Moguća partner viza za Australiju za vanbračne partnere!

Partner viza za Australiju za vanbračne partnere!

Partner viza za Australiju moguća je na osnovu vanbračne zajednice koju je potrebno dokazati kroz dokumentaciju kada radite apliciranje za australijsku vizu.

Saznajte koje uslove treba da ispunite kako biste prikazali da je Vaša vanbračna zajednica priznata za vizni proces.

Ko se može prijaviti za partnersku vizu za Australiju?

Da bi Vam partner viza za Australiju bila odobrena, potrebno je da ispunite sledeće uslove:

 • Imate 18 godina ili više kada podnosite zahtev za vizu,
 • Imate sponzora koji ispunjava uslove za sponzorisanje,
 • Ispunjavate zdravstvene i uslove čiste krivične istorije, i
 • Vaša vanbračna zajednica je iskrena i nastavlja se.

Sponzor je Vaš suprug/supruga ili vanbračni partner u Australiji koji takođe ispunjava zdravstvene uslove i uslove čiste krivične istorije i pritom je:

 • Državljanin Australije,
 • Stalni rezident Australije (Permanent residency in Australia), ili
 • Odgovarajući državljanin Novog Zelanda.

Partner viza za one van Australije ili one u Australiji

Postoje dve vrste partnerske vize za Australiju na osnovu lokacije podnosioca zahteva u trenutku kada se radi apliciranje za australijsku vizu:

 • Partnerska viza za Australiju 309/100 za one van Australije, i
 • Partnerska viza za Australiju 820/801 za one u Australiji.

Dobijanje stalne partner vize za Australiju je proces u dve faze. Prva faza je privremena partner viza za Australiju, a druga faza je stalna partner viza za Australiju.

Možda je u Vašem slučaju moguće apliciranje za australijsku vizu svesti na samo jednu fazu sa kojom dobijate stalni boravak. Najbolje bi bilo da pre ulaska u vizni proces proverite da li ispunjavate uslove za prolazak kroz obe faze odjednom.

Kada podnosite zahtev za partnersku vizu za Australiju van Australije, onda u trenutku podnošenja morate biti van Australije, kao i kada se donosi odluka o Vašem zahtevu. Isto važi i za partnersku vizu u Australiji, samo što u tom slučaju morate biti u Australiji i prilikom podnošenja zahteva i prilikom donošenja odluke.

Vanbračna zajednica – Uslovi za prijavu za partner vizu za Australiju

Apliciranje za australijsku vizu moguće je ako Vi i Vaš vanbračni partner ispunjavate sledeće uslove:

 • Vanbračna zajednica traje najmanje 12 meseci,
 • Imate zajedničku posvećenost zajedničkom životu kao partneri iskuljučujući sva ostala lica,
 • Imate iskren odnos koji se nastavlja,
 • Živite zajedno ili ne živite odvojeno ili razdvojeno za stalno, i
 • Niste u krvnom srodstvu, niti u rođačkim odnosima preko porodice ili braka roditelja.

Dužina vanbračne zajednice sa partnerom u Australiji

Za partner vizu  za Australiju potrebno je da prikažete da ste u vanbračnoj zajednici sa partnerom najmanje 12 meseci pre nego izvršite apliciranje za australijsku vizu.

Možete biti izuzeti od ovog pravila ako navedete uverljive i saosećajne razloge ili po nekom drugom osnovu. Pre podnošenja zahteva, proverite da li se Vaši razlozi mogu razmtrati za izuzetak od pravila.

Posvećenost zajedničkom životu sa vanbračnim partnerom u Australiji

Biti u neformalnoj vezi, tj. viđati se ili se zabavljati sa nekim ili imati online vezu se generalno ne računa kao vanbračna zajednica.

Potrebno je prikazati da ste se upoznali uživo i da ste živeli zajedno.

Dokazivanje da vanbračna zajednica sa partnerom u Australiji traje i da je iskrena

Da biste dokazali da vaš odnos traje i da je iskren, potrebno je da prikažete sledeće:

 • Upoznavanje sa partnerom i razvoj vašeg odnosa,
 • Zajednički život u određenom vremenskom periodu,
 • Održavanje redovne komunikacije i u periodima razdvojenosti,
 • Druge dokaze o zajedničkim aktivnostima i planovima.

partner viza za Australiju za vanbračne partnere!

Partner viza za Australiju i troškovi podnošenja zahteva

Taksa za podnošenje zahteva za partersku vizu za Australiju iznosi $7,715 AUD za obe faze za glavnog podnosioca zahteva.

Trošak takse je isti bez obzira da li podnosite zahtev za vizu van Australije ili dok ste u Australiji.

Postoje dodatni troškovi za svakog člana porodice uključenog u apliciranje za australijsku vizu. Za uključeno dete u zahtev plaća se dodatna taksa od $1,935 AUD.

Pored navedenih, mogu postojati i dodatni troškovi. Na primer za lekarski pregled, davanje biometrijskih podataka (ako je potrebno), usluge licenciranog agenta za migracije, itd.

Kako situacija sa COVID-19 virusom utiče na vanbračnu zajednicu sa partnerom u Australiji

Podneo/-la sam zahtev za partner vizu za Australiju, a sada se nalazim u Australiji

Ako je ovo Vaš slučaj i ako nemate načina da napustite Australiju ili Vam je to sada isuviše komplikovano, imamo dobre vesti!

Vlada Australije najavila je nedavno uvođenje novog zakona.

Ovaj zakon omogućiće onima koji su podneli zahtev van Australije da partnerska viza za Australiju bude odobrena iako su u Australiji trenutno. Ovaj zakon još uvek nije na snazi, ali se očekuje da postane početkom 2021. godine i da važi do 31. decembra 2021. godine.

Želim sada da budem sa svojim vanbračnim partnerom u Australiji

Od kad je COVID-19 pandemija počela Australija je uvela striktne mere za sprečavanje širenja virusa.

Pomenute mere uključuju i zabranu za državljane Australije i stalne rezidente Australije da putuju van zemlje. Pored toga, svako ko ulazi sada u Australiju sa privremenom vizom treba da ima odobrenu dozvolu za ulazak u zemlju.

Ako ste sada van Australije i Vaš partner ne može da dobije dozvolu da izađe iz zemlje, onda se možda možete prijaviti za turističk vizu za Australiju.

Vaša vanbračna zajednica može biti osnov za dobijanje dozvole i sastajanje sa partnerom u Australiji.

Ako ispunjavate sve uslove imate velike šanse da do toga dođe. Bliskim članovima porodice, gde spadaju i vanbračni partneri, se generalno odobravaju dozvole za ulazak u zemlju.

Sada mi je odobrena partner viza za Australiju koju sam podneo/-la van Australije

Uopšteno gledano, partnerima sa odobrenom partnerskom vizom nije potrebna dozvola za ulazak u zemlju. Međutim, pre putovanja proverite da li je to slučaj i sa određenom teritorijom ili republikom Australije koja može zahtevati da imate njihovu dozvolu za ulazak u zemlju.

Kako mi možemo da pomognemo

Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko:

 • Biste želeli da podnesete zahtev za partnersku vizu za Australiju van Australije ili u Australiji na osnovu vanbračne zajednice,
 • Ako ste se već prijavili van Australije za partnersku vizu za Australiju, a sada ste razdvojeni od partnera i želeli biste da budete zajedno što pre,
 • Biste želeli da detaljnije popričate o Vašim viznim opcijama za Australiju.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Za sve koji zakažu konsultacije i kasnije se odluče na dalju saradnju sa nama i angažuju nas za kompletnu uslugu, daćemo popust na cenu kompletne usluge za iznos konsultacije.

Za više informacija, savetujemo da posetite zvanični sajt Imigracionog Odeljenja Australije.

najnoviji članci