Iseljenička viza za Australiju

Sve potklase iseljeničke vize za Australiju

Australija nudi različite iseljeničke vize, od sponzorisanih od strane poslodavca, pa sve do porodičnih viza za Australiju.

U porodične vize za Australiju spadaju:

» Partnerska viza 309/100
» Partnerska viza 820/801
» Verenička viza 300
» Viza za izdržavano dete 445
» Dečja viza potklase 101/802
» Negovateljska viza 116/836

A postoje i sledeće iseljeničke vize za Australiju:

» Sponzorisana iseljenička viza 190
» Samostalna iseljenička viza 189

Koliko košta iseljenička viza za Australiju?

Faktori koji utiču na cenu iseljeničke vize za Australiju
Iznos naknade za iseljeničku vizu za Australiju

Cena iseljeničke vize zavisi od nekoliko faktora, a to su:

 1. Vrste iseljeničke vize za koju se prijavljujete;
 2. Koliko članova porodice vodite sa sobom i kog uzrasta su Vam deca (više se plaća za punoletnu decu);
 3. Koja australijska država ili pokrajina Vas sponzoriše ako dolazite na osnovu sponzorisane vize;
 4. Ako pratilac glavnog podnosioca zahteva (partner/suprug) ne postigne određenu ocenu na testu engleskog, onda se plaća posebna taksa u iznosu od 4,890 AUD;
 5. Iz kog pokušaja položite ispit iz engleskog jezika;
 6. Troškovi procene kvalifikacije (Skills Assessment) koji se nekada dupliraju, ako radite proveru kvalifikacija i za Vašeg partnera;
 7. Ako glavni podnosilac zahteva nema kvalifikaciju za posao kojim se bavi više godina, a na osnovu koga dolazi u Australiju, onda se uračunavaju i troškovi izdavanja kvalifikacije na osnovu radnog iskustva (Recognition of Prior Learning (RPL));
 8. Troškovi zdravstvenog pregleda za glavnog podnosioca i sve prateće članove porodice koji imaju više od 15 godina.

Cene svih potklasa iseljeničkih viza su:

Tip iseljeničke vize Iznos naknade za apliciranje
Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190 AUD 4.640
Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189 AUD 4.640
Privremena partnerska viza potklasa 309 i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100 AUD 8.850
Privremena partnerska viza potklasa 820 i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801 AUD 8.850
Verenička viza potklasa 300 AUD 8.850
Viza za izdržavano dete potklasa 445 AUD 3.055
Dečja viza potklase 101 ili 802 AUD 3.055
Negovateljska viza potklasa 116 i 836 AUD 2.055

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike (Skilled Nominated visa Subclass 190) Vam omogućava:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji i da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu do 5 godina
 • da dobijete stalni boravak u Australiji sa danom odobrenja vize
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Vremenski okvir

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike 190 se čeka od devet meseci do godinu dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Sponzorisanu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 190 iznosi AUD 4.640 za glavnog podnosioca, AUD 2.320 za punoletne pratioce i AUD 1.160 za maloletne pratioce i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike (Skilled Independent visa Subclass 189) omogućava Vam:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji i ne zahteva sponzorstvo od poslodavca, člana porodice, države ili teritorije
 • da u Vaš zahtev za vizu takođe uključite i članove porodice koji ispunjavaju uslove i da ih sponzorišete da dođu u Australiju
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji sa pravom da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu od 5 godina
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Vremenski okvir

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike 189 se čeka od šest do sedam meseci.

Iznos naknade za prijavu

Visina naknade za Samostalnu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 189 iznosi AUD 4.640 za glavnog podnosioca, AUD 2.320 za punoletne pratioce i AUD 1.160 za maloletne pratioce i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Privremena partnerska viza potklasa 309 i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100

Privremena partnerska viza (Partner Provisional visa Subclass 309) i Partnerska viza sa stalnim boravkom (Partner Migrant visa Subclass 100) su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza 309 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom potklasa 100
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Vremenski okvir

Privremena viza 309 se čeka od 2 do 20 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike 2 godine od podnetog zahteva za privremenu vizu, podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 309 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 se ne plaća dodatno.

Privremena partnerska viza potklasa 820 i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801

Privremena partnerska viza (Temporary Partner visa Subclass 820) i Partnerska viza sa stalnim boravkom (Permanent Partner visa Subclass 801) su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza potklasa 820 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom 801
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Vremenski okvir

Privremena viza se čeka od 2 do 28 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike dve godine od podnetog zahteva za privremenu vizu podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 820 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 801 se ne plaća dodatno.

Verenička viza potklasa 300

Verenička viza (Prospective Marriage visa Subclass 300) Vam omogućava da odete u Australiju da biste se venčali za Vašeg budućeg supružnika koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda koji živi u Australiji, a da po stupanju u brak podnesete zahtev za partnersku vizu.

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete u Australiji do 9 meseci od datuma odobravanja vize
 • da radite u Australiji
 • da studirate u Australiji o svom trošku
 • da imate neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da uključite i članove vaše porodice u zahtev za vizu.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 2 do 21 mesec u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Vereničku vizu 300 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Viza za izdržavano dete potklasa 445

Viza za izdržavano dete (Dependent Child visa Subclass 445) omogućava deci aplikanata za partnerske vize sa stalnim boravkom da budu u Australiji privremeno dok se obrađuju prijave za vize roditelja.

Ova viza omogućava deci aplikanata da:

 • da se presele i ostanu u Australiji dok se ne donese odluka o zahtevu za partnersku vizu za roditelje
 • da imaju neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da studiraju i rade u Australiji.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 10 do 18 meseci u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 3.055 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Dečja viza podklase 101 ili 802

Dečja viza (Child Visa Subclass 802 and 101) omogućava deci australijskih državljanina i osoba sa stalnim boravkom u Australiji da dobiju svoj stalni boravak u Australiji.

Ova viza omogućava podnosiocima (deci):

 • da se presele i ostanu u Australiji
 • da imaju neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da studiraju i rade u Australiji

Vremenski okvir

Vremenski okvir za obrađivanje vize je od 10 do 18 meseci u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 3.055 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Negovateljska viza potklasa 116

Negovateljska viza 116 (Carer visa Subclass 116) Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 116 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 116 iznosi AUD 2.055 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćujete kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Negovateljska viza potklasa 836

Negovateljska viza 836 (Carer visa Subclass 836) Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice sa dugotrajnim zdravstvenim stanjem koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 836 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 836 iznosi AUD 2.055  i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćuje se kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Iseljenička viza FAQs

Koliko se čeka iseljenička viza za Australiju?

U zavisnosti od potklase vize za koju aplicirate, možete čekati i po 2 godine.

Kako dobiti iseljeničku vizu za Australiju?

Svaka potklasa iseljeničke vize za Australiju ima određene uslove koje podnosilac treba da ispuni, da biste bili sigurni da je određeni tip vize odgovarajući za vas, kontaktirajte nas, zakažite konsultacije i mi ćemo vam pomoći.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi iseljeničke vize za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

______________________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)