Viza za izdržavano dete potklasa 445

Viza za izdržavano dete 445

Viza za izdržavano dete 445 (Dependent Child visa Subclass 445) je tip iseljeničke vize koja omogućava deci aplikanata za partnerske vize sa stalnim boravkom da budu u Australiji privremeno dok se obrađuju prijave za vize roditelja.

Ova viza omogućava deci aplikanata da:

  • da se presele i ostanu u Australiji dok se ne donese odluka o zahtevu za partnersku vizu za roditelje
  • da imaju neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
  • da studiraju i rade u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

  • Podnosilac zahteva mora da bude dete roditelja koji je aplicirao za partnersku vizu.
  • Mora imati sponzora.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 10 do 18 meseci u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 3.055 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije. Za dodatne informacije, kontaktirajte nas.

____________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.