Kompletna asistencija

Šta podrazumeva kompletna asistencija?

Usluga kompletne asistencije podrazumeva da naš licencirani agent za migracije u potpunosti preuzima rad na Vašem predmetu i shodno ovlašćenju zastupa Vas pred Imigracionim odeljenjem Australije.

Pružamo kompletnu asistenciju za sve vrste viza o kojima se možete detaljnije obavestiti u delu Vrste viza.

Ova usluga uključuje:

  • Konsultacije sa klijentom pre podnošenja zahteva, u toku pripreme zahteva i nakon podnetog zahteva, sve do stizanja odluke o vizi
  • Savetovanje klijenata oko njegovih opcija i komunikacija sa klijentom uživo i/ili preko Interneta radi nabavljanja potrebne dokumentacije
  • Pripremu zahteva za vizu i prateće dokumentacije, kao i proveru istog sa klijentima
  • Komunikacija sa Imigracionim odeljenjem Australije po potrebi
  • Saopštavanje odluke o vizi klijentu i objašnjenje uslova vize klijentu.

 

Zašto treba da se odlučite za ovu uslugu?

Ova usluga je pogodna za sve one koji žele da imaju stručnu pomoć prilikom pripreme zahteva kako bi izbegli greške ili propuste u svom zahtevu. Takođe, usluga je namenjena i onima koji bi da šanse za odbijanje svedu na minimum sa dobro pripremljenim zahtevom od strane stručnog lica.

U interesu je podnosioca zahteva da koristi licenirane agente za migracije kad god je to moguće tako da je kompletna asistencija uvek preporučljiva.

Pored toga što se kompletna asistencija strogo preporučuje kod kompleksnijih viza, poput iseljeničkih, radnih, biznis ili porodičnih viza, kao i za podnosioce koji su prethodno dobili odbijenice, kompletna asistencija je često potrebna i za naizgled jednostavne zahteve.

Ukoliko se opredelite za ovu uslugu mi ćemo nastojati da uštedimo Vaše vreme pri pripremi zahteva i uradimo sve što možemo umesto Vas.

 

Ograničenja usluge

Ova usluga nema nikakva ograničenja, te je klijentu na raspolaganju naša pomoć i podrška od početnih savetovanja do donošenja odluke o vizi.

Proverite i naše usluge konsultacija i uradi-sam provere.

Osim kompletne asistencije, na raspolaganju su Vam i ostale usluge o kojima se možete obavestiti u delu Naša ponuda.