Radne vize

» Sponzorisana iseljenička viza 190
» Samostalna iseljenička viza 189
» Privremena iseljenička viza za regionalna područja 489
» Privremena radna viza 482
» Kratkoročna radna viza 400
» Radna viza za privremenu aktivnost 408

 

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 190

Skilled Nominated visa Subclass 190

Ova viza Vam omogućava:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji i da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu do 5 godina
 • da dobijete stalni boravak u Australiji sa danom odobrenja vize
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za prijavu:

Ova viza zahteva nominaciju od strane australijske državne ili teritorijalne vladine agencije ili člana porodice koji ispunjava određene uslove. Pre nego što podnesete zahtev za ovu vizu potrebno je da podnesete izjavu o interesovanju (EOI- Expressions of Interest), kako bi državne ili teritorijalne vladine agencije mogle da vide Vašu izjavu i kako bi mogle da Vas nominuju za vizu. Ukoliko Vas nominuju, pozvaće Vas da se prijavite. Da li ćete biti nominovani zavisi od njihovih kriterijuma.

Takođe, potrebno je da ispunjavate i sledeće uslove:

 • da imate sponzorstvo države ili sponzorstvo po srodstvu
 • da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za Vaše zanimanje
 • da imate do 45 godina u vreme izdavanja pozivnice
 • da zadovoljite zdravstvene i karakterne uslove

Ovo se odnosi i na članove Vaše porodice koji podnose zahtev za vizu sa Vama.

 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika
 • da imate najmanje 65 poena ukupno kada se uzmu u obzir sve Vaše okolnosti
 • da potpišete izjavu o australijskim vrednostima (Australian values statement) u kojoj potvrđujete da ćete da poštujete australijski način života i australijske zakone.

Kada dobijete pozivnicu da se prijavite za vizu, imate rok od 60 dana da to uradite. Možete da se nalazite u Australiji ili van Australije u trenutku podnošenja zahteva za ovu vizu.

Vremenski okvir

Sponzorisana iseljenička viza za kvalifikovane radnike 190 se čeka od devet meseci do godinu dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Sponzorisanu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 190 iznosi AUD3.755 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-nominated-190

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189

Skilled Independent visa Subclass 189

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji i ne zahteva sponzorstvo od poslodavca, člana porodice, države ili teritorije
 • da u Vaš zahtev za vizu takođe uključite i članove porodice koji ispunjavaju uslove i da ih sponzorišete da dođu u Australiju
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji sa pravom da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu od 5 godina
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za prijavu:

Pre nego što podnesete zahtev za ovu vizu, potrebno je da podnesete izjavu o interesovanju (EOI- Expressions of Interest). Nakon toga, Imigraciono odeljenje Australije će da odluči da li ćete biti pozvani da podnesete zahtev za vizu na osnovu drugih zainteresovanih podnosilaca zahteva.

Da biste bili pozvani da se prijavite, morate ispuniti i sledeće uslove:

 • da imate iskustvo u nekom od zanimanja sa liste kvalifikovanih zanimanja u Australiji
 • da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za Vaše zanimanje
 • da imate do 45 godina u vreme izdavanja pozivnice
 • da zadovoljavate zdravstvene i karakterne uslove

Ovo se odnosi i na članove Vaše porodice koji podnose zahtev za vizu sa Vama.

 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika
 • da imate najmanje 65 poena ukupno kada se uzmu u obzir sve Vaše kvalifikacije i okolnosti
 • da potpišete izjavu o australijskim vrednostima (Australian values statement) u kojoj potvrđujete da ćete da poštujete australijski način života i australijske zakone.

Kada dobijete pozivnicu od Imigracionog odeljenja Australije da se prijavite za vizu, imate rok od 60 dana da to uradite. Možete da se nalazite u Australiji ili izvan Australije kada se prijavljujete za ovu vizu.

Vremenski okvir

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike 189 se čeka od šest do sedam meseci.

Iznos naknade za prijavu

Visina naknade za Samostalnu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 189 iznosi AUD3.755 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-independent-189

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Privremena iseljenička viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima potklasa 489

Skilled Regional Provisional visa Subclass 489

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da boravite, studirate i radite u određenom području Australije u trajanju do 4 godine
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije dok god Vam važi viza
 • da povedete članove porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete nominovani od strane državne ili teritorijalne vladine agencije ili da budete sponzorisani od strane određenog srodnika
 • da podnesete izjavu o interesovanju (EOI- Expressions of Interest) pre podnošenja zahteva za vizu
 • da imate do 45 godina u vreme izdavanja pozivnice
 • da imate zanimanje sa liste kvalifikovanih zanimanja u Australiji kao i da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za Vaše zanimanje.

Ova viza ima tri tipa:

 1. Invited pathway – Tip Privremene vize za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima koji u Australiju dolaze na osnovu poziva za prijavu.
 2. Subsequent entry pathway – Tip Privremene vize za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima koji u Australiju dolaze na osnovu članova porodice koji u Australiji borave na osnovu vize 489, 475, 487, 495 ili 496 vize.
 3. Extended stay pathway – Tip Privremene vize za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima koji žele da produže svoj boravak u Australiji.

Vremenski okvir

Privremena iseljenička viza za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 489 se čeka od osam meseci do godinu dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike u regionalnim područjima 489 koji dolaze na osnovu pozivnice ili posredstvom sponzorstva članova porodice iznosi AUD3.755, dok se za produžetak vize 489 plaća naknada od AUD335. Ove naknade uplaćuju se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize i njenim tipovima možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-provisional-489

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Privremena radna viza potklasa 482

Temporary Skill Shortage visa Subclass 482

Ova vrsta vize dozvoljava poslodavcu sponzoru da zaposli odgovarajućeg stručnog radnika kako bi popunio radna mesta za koja ne može da pronađe odgovarajućeg radnika koji je australijski državljanin ili osoba sa stalnim boravkom u Australiji (rezident).

Ova viza ima 3 tipa:

 • Kratkoročni tip vize (Short-Term stream)
 • Srednjeročni tip vize (Medium-Term stream)
 • Tip vize sa radnim sporazumom (Labour Agreement stream)
 • Tip vize za pratioce (Subsequent entrant)

Kratkoročni tip vize omogućava Vam:

 • da radite u Australiji za svog poslodavca sponzora
 • da studirate
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije dok je viza važeća
 • da ostanete u Australiji u trajanju od 2 do 4 godine.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete nominovani za radno mesto od strane odobrenog sponzora
 • da imate 2 godine iskustva za nominovano zanimanje
 • da imate potrebne veštine za posao
 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika.

 

Srednjeročni tip vize omogućava Vam:

 • da živite, radite i studirate u Australiji u trajanju do 4 godine
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije dok god je viza važeća.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete sponzorisani za zanimanje sa liste kvalifikovanih zanimanja
 • da imate najmanje 2 godine odgovarajućeg radnog iskustva

Tip vize sa radnim sporazumom je za kvalifikovane radnike i ovaj tip vize Vam omogućava:

 • da živite, studirate i radite za sponzora u Australiji privremeno u trajanju do 4 godine u zavisnosti od uslova radnog sporazuma
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije dok god je viza važeća.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za određena zanimanja
 • da radite za sponzora
 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika.

Tip vize za pratioce omogućava članovima porodice kvalifikovanih radnika koji imaju odobrenu vizu 482 ili 457:

 • da borave, rade i studiraju u Australiji
 • da imaju neograničene ulaske i izlaske iz Australije dok god je viza važeća.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete partner ili izdržavan član porodice nosioca vize 482 ili 457.

Vremenski okvir

Privremena radna viza 482 se čeka od mesec i po do dva meseca za Kratkoročni tip vize, od mesec dana do dva za Srednjeročni tip, od dvadeset dana do mesec i po dana za Tip vize sa radnim sporazumom.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu radnu vizu 482  iznosi AUD1.175 za Kratkoročni tip, AUD2.455 za Srednjeročni tip i Tip vize sa radnim sporazumom, i AUD1.175 za Tip vize za pratioce. Naknade se uplaćuju prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize i njenim tipovima možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-skill-shortage-482

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Kratkoročna radna viza za specijalizovane poslove potklasa 400

Temporary Work (Short Stay Specialist) visa Subclass 400

Ova viza omogućava Vam da u Australiji obavljate kratkoročne i visoko specijalizovane poslove, te je ova viza prikladna za sve one koji imaju specijalizovane veštine, znanja ili iskustva koja nisu dostupna u Australiji.

Ova viza omogućava Vam:

 • da boravite u Australiji do 6 meseci zavisno od okolnosti
 • da radite na visoko specijalizovanim poslovima
 • da obavljate aktivnost koja ne sme biti stalna.

Uslovi za apliciranje:

 • morate se prijaviti van Australije i ne možete produžavati ovu vrstu vize
 • morate imati visoko stručno znanje, veštine ili iskustvo koje može da pomogne biznisu u Australiji, a koje se ne može naći u Australiji
 • morate raditi samo poslove ili obavljati samo one aktivnosti za koje Vam je viza odobrena.

Vremenski okvir

Kratkoročna radna viza za specijalizovane poslove 400 se čeka oko dvadeset dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Kratkoročnu vizu za specijalizovane poslove 400 iznosi AUD285 i ona se plaća prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-400

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Viza za privremenu radnu aktivnost 408

Temporary activity visa Subclass 408

Viza za privremenu radnu aktivnost 408 omogućava Vam da odete u Australiju da radite određene poslove kratkoročno tj. privremeno.

Ova viza ima nekoliko tipova:

 • Tip vize za specijalni program (Special program)
 • Tip vize za verski rad (Religious work)
 • Tip vize za istraživačke aktivnosti (Research activities)
 • Tip vize za pozvanog učesnika (Invited for other social and cultural activity – Invited Participant)
 • Tip vize za sportske aktivnosti (Sporting activities)
 • Tip vize za zabavne aktivnosti (Entertainment activities)
 • Tip vize za posadu na jahti (Superyacht Crew)
 • Tip vize za razmene (Exchange arrangements)
 • Tip vize za događaje odobrene od australijske vlade (Australian Government Endorsed Events)
 • Tip vize za poslove u domaćinstvu rukovodioca (Domestic work for executives)

Tip vize za specijalni program omogućava Vam:

 • da učestvujte u specijalnom programu u Australiji u razmeni kulture, znanja i društvenih iskustva
 • da ostanete u Australiji do 12 meseci sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate poziv za učešće u odobrenom specijalnom programu
 • da budete podržani ili sponzorisani u zavisnosti od Vaših okolnosti
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za verski rad omogućava Vam:

 • da obavljate verski rad sa punim radnim vremenom da biste služili verskoj instituciji u Australiji
 • da ostanete u Australiji do 2 godine sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate ugovor da radite sa punim radnim vremenom za versku instituciju u Australiji
 • da budete podržani ili sponzorisani u zavisnosti od Vaših okolnosti
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za istraživačke aktivnosti omogućava Vam:

 • da posmatrate ili učestvujete u istraživačkom projektu u istraživačkoj instituciji u Australiji
 • da ostanete u Australiji do 2 godine sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete podržani ili sponzorisani u zavisnosti od Vaših okolnosti
 • da budete pozvani da posmatrate ili učestvujete u istraživanju u australijskoj istraživačkoj instituciji
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za pozvaniog učesnika omogućava Vam:

 • da odete u Australiju ako ste pozvani da učestvujete u događaju u zajednici u Australiji
 • da ostanete u Australiji do 3 meseca sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete pozvani da učestvujete u događaju
 • da budete sponzorisani ili podržani
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za sportske aktivnosti omogućava Vam:

 • da igrate, trenirate, sudite ili podučavate australijski tim, ili obavljate sportsku obuku na visokom nivou sa sportskom organizacijom
 • da ostanete u Australiji do 2 meseca sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete podržani ili sponzorisani u zavisnosti od Vaših okolnosti
 • da imate ugovor i pismo podrške od važnog sportskog tela
 • da ne radite izvan navedenih sportskih aktivnosti

Tip vize za zabavne aktivnosti omogućava Vam:

 • da radite na filmu, televiziji ili produkciji uživo ili u industriji zabave
 • da ostanete u Australiji do 2 meseca sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate ugovor ili drugi dokaz o Vašem angažovanju
 • da imate dovoljno sredstava da finansirate sebe ili bilo kog člana koji putuje sa Vama dok boravite u Australiji
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za posadu na jahti omogućava Vam:

 • da budete član posade na jahti u Australiji
 • da ostanete u Australiji do 2 meseca sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate ugovor da radite kao član posade na jahti
 • da imate pismo od vlasnika jahte kojim se potvrđuje zaposlenje aplikanta kao člana posade
 • da budete podržani ili sponzorisani u zavisnosti od Vaših okolnosti.

Tip vize za razmene omogućava Vam:

 • da učestvujete u razmeni osoblja i radite u australijskoj organizaciji
 • da ostanete u Australiji do 2 godine sa članovima porodice.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate veštine i iskustvo za razmenu poslova s australijskim državljaninom ili stalnim stalnim rezidentom
 • da budete podržani ili sponzorisani
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za događaje odobreni od australijske vlade omogućava Vam:

 • da putujete u Australiju kako biste učestvovali u događaju za podršku inovacijama u Južnoj Australiji
 • da imate koliko želite ulazaka i izlazaka Australiji dok god Vam je važeća viza
 • da uključite članove porodice u Vaš zahtev.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate pismo odobrenja od vlade Južne Australije
 • da zahtev podnesete online.

Tip vize za poslove u domaćinstvu rukovodioca omogućava vam:

 • da radite puno radno vreme u domaćinstvu određenog višeg stranog rukovodioca
 • da ostanete u Australiji do 2 godine sa članovima porodice
 • da uključite članove porodice u Vaš zahtev

Uslovi za apliciranje:

 • da imate 18 ili više godina
 • da budete pozvani da radite u domaćinstvu
 • da imate iskustva sa poslovima u domaćinstvu
 • da imate podršku ili sponzora.

Vremenski okvir

Vreme potrebno za procesuiranje Vize za privremenu radnu aktivnost 408 nije dostupno za sve njene tipove, jer su prijave za neke od tipova viza ređe i nije moguće izvući podatke o brzini obrade vize.

U nastavku slede okvirni podaci za dužinu procesuiranja vize:

 • Tip vize za specijalni program (Special program) – od mesec i po do dva i po meseca.
 • Tip vize za verski rad (Religious work) – od dva i po do četiri meseca.
 • Tip vize za istraživačke aktivnosti (Research activities) – od 25 dana do mesec i po dana.
 • Tip vize za pozvanog učesnika (Invited for other social and cultural activity – Invited Participant) – od dve nedelje do 20 dana.
 • Tip vize za sportske aktivnosti (Sporting activities) – od mesec i po do dva i po meseca.
 • Tip vize za zabavne aktivnosti (Entertainment activities) – od 20 dana do mesec i po dana.
 • Tip vize za posadu na jahti (Superyacht Crew) – do 5 dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za sve tipove Vize za privremenu radnu aktivnost 408 iznosi AUD285 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/fees-and-charges/current-visa-pricing/live

 

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

Close Menu