Prevod

Šta je potrebno prevesti za potrebe podnošenja zahteva za vizu?

Prilikom podnošenja zahteva za vizu, za državljanstvo ili bilo kog drugog zahteva upućenog Imigracionom odeljenju Australije, neophodno je da se priloži raznovrsna dokumentacija koja se utvrđuje na osnovu Vaših okolnosti.

To su najčešće različita lična dokumenta, izvodi, potvrde, sertifikati, diplome, rešenja i ostalo. Sva dokumenta treba da budu prevedena na engleski tako da se original uz prevod dostavlja Imigracionom odeljenju Australije.

 

Prednosti angažovanja nas za usluge prevoda

Mi Vam možemo uštedeti vreme i novac koje biste utrošili angažovanjem sudskog tumača i ponuditi Vam usluge prevođenja celokupne potrebne dokumentacije. Iskustvo koje imamo u prevođenju ovakvih dokumenata može Vam znatno olakšati čitav proces podnošenja zahteva za vizu.

Naši prevodi uvek su overeni pečatom licenciranog agenta za migracije shodno Kodeksu koji reguliše rad licenciranih agenata za migracije.

 

Važne napomene

Usluge prevođenja su uvek uključene u naše kompletne usluge imigracione asistencije, dok u toku konsultacija možemo pregledati Vašu dokumentaciju i reći šta Vam je od svega prikazanog potrebno prevesti i priložiti.

Ako nas angažujete samo za usluge prevođenja, prevod će biti naplaćen zavisno od količine materijala za prevod.

Više o našim uslugama i načinu rada možete pročitati u delu Naša ponuda.

Close Menu