju i važnim industrijskim događajima i izložbama gde promovišu program, što ne znači da samo kandidati iz navedenih gradova mogu podneti zahtev.

Oni takođe sarađuju sa australijskim univerzitetima, granama industrije, mnogim državnim organizacijama i tako dalje, ne bi li privukli talente širom sveta.

Na kojim sve događajima i u kojim sve gradovima će Global talent tim biti prisutan pogledajte na sajtovima www.thebigmeet.com.au/ i www.tertiarytowork.com.au/.

Sedam ciljnih industrijskih sektora

Postoji sedam ciljnih industrijskih sektora:

  • Agrikulturna tehnologija (AgTech) – Sektor za Agrikulturnu tehnologiju u Australiji smatra se jednim od najboljih na svetu. Australijski univerziteti, istraživački instituti kao i mnoge firme bave se razvijanjem vrhunske tehnologije sa izuzetnim komercijalnim potenijalom radi primene novih digitalnih tehnologija sa namerom da se brzinski poboljšaju i postanu efektivnije različite faze u poljoprivrednoj proizvodnji. Stručnjaci iz ove oblasti rade na primeni tehnologije (posebno softver i hardver tehnologije) na poljoprivredne obradive površine.
  • Finansijska tehnologija (FinTech) – Sektor za Finansijsku tehnologiju koristi inovacije kako bi pružio što bolje finansijske usluge. To je bilo koja primena tehnologije u finansijskim uslugama kako bi se razvio ili pospešio proizvod ili usluga. Ovaj sektor se razvijao od nastanka prvog bankomata, pa sve do sposobnosti da definiše različite dizajne finansijske usluge potrebne još od doba ekonomske krize iz 2007/2008. godine.
  • Medicinska tehnologija (MedTech) – Sektor za Medicinsku tehnologiju koristi se tehnologijom kako bi pomogao lekarima i pacijentima proizvodnjom novih medicinskih aparata, pomagala, sredstava, materijala, implanta, bilo radi medicinskih tretmana ili diagnostike.
  • Elektronska bezbednost (Cyber Security) – Elektronska bezbednost je praksa odbrane računara, servera, mobilnih aparata, elektronskih sistema, mreže i informacija od zlonamernih napada. Ovaj sektor obuhvata veliki broj zanimanja u različitim sektorima kao što je mrežna bezbednost, bezbednost softvera i aparata, prenos ili čuvanje informacija, operaciona bezbednost, oporavak od katastrofa i kontinuitet poslovanja.
  • Energetika i rudarstvo (Energy and Mining Technology) – Sektor za Energetiku i Rudarstvo zadužen je za isporučivanje pristupačnih, pouzdanih i sigurnih zaliha energije na nacionalnom tržištu za energetiku i rudarstvo. Obuhvata usluge vezane za različite aktivnosti kao što su proizvodnja opreme za rudarstvo, pružanje inženjerskih usluga i usluga zaštite životne sredine, kao i razvoj istraživanja u oblasti geologije, rudarskog ineženjeringa i metalurgije.
  • Svemirska industrija (Space and Advanced Manufacturing) – Australijska svemirska industrija koristi najnoviju tehnologiju kako bi razvila vodeću satelitsku infrastrukturu. Tako obuhvata proizvodnju robotike, automatizacije, naprednih materijala, veštačke inteligencije i učenja mašina, nanotehniku i biotehniku.
  • Kvantne informacije, napredna digitalna tehnologija, nauka o podacima i informaciono-komunikacione tehnologije (Quantum Information, Advanced Digital, Data Science and ICT) – Ovaj sektor proučava kako se korišćenjem kvantnih tehnika mogu obrađivati informacije, uključujući kriptografiju, kodiranje, teleportovanje, zatim statistiku koja se bavi sortiranjem i analiziranjem informacija iz različitih izvora primenjujući algoritme i statističke analize. Zatim IKT koji obuhvata veliki spektar usluga i proizvoda koji se uglavnom odnose na internet, bežične mreže, mobilne delove i ostala sredstva komunikacije.

Ubrzan proces dobijanja stalnog boravka

U okviru novog programa odabranim kandidatima u pomenutim industrijskim granama biće omogućen ubrzani proces dobijanja stalnog boravka.

Podnosioci zahteva će takođe imati kontakt osobu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja će ih sprovesti kroz ceo proces. Njihove aplikacije će imati prioritet prilikom obrade.

Plata

Od kandidata se očekuje da mogu da ostvare primanja koja iznose ili su iznad sume od AUD$148,700, a koja se određuje na godišnjem nivou svakog 1. jula.

U procesu procenjivanja da li kandidat može da ispuni uslov po pitanju zarade, gledaće se sledeće okolnosti:

  1. Trenutna zarada putem ugovora ili platnih spiskova;
  2. Buduće ponude za posao koje navode minimalno navedenu sumu; ili
  3. Ocene na nedavno završenim master ili doktorskim studijama.

Za više informacija proverite ovaj link.

Nominacija za podnošenje zahteva

Prilikom podnošenja zahteva za Global talent vizu, moraćete biti podržani od strane nominovanog kandidata, koji ima nacionalno priznatu reputaciju u istoj branši kao i vi.

Nominovani kandidat mora biti australijski državljanin ili član australijske organizacije koji potvrđuje Vašu stručnost.

Podtipovi talent vize

Ukoliko podnosite zahtev van Australije odgovarajući podtip vize je Subclass 124 Distinguished Talent visa, a ukoliko se nalazite u Australiji u momentu podnošenja zahteva, podtip je Subclass 858 Distinguished Talent visa.

Možete nam se javiti kako bismo zakazali konsultacije sa Vama i proverili da li ispunjavate sve uslove za ovu vrstu vize ili za neku drugu vrstu vize, kao i da bismo Vas uputili u proces. Budite slobodni da nam se javite na neki od dostupnih kontakata ili popunjavanjem našeg upitnika.

najnoviji članci

(Ne) Radna viza za Australiju 1
Ambiciozni ste i željni novih iskustava? Ukoliko želite da se profesionalno usavršavate u okviru svoje
Saznajte više
Viza za Australiju za diplomirane inženjere 2
Postoji viza za diplomce za one koji su završili studije u Australiji, ali isto tako
Saznajte više
Zdravstveno osiguranje za turiste u Australiji 3
Troškovi običnog turističkog putovanja mogu se višestruko uvećati ako se na istom razbolite ili povredite,
Saznajte više
Novi talent vizni program za Australiju 4
Australijska vlada pokrenula je  tri nova programa: Global talent nezavisni program, Global talent program sponzorisan
Saznajte više
Putničke restrikcije za Australiju - Korona virus 5
Covid19 je podvrsta korona virusa koji se krajem prošle godine preneo sa životinja na ljude
Saznajte više
Close Menu