Biznis vize za Australiju

Biznis viza Australija

»   Privremena biznis viza za inovacije i ulaganja 188
»   Trajna biznis viza za inovacije i ulaganja 888

Privremena biznis viza za inovacije i ulaganja potklasa 188

Business Innovation and Investment Provisional visa Subclass 188

Ova viza omogućava da posedujete biznis i upravljate biznisom, obavljate poslovne i investicione aktivnosti ili preduzetničke aktivnosti u Australiji.

Ova viza ima nekoliko tipova:

 1. Tip vize za biznis inovacije (Business Innovation stream)
 2. Tip vize za ulaganja (Investor stream)
 3. Tip vize za značajne investicije (Significant Investor stream)
 4. Produžetak tipa vize za biznis inovacije (Business Innovation Extension stream)
 5. Produžetak tipa vize za značajne investicije (Significant Investor Extension stream)
 6. Tip vize za premijum investicije (Premium Investor stream)
 7. Tip vize za preduzetnike (Entrepreneur stream)

Tip vize za biznis inovacije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da upravljate novim ili postojećim biznisom u Australiji
 • da povedete bliskog člana porodice sa Vama
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tipa vize za biznis inovacije.

Uslovi za apliciranje:

 • da postignete najmanje 65 poena na testu
 • da pružite dokaz o svom poslovnom uspehu (godišnji promet, vlasnički udeo)
 • da Vi, Vaš partner, ili Vi i Vaš partner zajedno, imate ukupnan neto iznos poslovnih i ličnih sredstava od najmanje 800.000 AUD.

Tip vize za ulaganja

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da obavljate poslovne i investicione aktivnosti u Australiji u periodu od 4 godine i 3 meseca
 • da povedete bliskog člana porodice sa Vama
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tip vize za ulaganja ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da investirate 1.5 miliona u australijsku teritoriju ili državu
 • da postignete najmanje 65 poena na testu
 • da imate ukupan neto iznos poslovnih, investicionih i ličnih sredstava u iznosu od najmanje 2.25 miliona AUD.

Tip vize za značajne investicije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da obavljate investicione aktivnosti u Australiji
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tipa vize za značajne investicije ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete pozvani da se prijavite za ovu vizu
 • da Vas nominuje državna ili teritorijalna vladina agencija ili direktor iz Australije da uložite najmanje 5 miliona AUD, da ispunjavate određene uslove i imate istinsku nameru da održavate tu investiciju najmanje 4 godine
 • da imate iskrenu nameru da živite u državi ili na teritoriji čija Vas je vladina agencija nominovala.

Produžetak tipa vize za biznis inovacije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da upravljate novim ili postojećim biznisom u Australiji
 • da povedete bliskog člana porodice sa Vama
 • da ostanete 6 godina od datuma odobrenja Privremene biznis vize za inovacije i ulaganja 188 tipa vize za inovacije
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tipa za biznis inovacije ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa za inovacije
 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa za inovacije najmanje 3 godine
 • da niste imali više od jedne Privremene biznis vize za inovacije i ulaganja 188 tipa za inovacije
 • da ste nominovani od strane državne ili teritorijalne vladine agencije.

Produžetak tipa vize za značajne investicije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da obavljate investicione aktivnosti u Australiji
 • da produžite svoj boravak u Australiji koji imate pod Privremenom biznis vizom za inovacije i ulaganja potklasa 188 tipa vize za značajne inovacije za dodatne 4 godine
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tipa za značajne investicije ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa za značajne investicije najmanje 3 godine
 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa za značajne investicije
 • da niste imali više od jedne od ovih viza
 • da ste nominovani od strane državne ili teritorijalne vladine agencije ili direktora iz Australije.

Tip vize za premijum investicije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da obavljate poslovne i investicione aktivnosti u Australiji
 • da ostanete u Australiji do 4 godine i 3 meseca
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tip vize za premijum investicije ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da ste nominovani od direktora iz Australije
 • da ste pozvani da aplicirate za vizu
 • da uložite najmanje 15 miliona AUD u australijska ulaganja i/ili filantropske doprinose
 • da imate iskrenu nameru da održite investiciju za celi period vize (osim bilo kojeg dela investicije koji je filantropski doprinos).

Tip vize za preduzetnike

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da obavljate preduzetničke aktivnosti u Australiji
 • da povedete bliskog člana porodice sa Vama
 • da aplicirate za Trajnu biznis vizu za inovacije i ulaganja 888 tipa vize za preduzetnike ukoliko ispunjavate uslove.

Uslovi za apliciranje:

 • da preduzmete ili predložite da preduzmete preduzetničke aktivnosti u Australiji
 • da imate ugovor o finansiranju od najmanje 200.000 AUD za obavljanje preduzetničke aktivnosti u Australiji
 • da pokažete biznis plan za Vaše preduzetničke aktivnosti
 • da posedujete znanje engleskog jezika.

Vremenski okvir

Vremenski period koji je potreban da bi Privremena biznis viza za inovacije i ulaganja 188 bila obrađena je nepoznat zbog malog broja ovih viza koje se procesuiraju.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za tipove Privremene biznis vize za inovacije i ulaganja 188 razlikuje se zavisno od tipa vize. Ispod su izlistane visine naknada za svaki tip vize i naknada se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu:

 • Tip vize za biznis inovacije (Business Innovation stream) – AUD5.375
 • Tip vize za ulaganja (Investor stream) – AUD5.375
 • Tip vize za značajne investicije (Significant Investor stream) – AUD7.880
 • Produžetak tipa vize za biznis inovacije (Business Innovation Extension stream) – AUD645
 • Produžetak tipa vize za značajne investicije (Significant Investor Extension stream) – AUD645
 • Tip vize za premijum investicije (Premium Investor stream) – AUD9.455
 • Tip vize za preduzetnike (Entrepreneur stream) – AUD4.045

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

 

Trajna biznis viza za inovacije i ulaganja potklasa 888

Business Innovation and Investment visa Subclass 888

Ova viza omogućava preduzetnicima i onima koji imaju svoje biznise da nastave svoje poslovne aktivnosti u Australiji.

Ova viza ima nekoliko tipova:

 • Tip vize za biznis inovacije (Business Innovation stream)
 • Tip vize za ulaganja (Investor stream)
 • Tip vize za značajne investicije (Significant Investor stream)
 • Tip vize za premijum investicije (Premium Investor stream)
 • Tip vize za preduzetnike (Entrepreneur stream)

Tip vize za biznis inovacije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da ako ste nosilac Privremene biznis vize za inovacije i ulaganja 188 da nastavite poslovanje i boravak u Australiji neograničeno
 • da radite i studirate u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa za biznis inovacije, vizu 444 ili u nekim slučajevima vizu 457
 • da ispunjavate određene poslovne zahteve
 • da ste nominovani od australijske teritorije ili države.

Tip vize za ulaganja

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da nastavite svoje poslovanje u Australiji koje ste započeli pod Privremenom biznis vizom za inovacije i ulaganja 188
 • da boravite u Australiji neograničeno
 • da radite i studirate u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa vize za ulaganja
 • da ispunjavate određene investicione zahteve koji se odnose na Vašu privremenu vizu
 • da ste nominovani od australijske teritorije ili države.

Tip vize za značajne investicije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da nastavite svoje poslovanje u Australiji koje ste započeli pod Privremenom biznis vizom za inovacije i ulaganja 188
 • da boravite u Australiji neograničeno
 • da radite i studirate u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa vize za značajne investicije ili produžetak tog tipa vize
 • da ste održali svoju investiciju u vezi sa Vašom privremenom vizom 4 godine
 • da ste nominovani od strane Australije.

Tip vize za premijum investicije

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da nastavite svoje poslovanje u Australiji koje ste započeli pod Privremenom biznis vizom za inovacije i ulaganja 188
 • da boravite u Australiji neograničeno
 • da radite i studirate u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa vize za premijum investicije
 • da ispunjavate određene investicione zahteve koji se odnose na Vašu privremenu vizu
 • da ste nominovani od australijske teritorije ili države.

Tip vize za preduzetnike

Ova vrsta vize omogućava Vam:

 • da nastavite svoje preduzetničke aktivnosti u Australiji koje ste započeli pod Privremenom biznis vizom za inovacije i ulaganja 188
 • da boravite u Australiji neograničeno
 • da radite i studirate u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • da imate Privremenu biznis vizu za inovacije i ulaganja 188 tipa vize za preduzetnike i da je imate 4 godine bez prekida
 • da ispunjavate određene poslovne i investicione zahteve koji se odnose na Vašu privremenu vizu
 • da ste nominovani od australijske teritorije ili države ili Australije.

 Vremenski okvir

Vremenski period koji je potreban da bi Trajna biznis viza za inovacije i ulaganja 888 bila obrađena je nepoznat zbog malog broja ovih viza koje se procesuiraju.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za sve tipove Trajne biznis vize za inovacije i ulaganja 888 iznosi AUD2.590 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

___________________________________________________________________________________________________

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)