Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190 (Skilled Nominated visa Subclass 190) je iseljenička viza za Australiju i omogućava Vam:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji i da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu do 5 godina
 • da dobijete stalni boravak u Australiji sa danom odobrenja vize
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za prijavu:

Ova viza zahteva nominaciju od strane australijske državne ili teritorijalne vladine agencije ili člana porodice koji ispunjava određene uslove. Pre nego što podnesete zahtev za ovu vizu potrebno je da podnesete izjavu o interesovanju (EOI- Expressions of Interest), kako bi državne ili teritorijalne vladine agencije mogle da vide Vašu izjavu i kako bi mogle da Vas nominuju za vizu.

Ukoliko Vas nominuju, pozvaće Vas da se prijavite. Da li ćete biti nominovani zavisi od njihovih kriterijuma.

Takođe, potrebno je da ispunjavate i sledeće uslove:

 • da imate sponzorstvo države ili sponzorstvo po srodstvu
 • da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za Vaše zanimanje
 • da imate do 45 godina u vreme izdavanja pozivnice
 • da zadovoljite zdravstvene i karakterne uslove

Ovo se odnosi i na članove Vaše porodice koji podnose zahtev za vizu sa Vama.

 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika
 • da imate najmanje 65 poena ukupno kada se uzmu u obzir sve Vaše okolnosti
 • da potpišete izjavu o australijskim vrednostima (Australian values statement) u kojoj potvrđujete da ćete da poštujete australijski način života i australijske zakone.

Kada dobijete pozivnicu da se prijavite za vizu, imate rok od 60 dana da to uradite. Možete da se nalazite u Australiji ili van Australije u trenutku podnošenja zahteva za ovu vizu.

Vremenski okvir

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike 190 se čeka od devet meseci do godinu dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Sponzorisanu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 190 iznosi AUD 4.640 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

____________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.