Plaćeno, a „neprijavljeno“ radno iskustvo

Prilikom računanja poena za vizu, mnogi se pitaju da li mogu da računaju radno iskustvo koje je bilo plaćeno u gotovini, a ne preko računa.
Ako, za potrebe dobijanje vize, želite da dokažete da imate određeno radno iskustvo u poslednjih 10 godina, potrebno je da dostavite sledeće dokumente:
1. Pismo sa preporukama od strane poslodavca (poslodavaca);
2. Ugovor o radu;
3. Izveštaj o plati; (na engleskom se ovo zove Pay slip i sadrži podatke koliko ste plaćeni, koliko Vam se odbija na porez, doprinose itd.);
4. Dokaz da ste radili kao preduzetnik (ako se to odnosi na Vas);
5. Bilo koji drugi dokument koje organizacija koja se bavi procenom zanimanja može da zahteva od Vas.
Svaka izjava poslodavca treba da bude potpisana od strane poslodavca ili od strane zaposlenog koji ima pravo da daje izjave za poslodavca (firmu). To može biti npr. lice koje je nadgledalo zaposlenog kome treba izjava.
Svaka izjava o zaposlenju, treba da sadrži sledeće:
1. Datum početka i datum kad se radni odnos završio (što precizniji datum);
2. Adresu radnog mesta;
3. Radno vreme;
4. Vrsta radnog mesta (puno radno vreme, pola radnog vremena, 40h nedeljno itd);
5. Naziv radnog mesta zaposlenog;
6. Detaljan opis radnog mesta, šta je tačno sve zaposleni radio, koje je mašine, opremu i alate koristio;
7. Podaci o licu koje daju izjavu (ime i prezime, adresa, broj telefona, imejl adresa, naziv firme za koju radi ili čiji je vlasnik/direktor).
Sve izjave poslodavca treba da budu na memorandumu firme koji firma koristi. Osoba koja potpisuje izjavu treba da istakne čitko svoje ime i prezime, radno mesto, kontakt detalje, i koliko dugo je nadgledao zaposlenog.
Poslodavac može biti kontaktiran od strane australijske organizacije koja se bavi procenom radnog iskustva. U nekim slučajevima, mobilni broj poslodavac neće biti dovoljan, ako taj broj telefona ne može da se poveže sa firmom. Zbog toga je potrebno uneti što više kontakt podataka, mejl adresu, adresu vebsajta (ako postoji).
Sve izjave o radnom iskustvu treba da budu sertifikovane kopije originala. Što znači da dokument koji se daje organizaciji za procenu radnog iskustva ne treba da bude original, nego se original iskopira pa se kopija overi u sudu ili opštini da je verna originalu. Sve treba da bude prevedeno na engleski, pa onda kopije prevoda treba da se overe u opštini ili sudu da su verne originalu.
Napomena: sve gore navedeno se ne odnosi ni na koga lično. Australijsko Odeljenje za imigracije i/ili organizacija koja se bavi procenom radnog iskustva ima pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju.
Za sva dodatna pitanja ili zakazivanje konsultacije, možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

najnoviji članci