Dečja viza za Australiju podklase 101 i 802

Dečja viza potklase 101 i 802

Dečja viza (Child Visa Subclass 802 and 101) je iseljenička viza za Australiju koja omogućava deci australijskih državljanina i osoba sa stalnim boravkom u Australiji da dobiju svoj stalni boravak u Australiji.

Ova viza omogućava podnosiocima (deci):

 • da se presele i ostanu u Australiji
 • da imaju neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da studiraju i rade u Australiji

Uslove za dobijanje ove vize možemo podeliti na:

 1. Uslove za roditelje
 2. Uslove za decu

1. Da bi dete dobilo ovu vizu, roditelj mora biti:

 • australijski državljanin
 • nosilac australijske stalne vize
 • kvalifikovani državljanin Novog Zelanda

2. Da bi dete dobilo ovu vizu, dete mora biti:

 • sponzorisano od strane roditelja ili partnera roditelja
 • samostalno i mlađe od 18 godina (i nije usvojeno)
 • u slučaju usvojenog deteta, dete mora biti mlađe od 18 godina u vreme usvajanja
 • ako je dete staro između 18 i 25 godina, mora biti redovan student da bi bilo kvalifikovano
 • dete koje ima 18 ili više godina, a nije u mogućnosti da radi zbog invaliditeta i zavisi od roditelja koji ga sponzoriše

Vremenski okvir

Vremenski okvir za obrađivanje vize je od 10 do 18 meseci u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 3.055 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi dečje vize za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

____________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.