Verenička viza potklasa 300

Verenička viza potklasa 300

Verenička viza 300 (Prospective Marriage visa Subclass 300) je iseljenička viza za Australiju. Ova viza Vam omogućava da odete u Australiju da biste se venčali za Vašeg budućeg supružnika koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda koji živi u Australiji, a da po stupanju u brak podnesete zahtev za partnersku vizu.

Ova viza Vam omogućava:

  • da ostanete u Australiji do 9 meseci od datuma odobravanja vize
  • da radite u Australiji
  • da studirate u Australiji o svom trošku
  • da imate neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
  • da uključite i članove vaše porodice u zahtev za vizu.

Uslovi za apliciranje:

  • Morate da budete u iskrenoj vezi sa Vašim budućim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
  • Morate da imate 18 ili više godina.
  • Morate da imate nameru da se venčate za Vašeg partnera pre isteka perioda na koji Vam je viza izdata.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 2 do 21 mesec u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Vereničku vizu 300 iznosi AUD 8.850 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi vereničke vize za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

Verenička viza za Australiju i faze za njeno dobijanje

Faza 1: Verenička viza za Australiju Faza 2: Privremena partnerska viza za Australiju Faza 3: Stalna partnerska viza za Australiju
Planirate da se venčate za svog verenika/verenicu i prvi korak je verenička viza za Australiju. Odobrena Vam je verenička viza, dolazite u Australiju sa važećom vizom. Venčate se pre nego što istekne verenička viza.

Vaš sledeći korak je privremena partnerska viza za Australiju.

Dve godine nakon što ste podneli zahtev za vizu za privremeni boravak, Vi ste i dalje u braku sa Vašim sponzorom.

Podnosite zahtev za vizu sa stalnim boravkom dok ste u Australiji.

____________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.