Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike potklasa 189 (Skilled Independent visa Subclass 189) je tip iseljeničke vize i omogućava Vam:

 • da boravite, radite i studirate bilo gde u Australiji i ne zahteva sponzorstvo od poslodavca, člana porodice, države ili teritorije
 • da u Vaš zahtev za vizu takođe uključite i članove porodice koji ispunjavaju uslove i da ih sponzorišete da dođu u Australiju
 • da na neodređeno vreme ostanete u Australiji sa pravom da se upišete u program zdravstvene zaštite Australije Medicare
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije u periodu od 5 godina
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za prijavu:

Pre nego što podnesete zahtev za ovu vizu, potrebno je da podnesete izjavu o interesovanju (EOI- Expressions of Interest). Nakon toga, Imigraciono odeljenje Australije će da odluči da li ćete biti pozvani da podnesete zahtev za vizu na osnovu drugih zainteresovanih podnosilaca zahteva.

Da biste bili pozvani da se prijavite, morate ispuniti i sledeće uslove:

 • da imate iskustvo u nekom od zanimanja sa liste kvalifikovanih zanimanja u Australiji
 • da imate odgovarajuću procenu kvalifikovanosti za Vaše zanimanje
 • da imate do 45 godina u vreme izdavanja pozivnice
 • da zadovoljavate zdravstvene i karakterne uslove

Ovo se odnosi i na članove Vaše porodice koji podnose zahtev za vizu sa Vama.

 • da imate odgovarajući nivo engleskog jezika
 • da imate najmanje 65 poena ukupno kada se uzmu u obzir sve Vaše kvalifikacije i okolnosti
 • da potpišete izjavu o australijskim vrednostima (Australian values statement) u kojoj potvrđujete da ćete da poštujete australijski način života i australijske zakone.

Kada dobijete pozivnicu od Imigracionog odeljenja Australije da se prijavite za vizu, imate rok od 60 dana da to uradite. Možete da se nalazite u Australiji ili izvan Australije kada se prijavljujete za ovu vizu.

Vremenski okvir

Samostalna iseljenička viza za kvalifikovane radnike 189 se čeka od šest do sedam meseci.

Iznos naknade za prijavu

Visina naknade za Samostalnu iseljeničku vizu za kvalifikovane radnike 189 iznosi AUD 4.640 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije. Za više informacija, kontaktirajte nas.

____________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.
Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.
* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.