Prevod

Šta je potrebno prevesti za potrebe podnošenja zahteva za vizu?

Prilikom podnošenja zahteva za vizu, za državljanstvo ili bilo kog drugog zahteva upućenog Imigracionom odeljenju Australije, neophodno je da se priloži raznovrsna dokumentacija koja se utvrđuje na osnovu Vaših okolnosti.

To su najčešće različita lična dokumenta, izvodi, potvrde, finansijska dokumenta, izjave, sertifikati, diplome, rešenja i ostalo. Dokumenta treba da budu prevedena na engleski tako da se original uz prevod dostavlja Imigracionom odeljenju Australije.

 

Prednosti angažovanja nas za kompletne usluge

Mi Vam možemo uštedeti vreme i novac koje biste utrošili angažovanjem sudskog tumača jer naše usluge prevođenja za mnoge vize nudimo kao deo naše kompletne usluge.

Naši prevodi uvek su overeni pečatom licenciranog agenta za migracije shodno Kodeksu koji reguliše rad licenciranih agenata za migracije.

Više o našim uslugama i načinu rada možete pročitati u delu Naša ponuda.