Tranzitna viza – potklasa 771

Tranzitna viza za Australiju

Tranzitna viza 771 (Transit visa Subclass 771) omogućava Vam:

  • da budete u tranzitu kroz Australiju ne duže od 72 sata
  • da uđete u Australiju avionom pre nego što se pridružite posadi nevojnog broda kao nosioci Vize za pomorsku posadu 988.

Uslovi za apliciranje:

  1. da budete van Australije u vreme apliciranja i da imate potvrđenu rezervaciju za putovanje u drugu zemlju u roku od 72 sata od dolaska u Australiju i ispravne dokumente za ulazak u tu zemlju
  2. ako se pridružujete posadi nevojnog broda, da budete van Australije i posedujete Vizu za pomorsku posadu i potrebne dokumente za posadu

Vremenski okvir:

Tranzitna viza potklasa 771 se čeka od nedelju dana do dve nedelje.

Iznos naknade za apliciranje:

Tranzitna viza 771 za Australiju je besplatna i za nju se ne plaća naknada.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije. Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas.

____________________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.

Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.

* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)