Privremena radna viza za Australiju

Privremena radna viza za Australiju (1)

Od 18. marta 2018. godine, viza 457 je zvanično ukinuta i novi zahtevi za ovu vizu više ne mogu da se podnose.

Od istog dana je zvanično uvedena nova Privremena radna viza potklase 482 (Temporary Shortage Skills (TSS) visa Subclass 482).

Imigraciono Odeljenje se isključivo koristi skraćenicom TSS na svom vebsajtu i u svim dokumentima, pa ćemo i mi u nastavku uglavnom koristiti ovu skraćenicu.

Kome je namenjena TSS viza?

TSS viza je namenjena poslodavcima koji ne mogu da nađu radnika sa odgovarajućim veštinama u Australiji i zbog toga žele da sponzorišu radnika van Australije.

Novina uvedena sa TSS vizom je da se za ovu podklasu traži da se izjasnite o neplaniranom stalnom boravku tj. da nemate nameru da živite za stalno u Australiji (Genuine temporary entrant).

Nosioci TSS vize mogu da rade u svom nominovanom zanimanju samo za odobrenog sponzora.

Faze za dobijanje TSS vize

Postoje tri faze za dobijanje TSS vize:

  1. Zahtev za sponzorstvo podnet od strane poslodavca (Business Sponsorship Application) – da bi poslodavac nekoga sponzorisao, on, odnosno njegov biznis, mora biti odobren za sponzora od strane Imigracionog odeljenja.
  2. Zahtev za nominaciju radnog mesta i zanimanja od strane poslodavca (Nomination Application) – da bi Vas poslodavac sponzorisao, on mora uspešno da prođe fazu nominacije u kojoj će prikazati potrebu da na upražnjeno mesto dovede ne-australijskog državljanina/stalnog rezidenta;
  3. Zahtev za vizu od strane podnosioca zahteva tj. budućeg radnika (Visa Application) – da bi radniku bila odobrena viza mora za istu podneti zahtev i ispuniti sve uslove za ovu vizu.

Potencijalni poslodavac-sponzor ima obavezu da plati sve troškove u vezi sponzorstva i nominacije. Ti troškovi ne mogu biti preneti na radnika.

Mi pružamo usluge imigracione asistencije za sve tri navedene faze, tako da možemo pomoći i poslodavcu sa prve dve faze i podnosiocu zahteva za Privremenu radnu vizu potklase 482 u trećoj fazi.

U naše usluge ne spada asistencija pronalaska poslodavca za potencijalne podnosioce zahteva za TSS vizu 482, ali možemo da pomognemo  poslodavcima da sponzorišu odgovarajućeg radnika.

Ukoliko radite u Elektronskoj bezbednosti, Kvantnim informacijama/ naprednoj digitalnoj tehnologiji/ nauci o podacima, ICT profesiji  ili ste stručnjak za Agrikulturnu, Medicinsku ili Finansijsku tehnologiju a smatrate da ispunjavate uslove za ovaj program, postoji mogućnost da bismo mogli da Vam pomognemo da nađete odgovarajućeg nominatora za talent vizu.

Podvrste TSS vize

Postoje tri različite podvrste TSS vize:

Kratkoročna (Short-term stream) podvrsta – do 2 godine

Kratkoročna podvrsta Privremene radne vize 482 za Australiju može se izdati za period od najviše 2 godine sa izuzetkom do 4 godine, ali samo u slučajevima kada se primenjuju obaveze shodno međunarodnim radnim konvencijama.

Da biste dobili ovu podvrstu TSS vize, potrebno je da Vam se zanimanje koje želite da nominujete nalazi na Short term Skilled Occupation List (STSOL).

Dugoročna (Medium-term stream) podvrsta – do 4 godine

Dugoročna podvrsta TSS vize je opcija za poslodavce koji žele da sponzorišu inostranog radnika na period do 4 godine za zanimanje koje se nalazi na Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) ili na Regional Occupation List (ROL) za TSS vizu.

TSS viza na osnovu ugovora sa Vladom Australije (Labour Agreement Stream)

Očekuje se da će se Labour Agreement podvrsta najviše koristiti kao način da se dođe do radnika koji ne može da se dovede na osnovu druga dva podtipa.

Za ovaj podtip vize poslodavac treba da ima potpisan ugovor sa Vladom Australije na osnovu koga želi da sponzoriše radnika.

Ko može da dobije TSS vizu?

Bez obzira za koju podvrstu TSS vize podnosite zahtev, potrebno je da ispunite sledeće uslove:

  1. da budete nominovani od strane ovlašćenog sponzora i da Vam je nominacija odobrena;
  2. da posedujete veštine i kvalifikacije i da prođete procenu kvalifikovanosti (skills assessment), ako je to potrebno;
  3. da imate odgovarajući nivo engleskog jezika i da to možete da pokažete;
  4. da imate nezavisnu samopostojeću (Substantive) vizu ili Prelaznu (Bridging) vizu A, B ili C ako ste u Australiji;
  5. da ste se pridržavali uslova poslednje vize koju ste imali za Australiju, ako je to bio slučaj;
  6. da možete da prođete test karaktera (krivične istorije) i medicinske testove;
  7. da ispunjavate uslove koji su karakteristični za podvrstu TSS vize za koju podnosite zahtev.

Dobra vest je da ne postoji starosna granica kao uslov za podnosioca zahteva za Privremenu radnu vizu potklase 482.

Potrebne kvalifikacije i radno iskustvo

Potrebno je da prikažete da posedujete tražene veštine, znanje, kvalifikacije i radno iskustvo da biste mogli uspešno da obavljate posao za koji treba da budete sponzorisani.

Potrebno je da imate minimum 2 godine radnog iskustva za zanimanje za koje se nominujete. Pri tome se smatra da imate pune 2 godine radnog iskustva sa punim radnim vremenom ili ekvivalentno vreme ako radite sa nepunim radnim vremenom.

Generalno je pravilo da se može računati samo radno iskustvo koje je bilo u poslednjih pet godina. Za neka zanimanja nije potrebno da se radi procena kvalifikovanosti (skills assessment), ali je potrebno da se prilože relevantna dokumenta koja prikazuju Vaše radno iskustvo.

Prava koja se stiču TSS vizom

Sa ovom vizom imate pravo da boravite u Australiji ili putujete van Australije u toku važenja vize, a članovi Vaše porodice imaju pravo da rade i studiraju u Australiju.

Možete podneti zahtev za Privremenu radnu vizu potklase 482 u Australiji ili van nje.

Ne možete podnositi zahtev za kraktoročnu TSS vizu kao glavni podnosilac više od jedanput, što znači da na primer drugi član porodice može.

Troškovi podnošenja zahteva za TSS vizu

Taksa za zahtev za kratkoročnu podvrstu vize je AUD$ 1,265, a za dugoročnu i Labour Agreement podvrstu je AUD$ 2,645.

Imajte na umu da su navedeni troškovi samo troškovi takse za podnošenje zahteva za vizu i da su oni uglavnom prepušteni samom podnosiocu zahteva, odnosno poslodavac nije u obavezi da pokrije ove troškove.

Poslodavac snosi troškove oko podnošenja zahteva za sponzorstvo i nominaciju o čemu smo pisali iznad.

U ove troškove nisu uračunati ni troškovi zdravstvenog pregleda, zdravstvenog osiguranja za Australiju, troškovi usluga licenciranog agenta za migracije, polaganja testa iz znanja engleskog jezika i tome slično.

Ako želite da sponzorišete radnika za TSS vizu 482 ili razmišljate da podnesete zahtev za TSS vizu 482 i imate poslodavca koji bi Vas sponzorisao, možete nam se javiti na neki od dostupnih kontakata kako bismo zakazali konsultacije i proverili da li ispunjavate sve uslove za ovu vizu ili neku drugu vrstu vize, kao i da bismo Vas uputili u celokupan proces.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

najnoviji članci