Ostale vize za Australiju

Povratnička viza za Australiju

»   Povratnička viza 155/157
»   Viza za pomorsku posadu 988
»   Viza za medicinsko lečenje 602

Povratnička viza potklasa 155/157

Resident Return visa Subclasses 155 and 157

Ova viza Vam omogućava da se vratite u Australiju kao stalni rezident kada Vaš odobreni period istekne i da imate onoliko ulazaka i izlazaka iz Australije koliko želite dok odobreni period ne istekne.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete stalni rezident Australije
 • da budete bivši stalni rezident Australije čija poslednja stalna viza nije otkazana
 • da budete bivši državljanin Australije koji je izgubio ili se odrekao australijskog državljanstva.

Vremenski okvir

Od Vaših okolnosti zavisi koliko se čeka na odobrenje vize, ali taj period može potrajati i do mesec i po dana.

Iznos naknade za apliciranje

Za Povratničku vizu 155 i 157 može da se aplicira online i tada naknada iznosi AUD405, a može da se aplicira i slanjem papirnatog zahteva i dokumentacije i tada naknada iznosi AUD485.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Više informacija o ovoj vrsti vize možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

Viza za pomorsku posadu potklasa 988

Maritime Crew visa Subclass 988

Ova vrsta vize omogućava stranoj posadi na nevojnim brodovima na međunarodnim putovanjima da uđu u Australiju morskim putem. Ova viza je takođe i za partnera ili izdržavano dete stranog člana posade.

Ova viza Vam omogućava:

 • da uđete u Australiju i napustite je morskim putem kao član posade nevojnog broda
 • ostanete u Australiji dok god ste prijavljeni kao član posade nevojnog broda
 • da samo kao član posade obavljate poslove u Australiji koje zadovoljavaju normalne operativne potrebe Vašeg broda.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete izvan Australije kada aplicirate za vizu
 • da ste član posade ili da imate ponudu da budete član posade na nevojnom brodu koji ide na međunarodno putovanje u Australiju
 • da nemate trajnu australijsku vizu
 • da niste član posade jahte ili putnik.

Vremenski okvir

Viza za pomorsku posadu 988 se čeka od nedelju dana do dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje

Viza za pomorsku posadu 988 je besplatna i za nju se ne plaća nikakva naknada.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Viza za medicinsko lečenje potklasa 602

Medical Treatment visa Subclass 602

Ova viza Vam omogućava da putujete ili ostanete duže u Australiji zbog lečenja ili da budete podrška nekome kome je potreban medicinski tretman koji ima ovu vizu ili je podneo zahtev za ovu vizu. Ova viza je i za osobe koje doniraju organ.

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete u Australiji dok se ne završi lečenje ili konsultacija
 • da Vam se odobri jedan ili više ulazaka u Australiju u zavisnosti od Vaše situacije
 • da studirate do 3 meseca (ili duže ako ispunjavate kriterijume).

Uslovi za apliciranje:

 • da imate finansijske mogućnosti da se izdržavate u Australiji.

Vremenski okvir

Viza za medicinsko lečenje 602 se čeka oko mesec dana.

Iznos naknade za apliciranje

Viza za medicinsko lečenje potklasa 602 je besplatna ukoliko aplicirate izvan Australije ili ste predstavnik strane vlade. Ukoliko aplicirate u Australiji naknada iznosi AUD315.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

___________________________________________________________________________________________________

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)