Visitor viza – potklasa 600

Visitor visa 600

Visitor viza potklasa 600 (Visitor visa Subclass 600) je privremena viza i najpopopularnija turistička viza za Australiju. Postoji više tipova visitor vize 600:

 1. Tip vize za turističke aktivnosti za podnosioce zahteva van Australije i one u Australiji (Tourist stream)
 2. Tip vize za porodično sponzorstvo (Family Sponsored stream)
 3. Tip vize za poslovne aktivnosti (Business Visitor stream)
 4. Tip vize za organizovane posete (Approved Destination Status Stream)
 5. Tip vize za učestale posete (Frequent Traveller stream)

Poslednja dva tipa vize za Australiju 600 namenjene su samo državljanima Narodne Republike Kine.

1. Tip vize za turističke aktivnosti

Osoba se za ovaj tip visitor vize 600 može prijaviti van Australije ili dok je u Australiji kao način produžetka turističkog boravka.

Viza za Australiju 600 Vam omogućava:

 1. da posetite Australiju kao turista, da vidite porodicu i prijatelje ili u druge svrhe, osim za posao ili medicinsko lečenje, u trajanju do 12 meseci odnosno na vremenski period na koji vam je viza odobrena
 2. da studirate u periodu do 3 meseca

Uslovi za apliciranje:

 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao posetilac
 • da imate dovoljno sredstava da finansirate svoj boravak u Australiji

Vremenski okvir:

Visitor viza 600 tip vize za turističke aktivnosti obično se čeka oko 20 dana.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za visitor vizu 600 tip vize za turističke aktivnosti iznosi AUD 190 ako se prijavljujete van Australije, ili od AUD 475 pa naviše ako se prijavljujete u Australiji i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Za više informacija posetite sajt Imigracionog odeljenja Australije.

Ukoliko aplicirate po drugi put za ovu vizu u Australiji, iznos naknade je AUD 1,175.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

2. Tip vize za porodično sponzorstvo

Ova viza je pogodna ukoliko ste sponzorisani od strane bliskog člana porodice.

Ova viza Vam omogućava:

 1. da posetite Australiju kao turista, da vidite porodicu ili prijatelje u trajanju do 12 meseci odnosno na vremenski period na koji vam je viza odobrena
 2. da studirate u periodu do 3 meseca

Uslovi za apliciranje:

 • da imate sponzora koji će pokriti troškove Vašeg boravka u Australiji i koji ispunjava određene uslove
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao posetilac

Važno je napomenuti da ova vrsta vize uvek ima uslov “No further stay” odnosno nije moguće da sa ovom vizom produžite svoj boravak u Australiji.

Vremenski okvir:

Visitor viza 600 tip vize za porodično sponzorstvo se obično čeka do dva meseca.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za visitor vizu 600 tip vize za porodično sponzorstvo iznosi AUD 190 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

3. Tip vize za poslovne aktivnosti

Ova viza je pogodna ukoliko putujete u Australiju iz poslovnih razloga na kratak vremenski period.

Ova viza Vam omogućava:

 1. da ostanete u Australiji do 3 meseca
 2. da imate jedan ili više ulazaka u Australiju dok Vam važi viza
 3. da obavljate poslove u Australiji ili upite o zapošljavanju ili da pregovarate oko ugovora ili učestvujete na konferencijama ili sajmovima (pod uslovom da Vam organizator ne plaća učešće)

Uslovi za apliciranje:

 • da budete van Australije prilikom apliciranja i donošenja odluke o vizi
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao poslovno-turistički posetilac.

Vremenski okvir:

Viza za Australiju potklasa 600 tip vize za poslovne aktivnosti se obično čeka do dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za poslovne aktivnosti iznosi AUD 190 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

 4. Tip vize za organizovane posete

Ova turistička viza je namenjena državljanima određenih delova Narodne Republike Kine koji posećuju Australiju u aranžmanu organizovanom od strane odobrenog agenta za putovanja.

Ova viza Vam omogućava:

 1. da posetite Australiju kao deo organizovane turističke grupe
 2. da ostanete onoliko koliko Vam je odobreno vizom

Uslovi za apliciranje:

 • da budete državljanin Narodne Republike Kine
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao deo turističke grupe organizovane od strane odobrenog agenta za putovanja.

Vremenski okvir:

Visitor viza 600 tip vize za organizovane posete se obično čeka par dana.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za visitor vizu 600 tip vize za organizovane posete iznosi AUD 190 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

5. Tip vize za učestale posete

Ova viza namenjena je državljanima Narodne Republike Kine koji često putuju u Australiju iz poslovnih ili ličnih razloga.

Ova viza Vam omogućava:

 • da posetite Australiju turistički, da odete na odmor ili krstarenje, posetite porodicu ili prijatelje, ili poslovno
 • da ostanete do 3 meseca prilikom svakog ulaska u Australiju u periodu i do 10 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate pasoš Narodne Republike Kine
 • da budete u Kini u vreme apliciranja za vizu i donošenja odluke o vizi.

Vremenski okvir:

Viza za Australiju 600 tip vize za učestale posete se obično čeka oko dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za visitor vizu potklasa 600 tip vize za učestale posete iznosi AUD 1.395 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi visitor vize za Australiju, popunite upitnik i zakažite konsultacije.

____________________________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.

Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.

* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)