Osiguranje

Australija je poznata kao zemlja sa izuzetno razvijenim zdravstvenim sistemom, ali i istovremeno skupim medicinskim uslugama.

Sigurno ste čuli da se nekim ljudima desilo da su u Australiji imali potrebu za lekarskim uslugama, a da nisu imali uplaćeno zadravstveno osiguranje ili da su imali osiguranje koje im nije moglo pokriti u dovoljnoj meri nastale troškove.

Ako planirate da boravite u Australiji privremeno, na primer kao turista, preporuka je da imate uplaćeno zdravstveno osiguranje za Australiju koje će učiniti Vaš boravak bezbrižnim i lagodnijim.

Sa druge strane, za neke privremene vize kao što je na primer studentska viza za Australiju ili određeni podtip privremene radne vize za Australiju, obavezno je da imate uplaćeno zdravstveno osiguranje za Australiju i ono predstavlja uslov za apliciranje za vizu.

Sa nama je moguć popust

Cena osiguranja uvek zavisi od više faktora: vaše godine, dužina planiranog boravka u Australiji, da li je osiguranje grupno ili indvidualno, itd, ali kupovinom osiguranja preko nas možete ostvariti značajne popuste koji idu od nekoliko dolara do više hiljada dolara, zavisno od perioda za koji je osiguranje potrebno.

Mi smo u partnerstvu sa tri osiguravajuće kuće u Australiji:

i rado bismo vam pomogli da za sebe izaberete odgovarajuće osiguranje kako biste sasvim opušteno uživali u svom boravku u Australiji.

Mi smo tu da Vam omogućimo brzu i jednostavnu kupovinu zdravstvenog osiguranja za Australiju prilagođenu vašim potrebama i budžetu, a po nižim cenama kad god je to moguće.

Vrste zdravstvenog osiguranja za Australiju

Tabela ispod će Vam pokazati na pojednostavljen način koje zdravstveno osiguranje za Australiju treba da uzmete zavisno od vrste vize koju imate.

Vrsta vize * za Australiju Vrsta zdravstvenog osiguranja za Australiju
Studentska viza za Australiju Za studentsku vizu uplaćeno zdravstveno osguranje za Australiju je jedan od uslova za dobijanje vize. Neophodno je da uplatite tačno određeno privatno zdravstveno osiguranje koje se zove Overseas Student Health Cover – OSHC.
Privremene radne vize za Australiju Za privremene radne vize za Australiju kao što su radne vize potklase 482 i potklase 485 potrebno je izabrati Overseas Visitor Health Cover – OVHC vodeći računa da kupljeno zdravstveno osiguranje za Australiju bude u skladu sa uslovima vize.
Bilo koja vrsta vize za Australiju koja ima na sebi uslov 8501 Ukoliko na važećoj vizi za Australiju imate uslov 8501 koji vas obavezuje da imate odgovarajuće zdravstveno osiguranje za sebe i/ili članove porodice, onda će vama odgovarati Overseas Visitor Health Cover – OVHC.
Sve ostale vrste privremenih viza za Australiju Odgovarajuća vrsta zdravstvenog osiguranja za Australiju je Overseas Visitor Health Cover – OVHC.

*U tabeli su prikazana osiguranja samo za vize sa privremenim boravkom za Australiju, jer stalni rezidenti Australije (u većini slučajeva) i državljani Australije mogu da koriste usluge Medicare-a.

Medicare je državno zdravstveno osiguranje Australije koje onima koji ostvaruju pravo na korišćenje ovog osiguranja, pokriva većinu troškova lečenja. O Medicare se možete informisati na ovom linku.

Zdravstveno osiguranje za studente u Australiji

Jedan od uslova za podnosioce zahteva za studentsku vizu za Australiju je uplaćeno tačno određeni tip zdravstvenog osiguranja za Australiju koji se zove Overseas Student Health Cover (OSHC).

Šta OSHC osiguranje za studente u Australiji pokriva?

OSHC može da pokrije troškove lekarskog i bolničkog lečenja, kao i troškove hitne pomoći.

OSHC Vam ne može pokriti troškove stomatoloških i oftalmoloških lečenja, kao ni i fizioterapije, osim ukoliko ne doplatite za polisu koja i to pokriva.

Uz doplatu, OSHC može pokrivati i period međunarodnih putovanja.

OSHC pokriva i troškove lekova i drugih medikamenata, uz napomenu da može biti pokriveno do $300 na godišnjem nivou po osobi ($50 po jednom leku) ili $600 za porodice na godišnjem nivou. U slučaju potrebe za većim ili skupljim dozama lekova (npr. lekovi za rak) možete očekivati dodatne troškove.

Imajte na umu da u Australiju možete uneti određenu medicinsku opremu i lekove u određenim količinama o čemu treba prethodno da se informišete. Više o tome na sajtu Entering Australia.

Medicare zdravstveno osiguranje za studente

Podnosioci zahteva za studentsku vizu iz zemalja kao što su: Velika Britanija, Švedska, Holandija, Belgija, Slovenija, Italija ili Novi Zeland mogu aplicirati za Medicare državno zdravstveno osiguranje Australije.

Studenti moraju unapred da se informišu o tome da li im je Medicare osiguranje dovoljno ili moraju da kupe i privatno uz njega.

Čak i u slučaju da imate pasoš neke od navedenih zemalja, ne mora da znači da ćete biti oslobođeni od obaveze uzimanja privatnog zdravstvenog osiguranja za Australiju koje može biti dopuna Medicare osiguranju, ako na njega već ostvarujete pravo.

Zdravstveno osiguranje za turiste i privremene radnike u Australiji

Turistima koji dolaze u Australiju se uvek toplo preporučuje da imaju uplaćeno zdravstveno osiguranje kako bi sebe poštedeli enormnih troškova lečenja do kojih može doći u toku njihovog boravka u Australiji.

Privremenim radnicima koji su u Australiji na vizama potklase 482 i potklase 485 posedovanje odgovarajućeg zdravstveno osiguranja je uslov za dobijanje vize.

U oba slučaja odgovarajući tip zdravstvenog osiguranja je Overseas Visitors Health Cover (OVHC).

Šta OVHC osiguranje za Australiju pokriva?

OVHC polise mogu se razlikovati po više osnova, ali većina njih bez obzira na opseg pokrića, ipak neće pokriti baš sve troškove koji mogu da nastanu.

U većini slučajeva OVHC pokriva boravke u bolnicama i određeni deo troškova lekarskih usluga.

Treba biti oprezan prilikom uzimanja polise, jer mnoga osiguranja pokrivaju postojeće zdravstveno stanje tek nakon prvih 12 meseci.

Takođe, OVHC može pokriti troškove kupljenih lekova, ali i tu postoje ograničenja zbog kojih nije isključeno da bi osoba mogla da izdvoji dodatan novac.

Imajte na umu da u Australiju možete uneti određenu medicinsku opremu i lekove u određenim količinama o čemu treba prethodno da se informišete. Više o tome na sajtu Entering Australia.

Medicare osiguranje za turiste u Australiji

Ako imate turističku vizu za Australiju sa pasošem neke od sledećih zemalja:

 • Velika Britanija,
 • Irska,
 • Novi Zeland,
 • Švedska,
 • Holandija,
 • Finska,
 • Belgija,
 • Norveška,
 • Slovenija,
 • Malta, ili
 • Italija

Možete se prijaviti za Medicare zdravstveno osiguranje za Australiju na koje ostvarujete pravo po osnovu vašeg državljanstva neke od zemalja sa spiska iznad, a po principu reciprociteta koji postoji između Vaše zemlje i Australije.

Ako imate studentsku vizu za Australiju, a imate pasoš neke od sledećih zemalja: Velika Britanija, Švedska, Holandija, Belgija, Slovenija, Italija ili Novi Zeland, u tom slučaju možete se prijaviti za Medicare zdravstveno osiguranje koje će Vas pokrivati u toku Vašeg studentskog boravka u Australiji.

Studenti iz Norveške, Finske, Malte i Irske ne mogu biti pokriveni Medicare zdravstvenim osiguranjem u Australiji po principu reciprociteta i oni moraju da kupe OSHC osiguranje o kome smo pisali iznad.

Za više informacija o tome posetite ovaj link.

Kupovina privatnog zdravstvenog osiguranja za Australiju

Mi Vam možemo pomoći da kupite odgovarajuće zdravstveno osiguranje za dati period Vašeg boravka u Australiji kod ovlašćene osiguravajuće kuće čiji smo mi predstavnici i posrednici, a uz popust kad god je to moguće.

Mi smo u partnerstvu sa tri osiguravajuće kuće u Australiji:

Cena osiguranja uvek zavisi od više faktora (vaše godine, dužina planiranog boravka u Australiji, da li je osiguranje grupno ili indvidualno, itd.), ali kupovinom osiguranja preko nas možete ostvariti značajne popuste koji idu od nekoliko dolara do više hiljada dolara, zavisno od perioda za koji je osiguranje potrebno.

Osim cenovnika, poslaćemo Vam i polise kako biste videli šta navedeno osiguranje pokriva, s tim da napominjemo da su polise pisane od strane osiguravajućih kuća i da mi ne snosimo odgovornost za sadržinu polisa i pokrivenost koju ona pruža.

Mi smo tu da Vam omogućimo brzu i jednostavnu kupovinu zdravstvenog osiguranja za Australiju prilagođenu vašim potrebama i budžetu, a po nižim cenama kad god je to moguće.

Možete nas uvek kontaktirati za sva pitanja na neki od dostupnih kontakata, a mi Vam možemo dati predloge za kupovinu privatnog zdravstvenog osiguranja za Australiju.

Predlažemo da pratite naš Blog, jer ćemo u njemu deliti sve novosti u vezi sa privatnim zdravstvenim osiguranjem u Australiji.