Studentska viza za Australiju

Koji uslove treba ispuniti za dobijanje studentske vize i kako izgleda taj proces?

Studiranje u inostranstvu zauvek promeni život ljudi i ima veliki uticaj na njihov profesionalni razvoj. Voleli biste da studirate u Australiji, ali ne znate kako da ostvarite svoju zamisao. Mi Vam možemo pomoći!

Uslovi za dobijanje vize

Da biste dobili studentsku vizu za Australiju, potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

1. Potvrda o upisu na kurs ili studije

Potrebno je da se upišete na kurs ili studije koje želite da studirate, pre nego što aplicirate za studentsku vizu, jer je potrebno da dostavite potvrdu o upisu koja je jedan od najvažnijih dokumenata u procesu. Kao dokaz da ste upisali studije treba da dostavite elektronsku potvrdu o upisu (Electronic Confirmation of Enrolment Certificate – eCoE), koju Vam izdaje obrazovna institucija na kojoj ste se upisali. U određenim okolnostima može se izbeći slanje ove potvrde, ali u tom slučaju potrebno je dostaviti drugi odgovarajući dokument kao zamenu. Važno je i da ste pre dobijanja potvrde platili deo školarine ili celu školarinu, što je uvek naša preporuka.

2. Finansijska sredstva

Australijsko Odeljenje za Unutrašnje Poslove (Department of Home Affairs) i/ili ustanova u kojoj želite da studirate, zavisno od slučaja do slučaja, zahtevaju da osobe koje žele da dobiju studentsku vizu pokažu da imaju dovoljno sredstava za sve očekivane ili neminovne troškove. Za troškove života očekivana ukupna suma je 20,290 AUD, a osim toga treba da imate i dovoljno novca da pokrijete troškove studija koji se za godinu dana kreću od 5,500 AUD pa naviše i troškove putovanja koji mogu biti oko 2,000 AUD.  Troškovi zdravstvenog osiguranja nisu navedeni jer je potrebno da kupite osiguranje za period za koji želite da Vam viza bude izdata.

3. Zdravstveno osiguranje

Da bi dobili studentsku vizu, neophodno je da imate uplaćeno zdravstveno osiguranje. Osiguranje mora da bude tačno određenog tipa tzv. Overseas Student Health Cover (OSHC) je to jedina prihvatljiva vrsta osiguranja. Postoji nekoliko osiguravajućih kuća kod kojih možete kupiti ovo osiguranja. Zavisno od toga koliko porodičnih članova prati glavnog podnosioca studentske vize, troškovi za osiguranje mogu da se razlikuju.

4. Uslov da ste dobrog zdravlja i karaktera

Potrebno je odraditi određena medicinska testiranja prilikom prijave za vizu, a potrebno je i odgovoriti na veliki broj pitanja u zahtevu za vizu u vezi Vaše istorije, odnosno toga da li ste prethodno osuđivani i mnogih sličnih pitanja. Odgovori na ova pitanja će biti uzeta u obzir prilikom procene Vašeg karaktera i ličnosti, a moguće je da će se zahtevati da dostavite dodatnu dokumentaciju ili informacije.

5. Znanje engleskog jezika

Pokazivanjem znanja engleskog jezika možete smanjiti šanse za odbijanje vize. Postoji minimalan skor koji treba da ostvarite na međunarodno priznatim testovima, kao što je na primer IELTS. Ovo, naravno, ne važi ukoliko idete u Australiju sa namerom da usavršite znanje engleskog jezika.

6. Neplanirani stalni boravak

Lica koja podnose zahtev za studentsku vizu treba da pokažu da oni žele samo privremeno da borave u Australiji tj. da ne nameravaju da ostanu u Australiji za stalno. Ovaj uslov se na engleskom zove Genuine Temporary Entrant. Odeljenje za Unutrašnje Poslove mora biti ubeđeno da na osnovu dokumenata koje ste podneli, Vi želite samo da studirate u Australiji i da se posle toga vratite u Vašu zemlju.

Vaša izjava je ključ uspeha. Treba da pripremite izjavu u kojoj treba da navedete Vaše okolnosti i planove zašto i šta želite da studirate u Australiji. Ova izjava je jedan od najvažnijih dokumenata i veoma je važno koje razloge za put navodite.

Korisne informacije

  • Studentska viza Vam takođe omogućava da se neki od Vaših članova porodice prijave i krenu sa Vama u Australiju. U tom slučaju, kao što smo prethodno pomenuli, možete očekivati više troškove.
  • Moguće je da Vi ili čak članovi Vaše porodice zaposlite sa studentskom vizom, ali samo pod određenim uslovima.
  • Moguće je prijaviti se za studentsku vizu ako ste već nosilac neke druge vrste vize za Australiju. Stoga se možete prijaviti za studentsku vizu dok ste u Australiji ili van nje.
  • Iz određenih razloga možete produžiti svoj boravak u Australiji, ali samo pre isteka važeće studentske vize i osim ukoliko nemate na važećoj vizi napomenu „Onemogućen duži boravak“ („No further stay“ – napomena 8534 ili 8535).
  • Jednom kada Vam je studentska viza odorena, omogućava Vam da boravite u Australiji do pet godina, a cena izdavanja vize varira, ali se kreće od 575 AUD.

Za više informacija otvorite link: www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-

Put do stalnog boravka

Studentske vize su vize namenjene osobama koje žele da studiraju u Australiji, a onda se vrate u svoju zemlju. Ukoliko nameravate da se za stalno nastanite u Australiji, predlažemo Vam da nas kontaktirate, jer je to važan podatak koji migracionom agentu može pomoći da Vas na pravi način posavetuje prilikom pripreme studentske vize. U međuvremenu, pročitate neke od naših prethodnih članaka na ovu temu: Koliko košta iseljenička viza i Iseljenička viza – Pitanja i odgovori. 

Pomoć migracionog agenta 

Zainteresovanim licima se savetuje da se preko agenta upišu na studije, jer se to u praksi ispostavlja kao povoljnija varijanta. Agenti znaju kako da nađu povolljnije ponudi od onih koje lice može samostalno naći na internetu. Takođe, važno je i na koju instituciju se lice upisuje, jer od institucije mogu zavisiti i Vaše šanse za dobijanje vize.

Često se dešava da nas kontaktiraju osobe koje drugi agenti ne žele da upišu, verujući da neće dobiti vizu ili zato što je prethodna viza bila odbijena. U tom slučaju, kontaktirajte nas i rado ćemo Vam dati naše mišljenje i procenu.

Za studiranje u Australiji najpopularniji su kursevi engleskog jezika i najpovoljniji se kreću od 6,000 AUD pa na dalje.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna pomoć oko pronalaženja odgovarajućeg kursa, pripreme za vizu studentsku i savetovanja, možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Naša agencija je jedina agencija koja ima registrovanog migracionog agenta na području teritorije Republike Srbije.

Vera Radisavljević
Solicitor & Registered Migration Agent
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane registrovanog migracionog agenta i australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst nije pravni savet i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata. 

najnoviji članci