Studentska viza za Australiju

Studentska viza za Australiju

Ako planirate da studirate u Australiji neophodno je da imate studentsku vizu. Procedura upisa na studije i dobijanje studentske vize za Australiju zahteva pažljivo planiranje svakog koraka kako biste postigli svoj cilj.

Za početak, najbitnije je da znate da postoje 3 glavne potklase studentske vize za Australiju:

»    Studentska viza 500
»    Viza za pratioce studenta 590
»    Trening viza 407

Detalji koji se tiču svih vrsta studenstske vize za Australiju su:

Vrsta studentske vize Iznos naknade Mogućnosti koje viza pruža
Studentska viza 500 AUD 710 Da studirate u Australiji do 5 godina
Viza za pratioce studenta 590 AUD 710 Da boravite u Australiji sa nosiocem studentske vize
Trening viza 407 AUD 405 Da boravite u Australiji do 2 godine ukoliko ste na obuci

Studentska viza potklasa 500

Studentska viza 500 (Student visa Subclass 500) namenjena je svima onima koji nameravaju da studiraju ili pohađaju bilo koji obrazovni program ili kurs u Australiji duži vremenski period.

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete u Australiji do 5 godina u skladu sa trajanjem studijama
 • da radite najviše do 40 sati u dve nedelje u periodu dok studirate
 • da povedete članove porodice sa vama
 • da imate neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije.

Vremenski okvir

Vreme za obradu vaše studentske vize zavisi od mnogo faktora kao što su:

 1. sektor studija za koji se prijavljujete
 2. stepen pripremljenosti zahteva i dokumentacije
 3. potreba za dodatnim informacijama

Ponekad se dešava da više vremena oduzme proces upisivanja na studije nego priprema zahteva za vizu i prateće dokumentacije, pa savetujemo da na vreme i informisano uđete u proces pripreme.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 710, bez obzira na to da li ste u Australiji ili van nje prilikom apliciranja. U nekim slučajevima iznos je veći, kao npr. ukoliko aplicirate drugi put uzastopno za studentsku vizu iz Australije. Takođe, troškovi vaše prijave za vizu će biti veći ako vas vaši članovi porodice prate u Australiju. Naknada za apliciranje uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Viza za pratioce studenta potklasa 590

Viza za pratioce studenta potklasa 590 (Student Guardian visa Subclass 590) Vam omogućava:

 • da dođete u Australiju kako biste pružili pomoć nosiocu studentske vize koji je mlađi od 18 godina ili stariji usled izuzetnih okolnosti
 • da ostanete u Australiji onoliko koliko ostaje student koji ima studentsku vizu.

Vremenski okvir

Viza za pratioce studenta 590 se čeka od dva i po meseca do četiri meseca.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Vizu za pratioce studenta 590 iznosi AUD 710 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Trening viza potklasa 407

Trening viza 407 (Training visa Subclass 407) je viza namenjena onima koji bi da završe obuku za profesionalno osposobljavanje na radnom mestu i tako poboljšaju svoje veštine za trenutno zanimanje. Za ovu vizu možete se prijaviti u Australiji ili van nje i to samo jednom, bez mogućnosti produžavanja ove vize.

Ova viza Vam omogućava da:

 • ostanete u Australiji do 2 godine na obuci
 • povedete članove porodice sa sobom u Australiju.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD 405 i naknada za apliciranje uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Uslovi za dobijanje studentske vize za Australiju

Uslovi koje morate ispuniti da bi dobili studenstsku vizu za Australiju
Ispunjenje uslova je ključ za dobijanje studentske vize za Australiju

Da biste dobili studentsku vizu za Australiju, potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

1. Potvrda o upisu na kurs ili studije

Potrebno je da se upišete na kurs ili studije koje želite da studirate, pre nego što aplicirate za studentsku vizu, jer je potrebno da dostavite potvrdu o upisu koja je jedan od najvažnijih dokumenata u procesu. Kao dokaz da ste upisali studije treba da dostavite elektronsku potvrdu o upisu (Electronic Confirmation of Enrolment Certificate – eCoE), koju Vam izdaje obrazovna institucija na kojoj ste se upisali.

U određenim okolnostima može se izbeći slanje ove potvrde, ali u tom slučaju potrebno je dostaviti drugi odgovarajući dokument kao zamenu. Važno je i da ste pre dobijanja potvrde platili deo školarine ili celu školarinu, što je uvek naša preporuka.

2. Finansijska sredstva

Australijsko Odeljenje za Unutrašnje Poslove (Department of Home Affairs) i/ili ustanova u kojoj želite da studirate, zavisno od slučaja do slučaja, zahtevaju da osobe koje žele da dobiju studentsku vizu pokažu da imaju dovoljno sredstava za sve očekivane ili neminovne troškove.

Za troškove života očekivana ukupna suma se menja svake godine, a osim toga treba da imate i dovoljno novca da pokrijete troškove studija koji se za godinu dana kreću od 5,500 AUD pa naviše i troškove putovanja koji mogu biti oko 2,000 AUD.

Troškovi zdravstvenog osiguranja nisu navedeni jer je potrebno da kupite osiguranje za period za koji želite da Vam viza bude izdata.

3. Zdravstveno osiguranje

Da bi dobili studentsku vizu, neophodno je da imate uplaćeno zdravstveno osiguranje. Osiguranje mora da bude tačno određenog tipa tzv. Overseas Student Health Cover (OSHC) je to jedina prihvatljiva vrsta osiguranja. Postoji nekoliko osiguravajućih kuća kod kojih možete kupiti ovo osiguranja. Zavisno od toga koliko porodičnih članova prati glavnog podnosioca studentske vize, troškovi za osiguranje mogu da se razlikuju.

4. Uslov da ste dobrog zdravlja i karaktera

Potrebno je odraditi određene zdravstvene preglede prilikom prijave za vizu, a potrebno je i odgovoriti na veliki broj pitanja u zahtevu za vizu u vezi vaše istorije, odnosno toga da li ste prethodno osuđivani i mnogih sličnih pitanja. Odgovori na ova pitanja će biti uzeta u obzir prilikom procene vašeg karaktera i ličnosti, a moguće je da će se zahtevati da dostavite dodatnu dokumentaciju ili informacije.

5. Znanje engleskog jezika

Pokazivanjem znanja engleskog jezika možete smanjiti šanse za odbijanje vize. Postoje minimalne ocene koje treba da ostvarite na međunarodno priznatim testovima, kao što je na primer IELTS. Ovo, naravno, ne važi ukoliko idete u Australiju sa namerom da usavršite znanje engleskog jezika.

6. Neplanirani stalni boravak

Lica koja podnose zahtev za studentsku vizu treba da pokažu da oni žele samo privremeno da borave u Australiji tj. da ne nameravaju da ostanu u Australiji za stalno. Ovaj uslov se na engleskom zove Genuine Temporary Entrant. Odeljenje za Unutrašnje Poslove mora biti ubeđeno da na osnovu dokumenata koje ste podneli, vi želite samo da studirate u Australiji i da se posle toga vratite u vašu zemlju.

Vaša izjava je ključ uspeha. Treba da pripremite izjavu u kojoj treba da navedete vaše okolnosti i planove zašto i šta želite da studirate u Australiji. Ova izjava je jedan od najvažnijih dokumenata i veoma je važno koje razloge za put navodite.

Studentska viza za Australiju FAQs

Da li mogu da radim sa studentskom vizom?

Moguće je da se vi, a čak i članovi vaše porodice, zaposlite sa studentskom vizom, ali samo pod određenim uslovima.

Da li mogu da se prijavim za studentsku vizu za Australiju ako imam neku drugu vizu?

Moguće je prijaviti se za studentsku vizu ako ste već nosilac neke druge vrste vize za Australiju. Stoga se možete prijaviti za studentsku vizu dok ste u Australiji ili van nje.

Da li mogu da produžum svoj boravak u Australiji ako imam studentsku vizu?

Iz određenih razloga možete produžiti svoj boravak u Australiji, ali samo pre isteka važeće studentske vize i osim ukoliko nemate na važećoj vizi napomenu „Onemogućen duži boravak“ („No further stay“ – napomena 8534 ili 8535 ili 8503).

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi studentske vize za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

_________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)