Opcije i uslovi za dobijanje turističke vize

Whitehaven_beach_prolaz

Kako najlakše doći do turističke vize i šta je sve za nju potrebno? 

Ako biste voleli da odete u Australiju da posetite porodicu, prijatelje, da obavite neku opštu poslovnu ili istraživačku delatnost ili da jednostavno putujete Australijom i otkrivate njene lepote, onda je potrebno da se prijavite za odgovarajuću vrstu vizu koja odgovara Vašim potrebama i državljanstvu koje posedujete.

 

Vrste turističkih viza

 

Postoje četiri podtipa ili vrste turističke vize:

1. Elektronska putnička viza 601 (Electronic Travel Authority visa Subclass 601) – ova vrsta vize dostupna je državljanima neke od zemalja sa liste.

2. eVisitor viza 651 (eVisitor Subclass 651) – ova vrsta vize dostupna  je državljanima neke od zemalja sa liste.

3. Turistička viza 600 (Visitor Visa Subclass 600) je za mnoge jedina opcija. Ova viza može biti izdata na period od 3, 6 ili 12 meseci.

Može biti izdata i na kraći period, zavisno od specifičnosti situacije podnosioca zahteva. O ovoj vrsti vize biće više detalja u nastavku teksta.

4. Tranzitna viza 771 (Transit Visa Subclass 771) – ova viza je namenjena onima koji prolaze tranzit u Australiji na putu ka drugoj zemlji ili

se prijavljuju za službu na nevojničkom brodu kao deo posade.

 

Turistička viza 600 – Family Sponsored Stream

Family Sponsored Stream viza je rezervisana za one podnosioce zahteva koji imaju člana porodice koji je australijski državljanin ili trajni rezident Australije i koji ih može sponzorisati. Sponzor mora biti u rodbinskim odnosima sa podnosiocem zahteva ili biti deo njegovog užeg porodičnog kruga.

Kada je ova vrsta vize odobrena ona ima napomenu broj 8503 „Onemogućen duži boravak“ (“No further stay”), zbog čega je lakše dobiti ovu vrstu vize nego vizu za turističke namene koja nema ovu napomenu.

 

 

Turistička viza 600 – Tourist Stream

Tourist Stream je najpopularnija opcija u okviru turističkih viza 600, jer je često koriste oni koji žele da posete porodicu, prijatelje ili da obilaze Australiju, ali ne ispunjavaju uslove za prethodno opisanu vizu ili se prosto prijave za ovu vrstu vize po sopstvenom izboru.

Prednost ove vize je u tome što ona omogućava korisnicima da je iskoriste u periodu od 12 meseci od izdavanja što im daje više vremena da pronađu karte po pristupačnijim cenama ili da bolje isplaniraju svoje putovanje po Australiji.

Oni koji dobiju ovaj tip vize, generalno govoreći, imaju opciju da produže svoj boravak i da se prijave za druge vize ako okolnosti to dozvoljavaju, što je mnogo teže onima koji su dobili vizu na osnovu porodičnih odnosa zbog pomenute napomene o onemogućenom dužem boravku.

 

 

Turistička viza 600 – Business Visitor Stream

Business Visitor Stream opcija omogućava nosiocima vize da se bave nekom od navedenih poslovnih aktivnosti:

  1. Obavljanje opštih poslova ili zapošljavanje, istraživanje, pregovaranje, potpisivanje ili obnavljanje poslovnih ugovora;
  2. Učešće u konferencijama, sajmovima ili seminarima, pod uslovom da osoba nije plaćena od strane organizatora za svoje učešće.

Ova vrsta vize nije isto što i radna viza i ona ne omogućava korisnicima da:

  1. Vode posao, da pružaju usluge ili dostavljaju proizvode drugim firmama ili osobama.
  2. Prodaju robu ili usluge u javnosti dok su u Australiji.

 

Turistička viza 600 – Approved Destination Status Stream

Approved Destination Status Stream je opcija namenjena samo grupnim posetama državljana Narodne Republike Kine. Ovaj tip vize može biti pripremljen samo od strane australijskih ili kineskih agenata koji su ovlašćeni da se bave turističkim aranžmanima između dve zemlje.

Nosioci ove vrste vize ne mogu da rade ili studiraju u Australiji sa ovom vizom, niti da produže boravak dok su u Australiji i moraju sve vreme biti sa svojom grupom.

 

Turistička viza 600 – Frequent Traveller Stream

Frequent Traveller Stream je za one ljude koji često putuju u Australiju na kraće posete porodici, prijateljima, iz turističkih ili poslovnih razloga. Ova opcija je trenutno dostupna samo državljanima Narodne Republike Kine koji se prijavljuju za vizu iz Kine.

 

Zajednički kriterijumi za sve podnosioce zahteva za turističku vizu 600

Opšti kriterijum je taj da se podnosioci zahteva za vizu istinski prijavljuju da privremeno ostanu u Australiji sa ciljem koji su naveli u zahtevu za vizu i za koji im je viza garantovana. Uslov privremenog boravka se procenjuje na osnovu brojnih faktora uključujući i to da li podnosilac zahteva ima nameru da ispuni uslove za koje se podnosi zahtev ili da li je podnosilac zahteva u značajnoj meri poštovao uslove iz poslednje odobrene vize (ako je bilo).

Podnosilac zahteva treba da poseduje odgovarajuća sredstva ili da ima pristup sredstvima koja mu omogućuju da boravi u Australiji.

Postoje i mnogi drugi kriterijumi koji se uzimaju u obzir, kao na primer: kredibilitet podnosioca zahteva, ispravnost i celovitost pruženih informacija, odobreni medicinski testovi i testovi ličnosti, nepostojanje duga u Australiji, da li se podnosilac u zadnjih godina prijavljivao za trajnu vizu i drugo.

 

Čvrste veze sa matičnom zemljom

Podnosioci zahteva treba da dokažu da su čvrsto vezani za zemlju iz koje dolaze i da će se upravo zbog te povezanosti vratiti kući.

Najčešći dokazi jakih veza su:

  1. Stalan posao
  2. Status studenta
  3. Porodične obaveze i veze: partner, deca, bliži ili dalji članovi porodice, prijatelji, obaveza vođenja brige o detetu/roditelju/rođacima.
  4. Vlasništvo nad nepokretnom imovinom, akcijama, investicijama, poslovanjem.
  5. Drugo.

Nije potrebno da imate sve navedene dokaze, ali ih ovde navodimo kao primere.

 

Da li su mi potrebni poziv i garancija da dođem u Australiju?

Mnogi ljudi koji nas kontaktiraju misle da moraju da imaju nekoga u Australiji da ih pozove i bude njihova garancija, kao i da pokrije putne troškove za njih. To je samo u slučaju turističke vize Family Sponsored Stream.

Za Tourist Stream, na primer, ne morate da imate prijatelja ili rođaka u Australiji koji bi Vam poslao poziv i bio garancija za vizu. Pomoglo bi da imate nekog koga želite da posetite i tako opravdate svoju nameru da putujete u Australiju, ali, ako planirate da idete samo kao turista, ne morate da imate nekog ko bi Vas pozvao, sve dok možete da pokažete da u svojoj zemlji imate obaveze zbog kojih se morate vratiti.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna pomoć oko pripreme turističke ili neke druge vize za Australiju, slobodno nam se obratite putem mejla na info@baxvel.com ili telefonom na +381 63 778 3504 ili Viber-om na +61 423 706 205. Naša agencija je jedina agencija koja ima registrovanog migracionog agenta na području teritorije Republike Srbije.

Vera Radisavljević
Solicitor & Registered Migration Agent
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane registrovanog migracionog agenta i australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst nije pravni savet i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata. 

najnoviji članci

Ulazak i izlazak iz Australije u vreme COVID-19 1
Ubrzo nakon proglašenja svetske pandemije izazvane virusom COVID-19, Australija je zatvorila svoje granice za putnike
Saznajte više
Talent viza za Australiju - Samo za najbolje! 2
Talent viza je najbolja vizna opcija za Australiju, jer nosiocima i njihovim članovima porodice omogućava
Saznajte više
Privremena radna viza za Australiju 3
Od 18. marta 2018. godine, viza 457 je zvanično ukinuta i novi zahtevi za ovu
Saznajte više
(Ne) Radna viza za Australiju 4
Ambiciozni ste i željni novih iskustava? Ukoliko želite da se profesionalno usavršavate u okviru svoje
Saznajte više
Viza za Australiju za diplomirane inženjere 5
Postoji viza za diplomce za one koji su završili studije u Australiji, ali isto tako
Saznajte više
Close Menu