Prednost samcima! Nova regionalna viza za Australiju!

Prednost_samicima_Nova_regionalna_viza_za_Australiju

Od 16. novembra 2019. novim amandmanom o migraciji menja se Pravilnik o migracijama iz 1994. godine kako bi se uvele tri nove iseljeničke vize sa ciljem da se dovede više kvalifikovanih radnika u regionalna područja Australije.

 

Nove iseljeničke vize za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima

1. Privremena radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 491 (Skilled Work Regional (Provisional) subclass 491 visa)- namenjena je podnosiocima zahteva koje sponzoriše državna ili teritorijalna vladina agencija ili član porodice koji boravi u određenom regionalnom području Australije.

2. Privremena viza za kvalifikovane radnike sponzorisane od strane poslodavca u regionalnim područjima 494 (Skilled Employer Sponsored Regional subclass 494 visa) – viza koja pomaže poslodavcima u regionalnim područjima Australije da zaposle kvalifikovane inostrane radnike putem ugovora sponzor-poslodavac i ugovora o radu.

3. Viza sa trajnim boravkom za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 191 (Permanent Residence (Skilled Regional) subclass 191).

Privremene vize potklase 494 i potklase 491 stupaju na snagu 16. novembra 2019. godine i zameniće postojeće vize potklase 187 i potklase 489.

Trajna viza potklase 191 stupa na snagu 16. novembra 2022. i za nju mogu da apliciraju osobe koje poseduju vize podklase 491 ili vizu podklase 494 u vreme podnošenja zahteva.

U ovom članku posebnu pažnju posvetićemo vizi 491.

 

Nova Privremena radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 491

Nova Privremena radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 491 zamenjuje postojeću Privremenu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 489.

Ova viza je, kao i viza potklase 489, za podnosioce zahteva koje sponzoriše državna ili teritorijalna vladina agencija ili član porodice koji boravi u određenom regionalnom području.

Takođe, podnosioci zahteva će i dalje morati da ispune uslove koji se tiču testa bodova, starosti, engleskog jezika, procene veština, karaktera i zdravstvenih zahteva koji važe za vizu 489.

 

Nov način računanja poena

Glavna novina koja se uvodi je izmena u računanju poena koje će doneti povećanje u stečenim poenima i uključivati sledeće:

• 15 poena za nominaciju republike ili pokrajine ili sponzorstvo člana porodice koji živi u regionalnom području Australije, umesto trenutnih 10 poena;
• 10 poena za supruga ili vanbračnog partnera koji poseduje određene kvalifikacije;
• 10 poena za određene naučne, tehnološke, inženjerske ili matematičke kvalifikacije (STEM Qualifications);
• 5 poena za supruga ili vanbračnog partnera koji ima kompetentan nivo engleskog jezika (minimum sve šestice na IELTS testu);
• 10 poena za aplikante koji nemaju supružnika ili vanbračnog partnera.

 

Nova pravila trke između kandidata

Novi zakon donosi i nova pravila trke između kandidata uvodeći takvo pravilo da će se prednost dati kandidatima po sledećem rasporedu:

1. Podnosioci zahteva koji imaju partnera koji ispunjava uslove kao i oni (ima pozitivan Skills Assessment, zanimanje koje se traži, godine starosti, kompetentan engleski itd);
2. Podnosioci zahteva koji su samci (bez partnera);
3. Podnosioci zahteva čiji partner ima kompetentan nivo engleskog, bez obzira na to da li ispunjava ostale uslove ili ne, dok god ima taj nivo engleskog;
4. Podnosioca sa partnerom koji ne ispunjava uslove za engleski ili za migraciju.

Treba napomenuti da se ovom izmenom zakona uvodi revidirani sistem bodova koji se primenjuje ne samo za vizu podklase 491 već i na postojeće vize potklase 189, 190 i 489 za aplikante koji tek treba da budu procenjeni u okviru testa bodova.

Dodela dodatnih bodova je pozitivna i osmišljena sa ciljem da doprinese poboljšanju regionalnog ekonomskog razvoja.

 

Period važenja vize 491

Takođe, još jedna novina je da se povećava period boravka i rada u regionalnim oblastima Australije koji je potreban da bi se stekli uslovi za trajnu vizu i boravak, sa 2 godine na 3 godine. Shodno tome, povećava se i period važenja ove privremene vize sa 4 na 5 godina. Ova novina ima za cilj da osigura da oni koji imaju ovu vizu ostanu u određenom regionalnom području, umesto da se presele u urbani centar.

Privremena radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 491 omogućava članovima porodice da podnesu zahtev za vizu u isto vreme kada i primarni podnosilac zahteva.

Oni mogu da podnesu zahtev za vizu i nakon što primarni podnosilac zahteva podnese zahtev, pod uslovom da zahtev za vizu primarnog podnosioca zahteva nije odbijen. Zahtevi za vizu se mogu podneti i nakon što je primarnom podnosiocu zahteva izdata viza podklase 491, pod uslovom da ta osoba nastavi da poseduje potklasu 491.

Ovo omogućava članovima porodice kvalifikovanog primarnog podnosioca zahteva da migriraju u Australiju u isto vrieme, ili da se pridruže primarnom podnosiocu zahteva tokom perioda važenja vize.

 

Uslovi za vizu 491

U nastavku su novi uslovi koji se primenjuju na ovu vizu:

• Nosioci ove vize moraju da žive, rade i studiraju isključivo u određenim regionalnim područjima Australije u cilju podržavanja rasta stanovništva i ekonomskog razvoja u regionalnim zajednicama. Pod određenim regionalnim područjem smatra se bilo koji deo Australije, osim Sidneja, Melburna, Brizbejna, Gold Costa i Perta.
• Nosioci ove vize dužni su da obaveste Australijsko imigraciono odeljenje o svakoj promeni adrese stanovanja, kontakt podataka, podataka o pasošu, adrese ili adrese poslodavca vlasnika i adrese mesta na kome je zaposlen;
• Nosioci ove vize moraju da pruže informacije i dokaze koji se odnose na njihovu lokaciju ako se to od njih zatraži;
• Nosioci ove vize moraju da, ako Ministarstvo to od njih zatraži, prisustvuju intervjuu na način koji je naveden u zahtevu.

Više o novom zakonu koji je je donet 08.04.2019, a koji stupa na snagu 16.11.2019. možete pročitati na sledećem linku.

Imajte na umu da su ovo najnovije informacije koje trenutno posedujemo. Pratite naš blog kako biste se obavestili i bili u toku sa novinama koje se budu ticale ovih viza.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Baxvel je jedina firma koja ima licenciranog migracionog agenta na području teritorije Republike Srbije.

Vera Radisavljević
Licencirani migracioni agent
Australijski advokat
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane licenciranog migracionog agenta, australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst ne predstavlja savet i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata.

najnoviji članci