Privremeni rad u Australiji u vreme COVID-19

Stay in Australia Temporarily during COVID-19

Viza za privremenu radnu aktivnost potklase 408 (Temporary Activity visa subclass 408) za Australiju Vam omogućava da privremeno obavljate određenu vrstu posla u Australiji, a ova viza je odgovarajuća i za sve one koji žele da ostanu u Australiji za vreme COVID-19 pandemije kako bi radili u nekom od ključnih industrijskih sektora.

Opšti uslovi za Vizu za privremenu radnu aktivnost

Postoje različiti tipovi vize za privremenu radnu aktivnost i svaki tip se odnosi na određeno zanimanje, međutim, svim tipovima 408 vize su zajednički sledeći opšti uslovi:

 • Morate posedovati relevantne veštine za određeno zanimanje, i
 • Morate biti sponzorisani ili podržani, i
 • Morate dokazati da zaista planirate da ostanete privremeno u Australiji, i
 • Morate ispuniti zdravstvene i uslove karaktera.

Dokazivanje namere o privremenom boravku u Australiji 

Viza za privremenu radnu aktivnost 408 je, kao što joj samo ime kaže, privremenog tipa.  Samim tim Imigraciono Odeljenje Australije mora da bude sigurno u Vaše namere da ostanete privremeno prilikom donošenja odluke o Vašem zahtevu za vizu.

Mogu se uzeti u obzir razni faktori kako bi se utvrdilo da li ispunjavate takozvani GTE uslov (Genuine Temporary Entrant) kao što su Vaše okolnosti, Vaša imigraciona istorija, poštovanje viznih uslova i druga relevanta pitanja.

U ovom članku ćemo navesti sve tipove 408 vize i ukratko objasniti svaki od njih.

Događaji podržani od strane Vlade Australije

Ovaj tip vize Vam omogućava da u Australiji radite u okviru posebnih događaja ili dešavanja podržanim od strane Vlade Australije. Morate dobiti pozivnicu kako biste mogli da podnesete zahtev za vizu, ali i kako biste kasnije mogli da obavljate posao zbog kojeg ste pozvani.

Nakon što Vam je odobrena viza, možete ostati u Australiji dok se događaj ne završi ili u periodu do 4 godine.

Ostanite na privremenom radu u Australiji u vreme COVID-19 pandemije

Globalna pandemija izazvana virusom COVID-19 uvrštena je u spisak događaja koji su podržani od strane Vlade Australije. Dok traje COVID-19 globalna pandemija možete podneti zahtev za vizu 408 tip za događaje podržane od strane Vlade Australije ako ispunjavate određene uslove.

Austraijska vlada dozvoljava onima koji su i inače zaposleni u ključnim industrijskim sektorima da ostanu u Australiji i da rade u datom sektoru ukoliko se već nalaze u zemlji i nemaju mogućnost da je napuste.

Ključni industrijski sektori su:

 • Poljoprivreda,
 • Prerada hrane,
 • Zdravstvo,
 • Briga o starima,
 • Briga o osobama sa invaliditetom,
 • Medicina i
 • Briga o deci.

Kako biste podneli zahtev morate da ispunjavate određenje uslove, a neki od njih su da treba da:

 • Budete u zemlji u vreme podnošenja zahteva za vizu,
 • Posedujete važeću vizu koja ističe za 28 dana ili manje, ili da Vam je poslednja privremena viza istekla pre manje od 28 dana,
 • Priložite dokaz da ste zaposleni u nekom od gore navedenih ključnih sektora u Australiji i da australijski državljanin ili stalni rezident ne može popuniti Vaše radno mesto, takođe prikažete da ne ispunjavate uslove za bilo koji drugi tip vize,
 • Imate odgovarajuće i važeće zdravstveno osiguranje kojim ste pokriveni tokom Vašeg boravka u Australiji.

Specijalni program

Specijalni program Vize za privremenu radnu aktivnost ima za cilj razmenu međunarodnih iskustva, ideja i tradicija između ljudi različitog kulturnog porekla radi podsticanja raznolikosti u australijskoj zajednici.

Možete se opredeliti za jedan o četiri podtipa programa:

Program kulturnog bogaćenja ili program od značaja za zajednicu

Ovaj program traje između 3 i 12 meseci i može da obuhvata razne aktivnosti kao što su učenje o australijskim autohtonim jezicima i kulturama, pastorali i religiji, kao i volontiranje, humanitaran rad, učenje drugih jezika i učenje o drugim kulturama.

Asistent za jezik u školi

Ovaj program Vam omogućava da pomažete australijskim profesorima jezika u australijskim školama u periodu do 12 meseci. Vaš posao će uglavnom biti pomaganje profesorima u nastavi jezika.

Program razmene za mlade

Ovaj program Vam omogućava da ostanete u Australiji izmedju 3 i 12 meseci i budete deo programa razmene za mlade, dok Vaša matična organizacija mora da dozvoli Australijancu da ima isto iskustvo razmene u Vašoj zemlji, po principu reciprociteta.

Program školske razmene

Sa ovim programom imate mogućnost da radite kao asistent-volonter u školi u Australiji u periodu do 12 meseci. Kako biste učestovali u ovoj razmeni morate da imate završene studije i da trenutno pravite pauzu u trajanju od godinu dana radi traženja posla ili nastavka studija.

Verski poslovi

Ovaj tip Vize za privremenu radnu aktivnost potklase 408 Vam omogućava da obavljate verske poslove u okviru punog radnog vremena za australijsku versku instituciju. Ovaj posao može obuhvatati administraciju, svetovni rad kao i spiritualno vođstvo, teologiju i versku nastavu, pastoralu i slične poslove.

Istraživački rad

Ovaj tip Vize 408 je za akademske profesore ili studente koji žele da posmatraju ili učestvuju u istraživanju na australijskoj visokoškolskoj ustanovi ili naučnoj instituciji.

Akademski profesori mogu ispunjavati uslove za vizu 408 ukoliko su:

 • Postigli važna dostignuća u svojoj oblasti,
 • Radili/Rade kao akademski profesori na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi,
 • Pozvani da posmatraju ili učestvuju u australijskom istraživačkom projektu na australijskoj visokoškolskoj ustanovi ili naučnoj instituciji.

Studenti mogu ispunjavati uslove za 408 vizu ukoliko su:

 • Skoro diplomirali na stranoj obrazovnoj instituciji
 • Pozvani da učestvuju u istraživanju koje je povezano sa njihovim studijama na australijskoj viokoškolskoj ustanovi ili naučnoj instituciji.

Ostale društvene i kulturne aktivnosti (za pozvane učesnike)

Sa ovim tipom Vize za privremenu radnu aktivnost možete biti deo kulturnih ili društvenih aktivnosti u okviru sporta, religije, umetnosti ili akademskih događaja i konferencija. Imajte na umu da ovaj tip vize nije namenjen ljudima koji pod ugovorom treniraju ili igraju za australijski sportski tim.

Imate pravo da podnesete zahtev za 408 vizu ako ste:

 • Sportista, deo tima ili član osoblja tima,
 • Crkveno lice koji sprovodi verski rad i koje je gost australijske religiozne ustanove ili radite na verskom događaju,
 • Pozvani ste od strane visokoškolske ustanove da održite predavanje, radionicu ili sprovedete istraživanje,
 • Javni govornik i govorite na izložbama, sajmovima, konferencijama ili seminarima.
 • Zabavljač koji prisustvuje specijalnom događaju na kom neće nastupati,
 • Umetnik koji ima izložbu ili vizuelno promoviše svoja umetnička dela,
 • Autor koji predstavlja svoja dela na festivalu, ili
 • Koreograf koji sprovodi plesnu radionicu za završni nastup.

Sportske aktivnosti

Viza za privremenu radnu aktivnost potklase 408 za sportske aktivnosti je namenjena sportistima koji su aktivni na nacionalnom ili međunarodnom nivou, ali i onima koji su tu kao treneri ili sudije australijskog sportskog tima tokom jedne sezone.

Morate biti kvalifikovani sportista, profesionalni igrač, trener, instruktor ili sudija i da učestvujete u profesionalnom treningu i/ili da potpišete zvanični ugovor ukoliko je to potrebno.

Sa ovom vizom nije Vam dozvoljeno da radite ni na jednoj drugoj aktivnosti osim na sportskoj za koju Vam je viza prethodno odobrena.

Program aktivnosti iz industrije zabave

Ovaj tip vize 408 Vam omogućava da se igrate u filmskoj ili televizijskoj industriji, da imate kameo ulogu, da budte rijaliti učesnik, komičar, međunarodni muzičar ili pozorišni glumac, pevač, predstavnik klasične muzike, internet performer, kulturni izvođači, voditelji dokumentaraca, novinari, koreografi i mnogi drugi.

Postoji mogućnost da ne biste morali da plaćate standardni trošak takse u iznosu od AUD$ 310 ukoliko organizacija koja Vas sponzoriše/podržava ispunjava određene uslove.

Program za posadu na luksuznim jahtama

Tip vize za privremenu radnu aktivnost potklase 408 za posadu na luksuznim jahtama Vam omogućava da radite kao član posade na brodu i da pritom ulazite i izlazite iz Australije onoliko puta koliko želite.

Pod luksuznom jahtom (superyacht) se smatra jedriličarsko ili motorno plovilo koje se koristi za sport i rekreaciju, dugačko je 24 metra, nekada i duže, i nije namenjeno za nošenje tovar.

Razmena osoblja 

U okviru ovog programa vize 408 možete doći u Australiju na razmenu osoblja kako biste radili za australijsku organizaciju.

Važno je da postoji recipročni ugovor o razmeni osoblja sa odgovarajućom australijskom organizacijom, te da je na ovaj način osigurano da i jedna i druga strana imaju  koristi od razmene.

Zavisni članovi porodice

Možete uključiti članove porodice u Vaš zahtev za vizu koji mogu zajedno sa Vama da putuju u Australiju.

U ovom slučaju morate dokazati da imate dovoljno sredstava na računu da možete da finansirate i sebe i članove porodice tokom Vašeg boravka u Australiji.

Molimo Vas da uzmete u obzir to da možete imati dodatne troškove koji se tiču podnošenja zahteva, ali i prilikom prikupljanja dokumentacije i pripreme zahteva za vizu ukoliko uključite članove porodice.

Naknada za apliciranje i vremenski okvir

Visina naknade za podnošenje zahteva za Vizu za privremenu radnu aktivnost za glavnog podnosioca iznosi AUD$ 310 za sve tipove vize.

Ukoliko aplicirate za tip vize otvoren zbog COVID-19 pandemije u okviru programa za događaje podržane od strane vlade Australije, izuzeti ste od plaćanja takse za vizu.

Ovde nisu uključeni dodatni roškovi poput zdravstvenih pregleda, nabavljanja potrebnih uverenja iz polciije, davanja biometrijskih podataka kao ni svi ostali troškovi koje možete imati zavisno od Vaših okolnosti.

Podaci o vremenu koje je potrebno za obradu zahteva za ovu vizu nisu dostupni za većinu tipova vize 408 zbog malog broja zahteva, dok je za neke tipove prosečno vreme obrade između 37 i 65 dana, ali vreme obrade zavisi od mnogo faktora, između ostalog i od toga koliko ste dobro pripremili zahtev i prateću dokumentaciju.

Ograničenja koja su trenutno na snazi

Iako sa ovom vizom možete da ulazite i izlazite iz Australije koliko želite dokle god Vam je viza važeća, trebalo bi uzeti u obzir i putna ograničenja koja su trenutno na snazi.

Australijska vlada je uvela specijalne mere kako bi zaštitila javno zdravlje Australije. Za više informacija savetujemo da pogledate naš blog članak na ovu temu.

Kontaktirajte nas

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla. Mi bismo proverili da li ispunjavate sve uslove za Vizu za privremenu radnu aktivnost potklase 408 ili neku drugu vrstu vize, a takođe bismo Vas uputili u celokupan proces. Konsultacije su dostupne i sponzorima i podnosiocima zahteva.

Napomena: Sve informacije iz ovog članka su opšteg tipa i važeće su u vreme pisanja ovog članka. Ne snosimo odgovornost za promene nastale nakon objave članka. Za najnovije informacije, molimo Vas da proverite relevantne sajtove ili se konsultujete sa licenciranim migracionim agentom. 

najnoviji članci