Usluge

Konsultacije Vam omogućavaju da u zakazano vreme imate razgovor sa licenciranim agentom za migracije i da se u toku jednočasovnih konsultacija posavetujete sa agentom oko Vaših opcija i mogućnosti za prijavu za određenu vrstu vize za Australiju.

Kako bismo našim klijentima omogućili da dobiju stručnu pomoć, čak i ako samostalno rade na svom predmetu, ponudili smo kao jednu od usluga i uradi-sam proveru.

Usluga kompletne asistencije podrazumeva da naš licencirani agent za migracije u potpunosti preuzima rad na Vašem predmetu i shodno ovlašćenju zastupa Vas pred Imigracionim odeljenjem Australije.

Prilikom podnošenja zahteva za vizu, za državljanstvo ili bilo kog drugog zahteva upućenog Imigracionom odeljenju Australije, neophodno je da se priloži raznovrsna dokumentacija koja se utvrđuje na osnovu Vaših okolnosti.

Proces upisa na studije često ume da traje i da bude složeniji od samog procesa pripreme zahteva za studentsku vizu i prateće dokumentacije, te je preporučljivo da koristite usluge licenciranog agenta za obrazovanje budući da na mnoge studije ne možete samostalno da se upišete.

Ako putujete u Australiju privremeno, na primer kao turista, preporuka je da imate uplaćeno zdravstveno osiguranje koje pokriva Vaš boravak u Australiji.

Da biste postali državljanin Australije treba da ispunjavate određene kriterijume. Možete postati državljanin na različite načine, ali najčešći su po poreklu ili naturalizacijom.

Procena kvalifikovanosti i radnog iskustva (Skills assessment) je proces u kojem tačno određena organizacija ovlašćena od strane australijske vlade radi procenu Vaših kvalifikacija i radnog iskustva, te ukoliko smatraju da imate potrebno radno iskustvo i prihvatljive kvalifikacije, izdaju Vam potvdu koja Vam je potrebna za dalji proces.

Ukoliko aplicirate van Australije za vrstu vize koja spada u biometrijski program ili ste građanin države koja je deo biometrijskog programa, potrebno je da date Vaše biometrijske podatke u AVAC centru (Australian Visa Application Centre) ili u ABCC centru (Australian Biometrics Collection Centre).

U procesu prijave za vizu, gde odluka o vizi zavisi od Imigracionog odeljenja Australije, može se desiti da klijent ne bude saglasan sa donetom odlukom i da želi da uloži žalbu.