Work and Holiday viza potklasa 462 i Working Holiday viza potklasa 417

Vize za radni odmor za Australiju

Work and Holiday viza potklasa 462 i Working Holiday viza potklasa 417 su po mogućnostima koje pružaju podnosiocima identične, ali sa pasošima iz jedne grupe zemalja možete da dobijete 417, dok je za 462 u pitanju druga grupa zemalja. Uslovi za dobijanje Work and Holiday vize potklasa 462 su dosta kompleksniji.

Bitno je naglasiti da srpski državljani ne mogu dobiti ni 417 ni 462, jer naša vlada trenutno nema ugovor za ove vize sa Australijom.

Work and Holiday viza 462 (Work and Holiday visa Subclass 462) kao i Working Holiday viza 417 (Working Holiday visa Subclass 417) omogućava mladim ljudima da rade u Australiji kako bi finansirali svoj odmor i putovanje u Australiju.

Work and Holiday viza potklasa 462

Ova viza Vam omogućava:

 • da kratkoročno radite u Australiji kako biste isplatili svoj odmor
 • da boravite u Australiji 12 meseci
 • da studirate do 4 meseca
 • da ulazite i izlazite iz Australije onoliko puta koliko želite dok vam traje viza
 • da radite određene poslove kako biste stekli pravo za drugu Work and Holiday vizu 462.

Uslovi za apliciranje:

 • da ste nosioci pasoša određene države

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

 • da imate od 18 do 30 godina
 • da aplicirate van Australije
 • da posedujete kvalifikacije na određenom nivou
 • da imate funkcionalno znanje engleskog jezika
 • da Vas ne prati izdržavano dete
 • da niste prethodno ulazili u Australiju sa vizama 462 i 417.

Oni koji trenutno imaju prvu Work and Holiday vizu 462 ili su je imali, mogu se prijaviti za drugu Work and Holiday vizu 462. Uslov za drugu Work and Holiday vizu je da ste odradili 3 meseca određenog posla sa prvom Work and Holiday vizom.

Vremenski okvir:

Work and Holiday viza 462 se čeka od mesec i po do dva meseca.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za Work and Holiday vizu 462 iznosi AUD 635 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Working Holiday viza potklasa 417

Ova viza Vam omogućava:

 • da kratkoročno radite u Australiji kako biste isplatili svoj odmor
 • da boravite u Australiji 12 meseci
 • da studirate do 4 meseca
 • da ulazite i izlazite iz Australije onoliko puta koliko želite dok vam traje viza
 • da radite određene poslove kako biste stekli pravo za drugu Working Holiday vizu.

Uslovi za apliciranje:

 • da ste nosioci pasoša određene države

Za spisak država za koje važi ova vrsta vize posetite sledeći link.

 • da imate od 18 do 30 godina, osim za kanadske i irske državljane koji mogu imati do 35 godina
 • da aplicirate online van Australije
 • da vas ne prati izdržavano dete
 • da imate dovoljno velika finansijska sredstva
 • da niste prethodno ulazili u Australiju sa vizama potklasa 417 i 462.

Oni koji trenutno imaju prvu Working Holiday vizu 417 ili su je imali, mogu se prijaviti za drugu Working Holiday vizu. Uslov za drugu Working Holiday vizu je da ste odradili 3 meseca određenog posla sa prvom Working Holiday vizom.

Vremenski okvir:

Working Holiday viza potklasa 417 se čeka od mesec do mesec i po dana.

Iznos naknade za apliciranje:

Visina naknade za Working Holiday vizu 417 iznosi AUD 635 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

___________________________________________________________________________________________________

* Baxvel je konsultantska agencija koja pruža usluge imigracione asistencije prilikom prijave za sve vrste viza za Australiju.

Odricanje od odgovornosti: Baxvel nije agencija za zapošlavanje, niti pruža usluge posredovanja u pronalaženju posla, niti regrutuje kadrove.

* Informacije na sajtu, vezane za posao i migraciju u inostranstvo su isključivo informativnog karaktera.

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)