Partnerska viza za Australiju

Partnerska viza može biti privremena i sa stalnim boravkom

Partnerska viza spada u iseljeničke vize za Australiju. Partnersku vizu za Australiju možemo podeliti u 2 kategorije:

 1. Privremena partnerska viza
 2. Partnerska viza sa stalnim boravkom

U sklopu privremene partnerske vize za Australiju postoje 2 potklase:

 1. Potklasa 309
 2. Potklasa 820

Potklasa privremene partnerske vize 820 je za podnosioce zahteva u Australiji, a potklasa 309 je za podnosioce zahteva u inostranstvu.

Što se tiče partnerske vize za Australiju sa stalnim boravkom i tu postoje 2 potklase:

 1. Potklasa 100
 2. Potklasa 801

Razlog za to je isti kao i kod privremene, potklasa 801 je namenjena podnosiocima zahteva koji se nalaze u Australiji, dok je potklasa 100 za podnosioce u inostranstvu.

Privremena partnerska viza potklasa 309 i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100

Privremena partnerska viza 309 (Partner Provisional visa Subclass 309) i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100 (Partner Migrant visa Subclass 100) su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza 309 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom potklasa 100
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Uslovi za apliciranje:

 • Morate da budete u braku sa Vašim supružnikom ili u potvrđenoj vanbračnoj zajednici sa partnerom za kojeg nameravate da se venčate, a koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
 • Morate da budete van Australije u trenutku apliciranja i odobravanja vize.

Partnerska viza sa stalnim boravkom 100 Vam omogućava:

 • da neograničeno boravite, radite i studirate u Australiji
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za apliciranje:

 • posedovanje Privremene partnerske vize
 • adekvatni dokazi da i dalje živite i da ste u braku sa Vašim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.

Vremenski okvir

Privremena viza 309 se čeka od 2 do 20 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike 2 godine od podnetog zahteva za privremenu vizu, podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 309 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 se ne plaća dodatno.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Privremena partnerska viza potklasa 820 i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801

Privremena partnerska viza 820 (Temporary Partner visa Subclass 820) i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801 (Permanent Partner visa Subclass 801) su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza potklasa 820 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom 801
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Uslovi za apliciranje:

 • Morate da budete u braku ili u vanbračnoj zajednici najmanje 12 meseci sa osobom koja je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
 • Morate da budete u Australiji u trenutku podnošenja zahteva za vizu.

Partnerska viza sa stalnim boravkom 801 Vam omogućava:

 • da neograničeno boravite, radite i studirate u Australiji
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za apliciranje:

 • posedovanje Privremene partnerske vize
 • adekvatni dokazi da i dalje živite sa Vašim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.

Vremenski okvir

Privremena viza se čeka od 2 do 28 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike dve godine od podnetog zahteva za privremenu vizu podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 820 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 801 se ne plaća dodatno.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Partner viza za Australiju i faze za njeno dobijanje

Faza 1: Privremena partnerska viza za Australiju Faza 2: Stalna partnerska viza za Australiju
Vi i Vaš australijski partner ste:

●      Zakonski supružnici; ili

●      Planirate da se venčate pre nego što je odluka o vizi doneta; ili

●      Vaša vanbračna zajednica traje minimum 12 meseci pre podnošenja zahteva za vizu;

Podnosi se zahtev za vizu sa privremenim boravkom (Faza 1) za Australiju.

Dve godine nakon podnošenja zahteva za vizu sa privremenim boravkom (faza 1), Vi i Vaš australijski partner ste i dalje u (van)bračnoj zajednici.

Podnosite zahtev za za vizu sa stalnim boravkom (Faza 2) dok ste u Australji.

Ukoliko imate dodatna pitanja koja se tiču apliciranja za partnersku vizu za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

__________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)