Radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima potklase 494

Viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima potklase 494

Radna viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima (Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) Visa Subclass 494) je vrsta radne vize za Australiju i omogućava Vam:

 • da boravite, radite i studirate u određenom regionalnom području Australije, osim u Sidneju, Brizbejnu i Melburnu na period do 5 godina kako Vi tako i Vaši članovi porodice
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu važenja vize
 • da podnesete zahtev za vizu sa stalnim boravkom Permanent Residence tri godine od momenta od kada Vam je odobrena viza.

Postoje tri podtipa ove vize:

 1. Employer Sponsored stream – ovaj tip vize omogućava regionalnim poslodavcima da lociraju mesta sa manjkom radne snage unutar svoje regije i da sponzorišu kvalifikovane radnike iz inostranstva ukoliko ne mogu da pronađu odgovarajuće radnike za posao u Australiji.
 2. Labor Agreement stream – ovaj tip vize se odnosi na kvalifikovane radnike koji su nominovani od strane poslodavaca koji imaju ugovor o radu.
 3. Subsequent entrant – ovaj tip vize je namenjen članovima porodice podnosioca za Skilled Employer Sposnored Regional vizu potklase 494, koji odvojeno podnose zahtev i žele naknadno da se pridruže glavnom podnosiocu u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate manje od 45 godina, treba napomenuti da postoje odstupanja od ovog pravila
 • imate adekvatan nivo engleskog jezika
 • posedujete relevantne veštine i kvalifikacije kao i radno iskustvo
 • imate pozitivnu procenu kvalifikacija i radnog iskustva (skills assessment) za zanimanje za koje možete dobiti nominaciju
 • ispunjavate zdravstvene uslove i uslove karaktera, kao i ostali članovi porodice koji idu sa Vama
 • da Vam u prošlosti nije viza odbijena

Vremenski okvir

Vreme potrebno za obradu zahteva za ovu vizu je različito za svaki slučaj i može da varira. Potrebno je da ispravno popunite zahtev jer to može uticati na dužinu obrade. Takođe morate uzeti u obzir da zbog dodatnih provera ovo može trajati duže.

Iznos naknade za apliciranje 

Visina naknade za ovu vizu, za glavnog podnosioca iznosi AUD 4.640, za punoletne članove porodice iznos takse je AUD 2.320, a za maloletne članove AUD 1.160.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

__________________________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.