O NAMA

Baxvel

Baxvel firma bavi se pružanjem imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju i uopšteno bavi se pitanjem migracija za Australiju.

Baxvel firma postoji od 2016. godine kada je registrovana u Australiji kao Baxvel Pty Ltd a od januara 2023.godine kao Baxvel Visa Services u Srbiji.

Danas, Baxvel firma posluje u Srbiji i Australiji, ali svoje usluge pruža državljanima širom sveta koji imaju namere da posete Australiju, studiraju u Australijižive i rade u Australiji, ili razvijaju biznis u Australiji.

Misija, vizija i vrednosti

Naša misija je da delamo u legitimnom interesu naših klijenata pružajući im adekvatnu i blagovremenu uslugu, zasnovanu na visokom nivou poverljivosti i bez konflikta interesa. Naš posao doživljavamo kao timski rad sa klijentima kome posvećeno, detaljno i ozbiljno pristupamo.

Mi težimo povezivanju ljudi i pružanju imigracione asistencije u cilju ostvarivanja njihovih želja, planova i snova.

Sa klijentima sklapamo ugovor o saradnji i obavezujemo se na iskrenost u predstavljanju njihovih šansi za dobijanje vize ili po drugim pitanjima, na šta nas obavezuje i licenca prema Code of Conduct  i Consumer Guide.

Sarađujemo sa klijentima bez obzira na njihovo državljanstvo, lokaciju, poreklo, nacionalnost, veroispovest i druga lična opredeljenja. Od klijenata očekujemo iskrenost i poverenje kako bismo mogli da vodimo njihov predmet. Smatramo da otvorenost, strpljenje i dobra komunikacija treba da budu osnova naše saradnje.

Usluge Baxvel firme

Baxvel firma nudi:

 • pružanje imigracione asistencije za sve vrste viza što podrazumeva pripremu zahteva i svih neophodnih dokumenata
 • konsultovanje i savetovanje oko viznih opcija i viznih pitanja za sve vrste viza za Australiju
 • priprema procedura i zastupanja klijenata pred sudom ili drugim ovlašćenim telom, a u vezi sa zahtevima za vizu ili drugim imigracionim pitanjima
 • pripremne faze za radnu vizu u kojoj se vrši procena kvalifikovanosti, priznavanje prethodno stečenih znanja, priprema izjave o interesovanjima, itd.
 • davanja imigracionih saveta klijentima o viznim opcijama.

Baxvel firma ne pruža sledeće usluge:

 • garantovanje da će viza sigurno biti odobrena klijentu
 • pokrivanje troškova putovanja klijenata i drugih izdataka vezanih za dobijanje vize
 • pronalaženje posla klijentima
 • pronalaženje poslodavca koji bi sponzorisao klijenta, i
 • pokrivanje troškova studija klijenata ili davanje stipendija za studije.
O nama 15

Vera Radisavljević

Osnivač i direktor Baxvel firme je Vera Radisavljević, australijski advokat, licencirani agent za migracije MARN 1681254 i licencirani agent za obrazovanje L202.

Vera Radisavljević je diplomirala prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Nakon par godina aktivnog rada u struci, 2008. godine preselila se sa svojom porodicom u Australiju preko iseljeničke vize dobijene na osnovu kvalifikacija njenog muža. Vera je u Australiji pohađala kurs engleskog jezika i studirala na Kvinslend Tehnološkom univerzitetu u Brizbejnu kako bi položila razliku ispita i završila postdiplomske studije na osnovu kojih je 2015. godine upisana u advokatsku komoru Australije, odnosno sud (The Supreme Court of Queensland). Istovremeno, Vera je i novozelandski advokat.

Vera tečno govori srpski i engleski jezik, a francuskim jezikom se služi na srednjem nivou.

Verinu detaljnu biografiju možete pročitati na njenom LinkedIn profilu.

Detalje o Verinoj licenci agenta za migracije pogledajte ovde.

Detalje o Verinoj licenci agenta za obrazovanje pogledajte ovde.

O nama 15

Vera Radisavljević

Osnivač i direktor Baxvel firme je Vera Radisavljević, australijski advokat, licencirani agent za migracije MARN 1681254 i licencirani agent za obrazovanje L202.

Vera Radisavljević je diplomirala prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Nakon par godina aktivnog rada u struci, 2008. godine preselila se sa svojom porodicom u Australiju preko iseljeničke vize dobijene na osnovu kvalifikacija njenog muža. Vera je u Australiji pohađala kurs engleskog jezika i studirala na Kvinslend Tehnološkom univerzitetu u Brizbejnu kako bi položila razliku ispita i završila postdiplomske studije na osnovu kojih je 2015. godine upisana u advokatsku komoru Australije, odnosno sud (The Supreme Court of Queensland). Istovremeno, Vera je i novozelandski advokat.

Vera tečno govori srpski i engleski jezik, a francuskim jezikom se služi na srednjem nivou.

Verinu detaljnu biografiju možete pročitati na njenom LinkedIn profilu.

Detalje o Verinoj licenci agenta za migracije pogledajte ovde.

Detalje o Verinoj licenci agenta za obrazovanje pogledajte ovde.

Baxvel tim

Baxvel tim radi pod nadzorom Vere Radisavljević, glavnog licenciranog agenta za migracije Baxvel firme. Baxvel tim je posvećen pružanju brze i efikasne usluge bazirane na otvorenoj komunikaciji i poverenju, a u skladu sa našom licencom i misijom, vizijom i vrednostima koje negujemo.

O nama 17

Vera Radisavljević

Direktor Baxvel Pty Ltd

Licencirani agent za migracije MARN 1681254

Licencirani agent za obrazovanje QEAC L202

Australijski advokat

Služi se srpskim i engleskim jezikom na visokom nivou, a francuskim jezikom na srednjem nivou.

Agent za migracije

Ko su licencirani agenti za migracije?

Licencirani agent za migracije je osoba koja dobro poznaje Zakon o migracionom pravu i procedurama kako bi pružila adekvatnu imigracionu asistenciju i savete.

Samo agenti koji su registrovani u australijskoj državnoj instituciji, odnosno Upravi za registraciju agenata za migracije (Office of the Migration Agents Registration Authority ili skraćeno MARA), mogu da Vam pruže imigracionu asistenciju u Australiji i da Vam naplate za svoje usluge. U suprotnom, obavljanje ove delatnosti nije zakonito.

Ima licenciranih agenata za migracije koji su registrovani u Australiji, ali rade širom sveta. Oni rade u skladu sa istim Kodeksom ponašanja (Code of Conduct) i propisima kao i licencirani agenti za migracije koji rade u Australiji. To znači da ako odaberete licenciranog agenta za migracije koji se nalazi van Australije, bićete zaštićeni na isti način kao i kada biste tražili profesionalnu uslugu od licenciranog agenta za migracije u Australiji.

Vera Radisavljević je jedini licencirani agent za migracije koji radi na prostoru Republike Srbije, kao i na prostoru većine država bivše Jugoslavije. Pored toga, Vera Radisavljević pruža usluge imigracione asistencije državljanima zemalja širom sveta.

Prednosti angažovanja licenciranog agenta za migracije

Licencirani agenti za migracije mogu da Vam daju savet o viznim opcijama, da Vam pruže pomoć u podnošenju zahteva za vizu kao i da Vas posavetuju o određenoj vrsti vize.

Licencirani agenti za migracije ne smeju da Vam garantuju da ćete dobiti vizu. Oni mogu samo da Vam daju savet da li ispunjavate uslove da aplicirate za vizu i shodno tome kakve su Vam šanse da Vam viza bude odobrena. 

Imigraciono odeljenje Vlade Australije je jedino ovlašćeno telo za donošenje odluka o zahtevima za vizu. Agent može da komunicira sa Ambasadom i Imigracionim odeljenjem Vlade Australije ukoliko je potrebno ili da Vas zastupa i pripremi postupak pred sudom ili drugim relevantnim organom u Vaše ime, a vezano za vizni postupak.

Profesionalna pomoć licenciranog agenta za migracije može biti veoma dragocena, jer oni poseduju bogato iskustvo i kvalifikovani su da pruže stručnu asistenciju. Oni mogu biti od pomoći posebno ako uzmete u obzir da australijski vizni sistem može da bude veoma složen i da su propisi, zahtevi i pravila teško razumljivi i da se učestalo menjaju.

Licencirani agent za migracije može da Vam objasni koje mogućnosti su Vam na raspolaganju i može da pripremi sva potrebna dokumenta za podnošenje Vašeg zahteva.

Detalje o Verinoj licenci agenta za migracije pogledajte ovde.

Više o našim uslugama i načinu rada pročitajte u delu Naša ponuda.

Agent za obrazovanje

Licencirani agenti za obrazovanje su sertifikovani agenti i savetnici koji pomažu stranim studentima da se upišu na australijske obrazovne institucije.

Prilikom upisa na australijsku obrazovnu instituciju, student može da izabere da se direktno sam upiše ili da pronađe licenciranog agenta za obrazovanje koji će mu pružiti profesionalne savete, voditi ga kroz ceo proces i pomoći pri upisu.

Obrazovne institucije uvek preporučuju da se student upiše preko licenciranog agenta za obrazovanje, dok većina institucija ne prihvataju samostalni upis studenata, bez posredstva agenta. Licencirani agenti za obrazovanje najbolje poznaju procedure i imaju iskustva u saradnji sa institucijama, te mogu dati adekvatan savet o tome koja Vam je dokumentacija potrebna i kako da brzo i jednostavno ispunite sve administrativne zahteve.

Licencirani agenti za obrazovanje Vam takođe mogu pomoći prilikom:

 • provere da li ispunjavate uslove za određenu školu odnosno kurs
 • pronalaženja najprikladnije obrazovne institucije i programa za Vas
 • komuniciranja sa obrazovnim institucijama
 • pomaganja u prikupljanju i pripremi celokupne potrebne dokumentacije za Vaš zahtev za studentsku vizu.

Licencirani agenti za obrazovanje su završili priznati kurs obuke i oni dobro poznaju australijski obrazovni sistem, te imaju sva potrebna znanja da pomognu studentima uzimajući u obzir sve njihove okolnosti. Više o kursu pročitajte ovde.

Listu licenciranih agenata za obrazovanje možete pogledati ovde.

Mi u našem timu imamo dva agenta za obrazovanje – Vera Radisavljević QEAC L202 i Ljiljana Šorban N024. Naši agenti za obrazovanje mogu Vam dati najbolji savet i biti Vaši posrednici u komunikaciji sa obrazovnim institucijama.

Kao licencirani agent za migracije MARN 1681254 i australijski advokat, Vera prilikom upisa može da Vas posavetuje i oko toga šta Vam je u najboljem interesu kako bi Vam viza bila odobrena, kao i da li je uopšte moguće da dobijete studentsku vizu.

Više o našim uslugama i načinu rada pročitajte u delu Naša ponuda.

Za više informacija o studentskim vizama za Australiju informišite se u delu Studentska viza 500 i Viza za pratioce studenta 590.

Više o proceduri upisa na studije pročitajte u delu Upis na studije.

ČLANSTVO

Zašto izabrati nas?

Naša profesionalnost, posvećenost svakom klijentu i individualni pristup svakom zahtevu za vizu pozitivno se odražavaju na naše poslovanje i učinak.

Naš primarni cilj je zadovoljstvo naših klijenata i nastojimo da uradimo sve što je u našoj moći kako bi naši klijenti dobili vizu i ostvarili svoje ciljeve. Stoga smo u stalnom i direktnom kontaktu sa našim klijentima kako bismo najbolje odgovorili na njihove zahteve.

Poslujemo u skladu sa našom misijom, vizijom i vrednostima i radimo na povećanju šansi klijenata da dobiju vizu i ostvarivanju njihovih planova, želja i snova.

Angažovanjem nas dobijate mnogo toga.

Mi smo uvek u toku

U našoj firmi radi licencirani agent za migracije koji je ujedno australijski advokat. Stoga Vam naš agent može dati najbolji imigracioni savet budući da dobro poznaje australijsko imigraciono pravo, a zahvaljujući licenci i članstvu u brojnim relevantnim migracionim institucijama, ima uvek pristup ažuriranim i najnovijim informacijama.

Mi imamo licencu za naš rad

Osim pomenute licence agenta za migracije, u našoj firmi imamo i licencirane agente za obrazovanje. Ako se prijavljujete za studentsku vizu za Australiju kod nas možete dobiti na jednom mestu savet od licenciranog agenta za obrazovanje i savet licenciranog agenta za migracije koji radeći na Vašem upisu i studijama, uzima u razmatranje i šanse za dobijanje studentske vize, te Vas ispravnim savetima može navoditi kako biste dobro pripremili zahtev i dokumentaciju.

Mi negujemo individualni pristup

Nudimo više vrsta usluga i trudimo se da se prilagođavamo potrebama i mogućnostima naših klijenata tako da uvek dobiju stručnu pomoć i dobro pripreme svoj zahtev i dokumentaciju. Pre započinjanja rada na predmetu, sa klijentom dogovaramo cenu unapred i sklapamo ugovor tako da možete da isplanirate Vaše troškove i imate tačno i precizno koje usluge dobijate za Vaš novac.

Mi nudimo fleksibilnost

Čak i ako se ne nalazite u Srbiji ili Australiji možemo Vam pomoći, jer sav posao i komunikaciju možemo završiti online preko interneta, bez potrebe da se fizički sastanemo, mada je sastanak uživo uvek moguć ako prilike to dozovljavaju. Naša kancelarija u Beogradu, u kojoj radi licencirani agent za migracije, nalazi se u istoj zgradi kao i ambasada Australije u Beogradu, te u slučaju potrebe klijenti mogu brzo i lako, na jednom mestu, završiti sve poslove. Svi naši zaposleni tečno govore engleski i srpski jezik, a otvoreni smo i za komunikaciju na španskom jeziku.

Više o našim uslugama i načinu rada pročitajte u delu Naša ponuda.

Budite slobodni da popunite naš upitnik za više informacije ili nas kontaktirate na neki od dostupnih kontakata.