Negovateljska viza za Australiju

Postoje 2 potklase negovateljske vize 116 i 836

Negovateljska viza za Australiju (Carer visa) je iseljenička viza koja vam omogućava da se preselite u Australiju i brinete o bolesnom članu porodice. Isto tako, ova viza vam omogućava da se preselite u Australiju i pomažete svom rođaku čiji član porodice ima dugoročnu bolest.

Postoje 2 potklase negovateljske vize za Australiju:

 1. Potklasa 116
 2. Potklasa 836

Razlika između potklase 116 i 836 je u tome da li se podnosilac nalazi u Australiji ili van nje za vreme podnošenja zahteva i u momentu kada je viza odobrena.

Negovateljska viza potklasa 116

Negovateljska viza 116 (Carer visa Subclass 116) Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete izvan Australije kada aplicirate za vizu i u vreme donošenja odluke o vizi
 • da budete sponzorisani od strane Vašeg rođaka ili njegovog partnera za prve 2 godine Vašeg prvog boravka u Australiji
 • da obezbedite negu za rođaka ili njegovog člana porodice koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 116 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi, pošto se broj odobrenih viza utvrđuje za svaku godinu i postoji procedura prema kojoj podnosilac zahteva čeka na odluku o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 116 iznosi AUD 2.055 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćujete kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Negovateljska viza potklasa 836

Negovateljska viza 836 (Carer visa Subclass 836) Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice sa dugotrajnim zdravstvenim stanjem koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete u Australiji kada aplicirate za vizu i u vreme odobrenja vize
 • da budete negovatelj rođaka ili člana porodice sa dugotrajnim zdravstvenim stanjem koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da budete sponzorisani od strane Vašeg rođaka ili njegovog supružnika ili vanbračnog partnera za prve 2 godine Vašeg prvog boravka u Australiji.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 836 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi, pošto se broj odobrenih viza utvrđuje za svaku godinu i postoji procedura prema kojoj podnosilac zahteva čeka na odluku o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 836 iznosi AUD 2.055  i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćuje se kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije. Za više informacija, kontaktirajte nas.

_____________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.