Partnerska viza za Australiju 309/100 za one van Australije

partnerska viza za australiju 309 100 za one van australije

Partnerska viza za Australiju 309/100 namenjena je onima koji se nalaze van Australije, a žele da se presele u Australiju na osnovu vanbračne zajednice ili braka sa sponzorom koji ispunjava određene uslove.

Kako se dobija partnerska viza za Australiju za koju se zahtev podnosi van Australije?

Da bi Vam partner viza za Australiju bila odobrena morate ispuniti određene uslove:

 • Morate biti punoletni kada se prijavljujete za partnersku vizu,
 • Morate da imate sponzora (Vaš (van)bračni partner) koji ispunjava uslove za sponzorstvo,
 • Morate da ispunjavate zdravstvene ulove i uslove karaktera tj. čiste krivične istorije,
 • Morate da priložite dovoljno relevantnih dokaza da je Vaša (van)bračna zajednica iskrena i da traje,
 • Morate biti van Australlije kada se prijavljujete za ovu vizu i kada vam je viza odobrena.

Partnerska viza za Australiju za one koji se prijavljuju van Australije i uslovi za sponzorstvo

Sponzor je Vaš vanbračni partner ili supružnik koji mora da ispuni određene uslove za zahtev za sponzorstvo:

 • Mora biti punoletan u trenutku apliciranja,
 • Mora biti australijski državljanin, stalni rezident (permanent resident) ili državljanin Novog Zelanda koji ispunjava određene uslove,
 • Mora da ispunjava uslove karaktera tj. čiste krivične istorije.

Partnerska viza za Australilju i prikazivanje (van)bračne zajednice

Ukoliko ste Vi i Vaš sponzor u braku, morate priložiti dokaze da:

 • ste posvećeni zajedničkom životu isključujući sva ostala lica,
 • živite zajedno ili da ne živite odvojeno na trajnoj osnovi,
 • venčali ste se u skladu sa australijskim zakonom ili je Vaš brak validan pred australijskim zakonom.

Ukoliko ste u vanbračnoj zajednici morate dokazati da:

 • ste posvećeni zajedničkom životu isključujući sva ostala lica,
 • živite zajedno ili da ne živite odvojeno na trajnoj osnovi,
 • niste u srodstvu.

Partnerska viza za Australiju i dužina boravka u Australiji

Prilikom apliciranja za partner vizu za Australiju odvija se zapravo apliciranje za australijsku vizu koje uključuje dve vize – vizu potklase 309 i vizu potklase 100.

Tako se apliciranje za australijsku vizu potklase 309/100 radi u 2 faze. Partner viza za Australiju potklase 309 je privremena viza i ona predstavlja fazu 1, dok je partnerska viza 100 viza sa stalnim boravkom i predstavlja fazu 2.

Za drugu fazu se prijavljujete 2 godine nakon što ste podneli zahtev za vizu 309.

Ukoliko ispunjavate uslove, može da se desi da preskočite celu fazu u apliciranju i da Vam odmah bude odobrena partnerska viza za Australiju sa stalnim boravkom. Predlažemo da prvo proverite da li ispunjavate uslove za dobijanje stalnog boravka pre apliciranja.

Koja prava mi partner viza za Australiju daje?

Partnerska viza za Australiju 309 i viza 100 Vam omogućavaju da:

 • Radite bez ograničenja,
 • Studirate u Australiji sa istim pravima koja važe i za australijske državljanine,
 • Izlazite i ulazite u Australiju onoliko puta koliko želite dokle god Vam je partnerska viza za Australiju 309 validna ili tokom prvih 5 godina od momenta kada Vam odobre vizu 100. Nakon tog perioda od 5 godina, biće Vam potrebna Return resident viza ukoliko niste postali australijski državljanin do tog trenutka,
 • Dobijete državno zdravstveno osiguranje – Medicare,
 • Pohađate besplatne časove engleskog jezika u trajanju do 510 sati.

Takođe možete da uključite članove porodice koji zavise od Vas u Vaš zahtev za vizu. Isto tako, oni mogu da se prijave i za neku drugu vrstu vize za Australiju i tako Vam se pridruže. Veoma je važno proveriti da li ispunjavaju sve uslove za apliciranje za australijsku vizu bez obzira o kojoj vizi je reč.

Partner viza za Australiju i vreme obrade zahteva

Partnerska viza za Australiju 309 se u vreme pisanja ovog članka obrađuje između 17-23 meseci, ali pravila nema. Vreme obrade zavisi od više faktora – okolonosti svakog pojedinačnog slučaja, centar koji obrađuje zahtev, itd.

U zadnje vreme ova vrste vize za Australiju može biti odobrena u roku od samo nekoliko meseci, a ponekad proces traje i do dve godine i nema konzistentnosti.

Dok čekaju na odluku o vizi, često se dešava da su podnosioci zahteva razdvojeni od sponzora. To zavisi u mnogome od njihovih trenutnih životnih okolnosti. U nekim situacijama, podnosilac zahteva partner vize za Australiju, može podneti zahtev za turističku vizu. Na ovaj način, podnosilac zahteva može čekati na odluku o partnerskoj vizi u Australiji sa sponzorom i tako izbeći razdvajanje.

Ukoliko je to slučaj, podnosilac zahteva mora napustiti Australiju kako bi njegova australijska viza bila odobrena i ovo je jedna od najvećih mana partner viza za Australiju koje se podnose van Australije.

Međutim, za neke parove, partnerska viza za Australiju koja se podnosi van Australije je jedina opcija u datom trenutku i ne postoji razlog da ne apliciraju za ovu vizu samo zato što je potrebno da napuste Australiju kako bi im australijska viza bila odobrena.

Sa druge strane, ova viza se brže obrađuje nego partnerska viza za Australiju koja se podnosi u Australiji. Ona se obično obrađuje tokom 2 godine. Ipak, najteže je kada partneri razdvojeni čekaju odluku o vizu.

partnerska viza za australiju 309 100 za one van australije

Partnerska viza za Australiju i novi zakon

Neki ljudi su ušli u Australiju pre ili za vreme COVID-19 globalne pandemije. Prethodno su aplicirali za partnersku vizu za Australiju dok su se nalazili van Australije, a sada ne mogu da napuste Australiju kako bi im partner viza za Australiju bila odobrena.

Vlada Australije najavila je nedavno da će uvesti novi zakon. Ovaj zakon tiče se upravo onih koji su se prijavili za partnersku vizu van Australije. On će omogućiti podnosiocima zahteva da im privremena partner viza za Australiju bude odobrena čak i ako su u Australiji.

Novi zakon još uvek nije stupio na snagu, ali se očekuje da će stupiti na snagu početkom 2021. godine i da će važiti do 31. decembra 2021.

Troškovi apliciranja partner vize za Australiju

Taksa za podnošenje zahteva za vizu 309 je $7,715 AUD za glavnog podnosioca. Ova taksa pokriva troškove i vize za privremeni i vize za stalni boravak.

Postoje dodatni troškovi za sve članove porodice koji su uključeni u zahtev.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput: lekarskog pregleda, biometrijskih podataka (ukoliko su poptrebni), usluga licenciranog agenta za migracije i ostalo.

Kako možemo da pomognemo

Ukoliko želite da se prijavite za partnersku vizu van Australije ili za neku drugu vrstu vize za Australiju, možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Za sve koji zakažu konsultacije za partnersku vizu za Australiju i kasnije se odluče na dalju saradnju sa nama i angažuju nas za kompletnu uslugu, daćemo popust na cenu kompletne usluge za iznos konsultacije.

Za više informacija, savetujemo da posetite zvanični sajt Imigracionog Odeljenja Australije.

najnoviji članci

Partner viza za Australiju za vanbračne partnere!
Partner viza za Australiju moguća je na osnovu vanbračne zajednice koju je potrebno dokazati kroz
Saznajte više
Partnerska i verenička viza za Australiju
Partnerska i verenička viza za Australiju su zapravo dve različite vizne opcije za Australiju. Međutim,
Saznajte više
partnerska viza za australiju 309 100 za one van australije
Partnerska viza za Australiju 309/100 namenjena je onima koji se nalaze van Australije, a žele
Saznajte više
Turističke vize za Australiju u vreme COVID-19 1
Da li je moguće otputovati u Australiju turistički na odmor ili u posetu rodbini i
Saznajte više
Privremeni rad u Australiji u vreme COVID-19 2
Viza za privremenu radnu aktivnost potklase 408 (Temporary Activity visa subclass 408) za Australiju Vam
Saznajte više
Close Menu