Ulazak i izlazak iz Australije u vreme COVID-19

Izlazak iz Australije u vreme covid 19

Ubrzo nakon proglašenja svetske pandemije izazvane virusom COVID-19, Australija je zatvorila svoje granice za putnike i uvela posebne mere kojima se regulišu ulasci i izlasci iz zemlje. Mere imaju za cilj da ograniče i kontrolišu broj ljudi koji ulaze i izlaze iz zemlje čime se štiti javno zdravlje australijskog društva.

Osobama koje žele da dođu u Australiju turistički, kao studenti, radnici ili iz drugih razloga se savetuje da ne kupuju avio karte i/ili ne podnose zahtev za vizu za Australiju za vreme važenja novih COVID-19 pravila, izuzev ako ne potpadaju pod dole navedene izuzetke.

Mere koje su na snazi u trenutku pisanja ovog članka, podrazumevaju da:

 1. Osobe koje imaju vizu sa privremenim boravkom u Australiji (izuzev osobe koje potpadaju pod izuzetke), treba da imaju dozvolu za ulazak u Australiju da bi mogle da se ukrcaju na avion za Australiju i uđu u Australiju;
 2. Osobama koje imaju australijsku vizu sa stalnim boravkom (permanent residents) ili australijsko državljanstvo nije potrebna dozvola za ulazak u Australiju, ali oni ne mogu da napuste Australiju bez dozvole za izlazak iz Australije (ne mogu da se ukrcaju na avion, jer im vlasti to neće dozvoliti), izuzev ako se izuzeci ne primenjuju.
 3. Karantin od 14 dana je obavezan za sve one koji dođu u Australiju, bez obzira na to da li su državljani, stalni rezidenti ili nosioci privremene vize. Karantin se u nekim australijskim republikama/pokrajinama plaća i savetuje se da prethodno proverite da li na destinaciji gde putuje Vi sami treba da finansirate karantin ili će to država platiti za Vas, jer troškovi mogu da budu $2,500-$3,000 za jednu osobu.

Dozvola za ulazak u Australiju

Ulazak u Australiju za vreme pandemije kovida
Dozvola za ulazak u Australiju za vreme covid 19 pandemije

Onima koji dolaze u Australiju potrebna je odobrena viza i dozvola za ulazak. Jedno bez drugog ne mogu, pa se može desiti da osoba ima odobrenu vizu, ali ne i dozvolu, odobrenu dozvolu, ali ne i vizu ili da nema ni jedno ni drugo. U sva tri slučaja osoba ne može da putuje u Australiju, mada postoje izuzeci od ovih pravila.

Dodatna otežavajuća okolnost, pored dobijanja vize i dozvole za ulazak u Australije je kupovina avio karte za Australiju odnosno realizacija leta, s obzirom na ograničeni broj putnika koji dolaze u Australiju.

Zbog ovih ograničenja, kupovina avio karte za biznis klasu je možda jedina, sigurna, neodložna i najbrža opcija. Tačnost ove informacije ne možemo da proverimo, ali koje verujemo da su tačne zbog ekonomskog položaja avio prevoznika.

Dobijanjem dozvole za ulazak, osoba zapravo biva izuzeta od zabrane ulaska u Australiju i dozvola ukazuje na to da ona ima određene okolnosti na osnovu kojih se osobi omogućava da uđe u Australiju.

Članovi porodice australijskog državljanina ili osobe sa stalnim boravkom u Australiji

Ukoliko ste:

 • (van)bračna supruga/supružnik,
 • roditelj maloletnog australijskog državljanina/stalnog rezidenta ili
 • ako ste maloletno ili finansijski zavisno dete australijskog državljanina ili stalnog rezidenta Australije,

a niste nosilac partnerske ili dečije vize već neke druge privremene vize, potrebno je da priložite dokaze srodstva da biste mogli da dobijete dozvolu za ulazak u Australiju.

Saosećajni i uverljivi razlozi za dolazak u Australiju 

Ako osoba ima neke saosećajne ili uverljive razloge zbog kojih mora da uđe u Australiju što može biti teško zdravstveno stanje bliskog člana porodice, smrt člana porodice ili neka treća saosećajna okolnost, osoba možda može dobiti dozvolu za ulazak u Australiju.

Vreme obrade zahteva za dozvolu za ulazak u Australiju 

Teško se može proceniti koliko brzo se obradi zahtev za dozvolu za ulazak u Australiju. U proseku je to 1-10 dana na osnovu našeg iskustva, ali brzina obrade najviše zavisi od količine posla koju imaju službenici, a koji svakodnevno primaju nove zahteve na obradu.

Ko ne mora da podnosi zahtev za dozvolu za ulazak u Australiju?

Ukoliko osoba spada u određenu grupu i već ima važeću vizu, onda je ona automatski izuzeta od zabrane ulaska u Australiju u koju može ući ako je:

 • Stalni rezident Australije,
 • Blizak član porodice australijskog državljanina ili stalnog rezidenta pri čemu se misli samo na roditelje, decu i supružnike/vanbračne partnere koji imaju partnerske ili dečije vize za Australiju,
 • Državljanin Novog Zelanda koji je uobičajeni rezident u Australiji i bliski članovi njegove porodice,
 • Diplomate na radu u Australiji (nosioci vize 995),
 • Osoba koja je u tranzitu u Australiji na 72h ili manje pri čemu mora imati tranzitnu vizu ako joj je ista neophodna,
 • Posada aviona i broda,
 • Osoba regrutovana pod Seasonal Worker Program ili Pacific Labour Scheme programe.

Ključne veštine i sektori

Takođe postoji posebna grupa za one iz ključnih sektora i one sa ključnim veštinama u trenutnoj situaciji. Pomenutim osobama se odobrava ulazak u Australiju čak iako nisu građani, ali pod uslovom da:

 • Putuju na poziv australijske vlade kako bi pružili pomoć u borbi protiv COVID-19,
 • Pružaju specijalne medicinske usluge uključujući hitnu pomoć, medicinsku evakuaciju i dopremanje potrebne medicinske opreme,
 • Poseduju ključne veštine potrebne za održavanje zaliha potrepština kao i pružanje usluga u okviru medincke tehnologije, infrastrukture, telekomunikacija, inženjerstva i rudarstva, logistika lanca snabdevanja, agrikulture, primarne industrije, proizvodnje hrane i pomorske industrije,
 • Pružaju usluge u sektorima ključnim za oporavak ekonomije Australije kao što su finansijske tehnologije, prozvodnja na veliko, film, mediji i televizijska produkcija i moderne tehnologije onda kada nema dostupnih australijskih radnika,
 • Pružaju ključnih veština u religijskim i teološkim oblastima,
 • Njihovo zanimanje nalazi se na listi Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL) i sponzorisani su od strane svojih poslodavaca da dođu da rade u Australiji,
 • Njihov ulazak bi pod drugim okolnostima bio od nacionalnog interesa za Australiju ili bi bio podržan od australijske vlade.

Prilikom podnošenja u zahtevu pored ličnih podataka i razloga za putovanje, morate imati i propratnu izjavu u kojoj ćete navesti kako ste došli do toga da posedujete datu veštinu, kao i prateće dokaze poput pisma poslodavca zaduženog za snabdevanje robom, ali i uslugama.

Svi oni koji su izuzeti od ovog pravila su u obavezi da prilikom ulaska u Australiju prikažu dokument kojim dokazuju svoj status na osnovu kojeg su bili izuzeti od ulaska u zemlju odnosno ukrcavanja u avion.

Ako ne spadate u neku od navedenih grupa, potrebno je da podnesete zahtev za dozvolu za ulazak u Australiju o čemu smo iznad pisali.

Zašto mi je odbijena dozvola za ulazak u Australiju? 

Shodno našem dosadašnjem iskustvu, kada osoba dobije odobrenu vizu ubrzo posle toga stiže i dozvola za ulazak ili obrnuto, prvo stigne dozvola, pa viza. Osoba je tek onda spremna za traženje avionske karte i načina da dođe do Australije.

Međutim, dozvola za ulazak Vam može biti odbijena iz različitih razloga koji se uglavnom ne navode i žalba na ove odluke se ne savetuje zbog dužine procesa koju žalbeni postupak obuhvata, kao i troška procedure.

Podnošenje zahteva za dozvolu za ulazak je besplatno, a Imigraciono odeljenje Australije napominje da odbijanje ulaska osobi nije isto što i odbijanje vize i da ono ne bi trebalo da ima uticaj na donošenje odluke o trenutnim ili budućim zahtevima za vize.

S druge strane, odobrena dozvola za ulazak u Australiju može pomoći izdavanje više od jedne vize, zavisno od okolnosti.

Dozvola za izlazak iz Australije 

Strani državljani na privremenim vizama u Australiji

Ako ste se zadesili u Australiji na turističkoj ili nekoj drugoj privremenoj vizi, možete napustiti Australiju bez traženja ikakve dozvole. Važno je da proverite da li zemlja u koju idete ili kroz koje prolazite na putu do finalne destinacije dozvoljavaju Vaš ulazak ili prolazak.

Postoji opcija i da produžite svoj boravak i ostanete u Australiji dok okolnosti ne budu povoljnije za Vaš izlazak. Možete nam se javiti na ostavljene kontakte na kraju članka ako Vas zanima ova opcija.

Državljani i stalni rezidenti Australije

Ako ste državljanin ili stalni rezident Australije, u tom slučaju izlazak iz zemlje Vam nije dozvoljen osim ukoliko nemate neke posebne okolnosti.

Neki od razloga za izuzeće od zabrane izlaska iz zemlje mogu biti:

 • Vaše putovanje ima veze sa pomoći koju pružate vezano za COVID-19 pandemiju,
 • Vaše putovanje je ključno za neke grane industrije i ekonomije,
 • Vaše putovanje je od nacionalnog značaja,
 • Potrebna Vam je hitna medicinska usluga koja ne može da se obavi u Australiji,
 • Morate da putujete van Australije zbog ličnih i neodložnih razloga,
 • Imate saosećajne ili humanitarne razloge zbog kojih morate da putujete.

Ko ne mora da podnosi dozvolu za izlazak iz Australije? 

Iz Australije mogu slobodno da izađu:

 • Uobičajeni rezidenti u drugoj zemlji osim Australije,
 • Posada broda, aviona ili drugih osoba sličnih zanimanja,
 • Državljanin Novog Zelanda koji ima vizu potklase 444,
 • Nosioci privremenih viza za Australiju.

Vreme obrade zahteva za izlazak iz zemlje

Iz našeg iskustva, zahtevi za dozvole za izlazak obrađuju se nešto brže od dozvola za ulazak, pa kroz svega par dana možete očekivati odgovor.

Ograničen broj letova za Australiju 

Vlada Australije saopštila je svoju odluku 10. jula 2020. godine da će ograničiti broj međunarodnih letova i to na sledeći način:

 • 525 međunarodnih dolazaka u Pert nedeljno,
 • 500 međunarodnih dolazaka u Brizbejn nedeljno,
 • 450 međunarodnih dolazaka u Sidnej dnevno.

Ipak, fleksibilnost ovih ograničenja moći će da ide samo u korist australijskih državljana i stalnih rezidenata.

Ograničenja su uticala na pomeranje i otkazivanje letova, pa napominjemo da budete oprezni prilikom rezervacije letova, jer Vam isti može biti otkazan zbog navedenih okolnosti.

Odobrena dozvola za ulazak u Australiju ne znači i zagrantovan let.

Obavezan karantin za sve koji dođu u Australiju

Od početka pandemije, za sve koji dođu u Australiju karantin od 14 dana je obavezan. U početku su troškovi karantina bili pokriveni od strane države, ali se to od jula meseca promenilo i sada su troškovi preneti u najvećem broju slučajeva na osobu koja izdržava karantin.

Po sletanju na aerodrom, osoba prolazi sve potrebne procedure i biva upućena i prevezena do mesta (obično hotela) u kome mora da ostane u karantinu narednih 14 dana. Za to vreme ima redovne obroke i održavanje higijene prostora u kome boravi što je pokriveno naknadom.

Cena karantina za 14 dana iznosi u proseku 2,500-3,000 AUD$ i plaća se obično u roku od 30 dana nakon odležanog karantina, s tim da se može platiti i u ratama.

Osoba može biti izuzeta od plaćanja karantina po nekoliko osnova o čemu se može raspitati na zvaničnoj internet strani australijske države u kojoj boravite.

Napominjemo da trenutno ne zahtevaju sve australijske države da se karantin plati, dok neke daju i opcije kućne samoizolacije, što ne znači da se ovi uslovi ne mogu promeniti.

Tajnost i nedoslednost u obradi zahteva

Mi smo pokušali sa ovim člankom da objasnimo većinu pravila za putovanje i ulazak ili izlazak iz Australije oslanjajući se na informacije objavljene na vebsajtu Imigracionog Odeljenja, kao i na naše iskustvo.

Velike nedoslednosti su primećene sa mnogim zahtevima kako iz našeg iskustva, tako i od strane profesionalnih udruženja licenciranih migracionih agenata.

Imamo klijente koji sa manje dokaza i manje ubedljivim okolnostima dobijaju dozvole, dok neki drugi, sa jačim dokazima i povoljnijim okolnostima, bivaju odbijeni.

Mi kao licencirani migracioni agenti imamo pristup mnogim informacijama koje nisu uobičajeno dostupne javnosti, ali informacije i konkretne instrukcije kojima službenici treba da se vode kad donese odluke o dozvolama za ulazak ili izlazak iz Australije su trenutno u tajnosti i Imigraciono Odeljenje odbija da obelodani ove informacije.

Naše iskustvo i pomoć

Od uvođenja procedure za dobijanje dozvole za ulazak, mi smo uspešno radili na dozvolama za nosioice Turističkih viza potklase 600 i 651, kao i za nosioce Vereničke vize potklase 300. Takođe, uspešno smo radili i na dobijanju dozvole za izlazak iz Australije.

Ako Vam je potrebna pomoć oko podnošenja zahteva za dozvolu za ulazak ili izlazak iz Australije, budite slobodni da nam se javite. Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla. Molimo Vas da nam u mejlu ili upitniku obrazložite Vaše okolnosti i razloge za traženje dozvole za ulazak ili izlazak.

___________________________________________________________________________________________________

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)

najnoviji članci