Turističke vize

»    Elektronska viza 601
»    eVisitor viza 651
»    Turistička viza 600
»    Tranzitna viza 771
»    Work & Holiday viza 462
»    Working Holiday viza 417

 

Elektronska turistička viza potklasa 601

Electronic Travel Authority visa Subclass 601

Ekektronska turistička viza 601 je vrsta turističke vize za nosioce samo određenih pasoša i omogućava Vam:

 • da idete na odmor ili krstarenje
 • da posetite rodbinu ili prijatelje u Australiji
 • da poslovno boravite u Australiji
 • da studirate u periodu do 3 meseca
 • da boravite u Australiji u trajanju do 3 meseca.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete van Australije u vreme apliciranja
 • da posedujete pasoš određene države.

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

Vremenski okvir

Ova viza se automatski izdaje podnosiocu zahteva ubrzo po podnošenju zahteva.

Iznos naknade za apliciranje

Elektronska turistička viza 601 se podnosi online i plaća se naknada od AUD20.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

eVisitor turistička viza potklasa 651

eVisitor visa Subclass 651

eVisitor turistička viza 651 je vrsta turističke vize za nosioce samo određenih pasoša koja Vam  omogućava:

 • da idete na odmor ili krstarenje
 • da posetite rodbinu ili prijatelje u Australiji
 • da poslovno boravite u Australiji
 • da studirate u periodu do 3 meseca
 • da boravite u Australiji u trajanju do 3 meseca.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete van Australije u vreme apliciranja
 • da posedujete pasoš određene države.

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

Vremenski okvir

eVisitor turistička viza 651 se obično čeka do dva radna dana.

Iznos naknade za apliciranje

eVisitor turistička viza 651 se podnosi online i za nju se ne plaća naknada.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Turistička viza potklasa 600

Visitor visa Subclass 600

Postoji više tipova turističke vize 600:

 • Tip vize za turističke aktivnosti za podnosioce zahteva van Australije i one u Australiji (Tourist stream)
 • Tip vize za porodično sponzorstvo (Family Sponsored stream)
 • Tip vize za poslovne aktivnosti (Business Visitor stream)
 • Tip vize za organizovane posete (Approved Destination Status Stream)
 • Tip vize za učestale posete (Frequent Traveller stream)

Poslednja dva tipa turističke vize 600 namenjene su samo državljanima Narodne Republike Kine.

Tip vize za turističke aktivnosti

Osoba se za ovaj tip turističke vize 600 može prijaviti van Australije ili dok je u Australiji kao način produžetka turističkog boravka.

Ova viza Vam omogućava:

 • da posetite Australiju kao turista, da vidite porodicu i prijatelje ili u druge svrhe, osim za posao ili medicinsko lečenje, u trajanju do 12 meseci odnosno na vremenski period na koji vam je viza odobrena
 • da studirate u periodu do 3 meseca.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao posetilac
 • da imate dovoljno sredstava da finansirate svoj boravak u Australiji.

Vremenski okvir

Turistička viza 600 tip vize za turističke aktivnosti obično se čeka oko 20 dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za turističke aktivnosti iznosi AUD140 ako se prijavljujete van Australije ili od AUD365 pa naviše ako se prijavljujete u Australiji i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Za više informacija posetite sajt Imigracionog odeljenja Australije.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Tip vize za porodično sponzorstvo

Ova turistička viza je pogodna ukoliko ste sponzorisani od strane bliskog člana porodice.

Ova viza Vam omogućava:

 • da posetite Australiju kao turista, da vidite porodicu ili prijatelje u trajanju do 12 meseci odnosno na vremenski period na koji vam je viza odobrena
 • da studirate u periodu do 3 meseca.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate sponzora koji će pokriti troškove Vašeg boravka u Australiji i koji ispunjava određene uslove
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao posetilac.

Važno je napomenuti da ova vrsta vize uvek ima uslov “No further stay” odnosno nije moguće da sa ovom vizom produžite svoj boravak u Australiji.

Vremenski okvir

Turistička viza 600 tip vize za porodično sponzorstvo se obično čeka do dva meseca.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za porodično sponzorstvo iznosi AUD140 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Tip vize za poslovne aktivnosti

Ova viza je pogodna ukoliko idete u Australiju iz poslovnih razloga na kratak vremenski period.

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete u Australiji do 3 meseca
 • da imate jedan ili više ulazaka u Australiju dok Vam važi viza
 • da obavljate poslove ili upite o zapošljavanju ili da pregovarate oko ugovora ili učestvujete na konferencijama ili sajmovima (pod uslovom da Vam organizator ne plaća učešće).

Uslovi za apliciranje:

 • da budete van Australije prilikom apliciranja i donošenja odluke o vizi
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao poslovno-turistički posetilac.

Vremenski okvir

Turistička viza 600 tip vize za poslovne aktivnosti se obično čeka do dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za poslovne aktivnosti iznosi AUD140 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Tip vize za organizovane posete

Ova turistička viza je namenjena državljanima određenih delova Narodne Republike Kine koji posećuju Australiju u aranžmanu organizovanom od strane odobrenog agenta za putovanja.

Ova viza Vam omogućava:

 • da posetite Australiju kao deo organizovane turističke grupe
 • da ostanete onoliko koliko Vam je odobreno vizom.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete državljanin Narodne Republike Kine
 • da imate nameru da boravite u Australiji samo kao deo turističke grupe organizovane od strane odobrenog agenta za putovanja.

Vremenski okvir

Turistička viza 600 tip vize za organizovane posete se obično čeka par dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za organizovane posete iznosi AUD140 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Tip vize za učestale posete

Ova turistička viza namenjena je državljanima Narodne Republike Kine koji često putuju u Australiju iz poslovnih ili ličnih razloga.

Ova viza Vam omogućava:

 • da posetite Australiju turistički, da odete na odmor ili krstarenje, posetite porodicu ili prijatelje, ili poslovno
 • da ostanete do 3 meseca prilikom svakog ulaska u Australiju u periodu i do 10 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate pasoš Narodne Republike Kine
 • da budete u Kini u vreme apliciranja za vizu i donošenja odluke o vizi.

Vremenski okvir

Turistička viza 600 tip vize za učestale posete se obično čeka oko dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Turističku vizu 600 tip vize za učestale posete iznosi AUD1.065 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o Turističkoj vizi 600 i svim njenim tipovima možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Tranzitna viza potklasa 771

Transit visa Subclass 771

Tranzitna viza 771 omogućava Vam:

 • da budete u tranzitu kroz Australiju ne duže od 72 sata
 • da uđete u Australiju avionom pre nego što se pridružite posadi nevojnog broda kao nosioci Vize za pomorsku posadu 988.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete van Australije u vreme apliciranja i da imate potvrđenu rezervaciju za putovanje u drugu zemlju u roku od 72 sata od dolaska u Australiju i ispravne dokumente za ulazak u tu zemlju
 • ako se pridružujete posadi nevojnog broda, da budete van Australije i posedujete Vizu za pomorsku posadu i potrebne dokumente za posadu.

Vremenski okvir

Tranzitna viza potklasa 771 se čeka od nedelju dana do dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje

Tranzitna viza 771 je besplatna i za nju se ne plaća naknada.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Work and Holiday viza potklasa 462

Work and Holiday visa Subclass 462

Work and Holiday viza 462 omogućava mladim ljudima da rade u Australiji kako bi finansirali svoj odmor.

Ova viza Vam omogućava:

 • da kratkoročno radite u Australiji kako biste isplatili svoj odmor
 • da boravite u Australiji 12 meseci
 • da studirate do 4 meseca
 • da ulazite i izlazite iz Australije onoliko puta koliko želite dok vam traje viza
 • da radite određene poslove kako biste stekli pravo za drugu Work and Holiday vizu 462.

Uslovi za apliciranje:

 • da ste nosioci pasoša određene države

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

 • da imate od 18 do 30 godina
 • da aplicirate van Australije
 • da posedujete kvalifikacije na određenom nivou
 • da imate funkcionalno znanje engleskog jezika
 • da Vas ne prati izdržavano dete
 • da niste prethodno ulazili u Australiju sa vizama 462 i 417.

Oni koji trenutno imaju prvu Work and Holiday vizu 462 ili su je imali, mogu se prijaviti za drugu Work and Holiday vizu 462. Uslov za drugu Work and Holiday vizu je da ste odradili 3 meseca određenog posla sa prvom Work and Holiday vizom.

Vremenski okvir

Work and Holiday viza 462 se čeka od mesec i po do dva meseca.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Work and Holiday vizu 462 iznosi AUD485 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u deluNaša ponuda.

 

Working Holiday viza potklasa 417

Working Holiday visa Subclass 417

Working Holiday viza 417 omogućava mladim ljudima da rade u Australiji kako bi finansirali svoj odmor.

Ova viza Vam omogućava:

 • da kratkoročno radite u Australiji kako biste isplatili svoj odmor
 • da boravite u Australiji 12 meseci
 • da studirate do 4 meseca
 • da ulazite i izlazite iz Australije onoliko puta koliko želite dok vam traje viza
 • da radite određene poslove kako biste stekli pravo za drugu Working Holiday vizu.

Uslovi za apliciranje:

 • da ste nosioci pasoša određene države

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

 • da imate od 18 do 30 godina, osim za kanadske i irske državljane koji mogu imati do 35 godina
 • da aplicirate online van Australije
 • da vas ne prati izdržavano dete
 • da imate dovoljno velika finansijska sredstva
 • da niste prethodno ulazili u Australiju sa vizama potklasa 417 i 462.

Oni koji trenutno imaju prvu Working Holiday vizu 417 ili su je imali, mogu se prijaviti za drugu Working Holiday vizu. Uslov za drugu Working Holiday vizu je da ste odradili 3 meseca određenog posla sa prvom Working Holiday vizom.

Vremenski okvir

Working Holiday viza potklasa 417 se čeka od mesec do mesec i po dana.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Working Holiday vizu 417 iznosi AUD485 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

Close Menu