Porodične i partnerske vize za Australiju

Partnerska viza za Australiju

»   Partnerska viza 309/100
»   Partnerska viza 820/801
»   Verenička viza 300
»   Viza za izdržavano dete 445
»   Negovateljska viza 116/836

Privremena partnerska viza potklasa 309 i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100

Partner Provisional visa Subclass 309 and Partner Migrant visa Subclass 100

Privremena partnerska viza 309 i partnerska viza sa stalnim boravkom potklasa 100 su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza 309 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom potklasa 100
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Uslovi za apliciranje:

 • Morate da budete u braku sa Vašim supružnikom ili u potvrđenoj vanbračnoj zajednici sa partnerom za kojeg nameravate da se venčate, a koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
 • Morate da budete van Australije u trenutku apliciranja i odobravanja vize.

Partnerska viza sa stalnim boravkom 100 Vam omogućava:

 • da neograničeno boravite, radite i studirate u Australiji
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za apliciranje:

 • posedovanje Privremene partnerske vize
 • adekvatni dokazi da i dalje živite i da ste u braku sa Vašim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.

Vremenski okvir

Privremena viza 309 se čeka od 15 do 20 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike 2 godine od podnetog zahteva za privremenu vizu, podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 309 iznosi AUD7.715 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 100 se ne plaća dodatno.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Privremena partnerska viza potklasa 820 i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801

Temporary Partner visa Subclass 820 and Permanent Partner visa Subclass 801

Privremena partnerska viza 820 i Partnerska viza sa stalnim boravkom 801 su partnerske vize koje omogućavaju supružniku ili vanbračnom partneru australijskog državljana, australijskog stalnog rezidenta ili državljanina Novog Zelanda da žive u Australiji.

Privremena partnerska viza potklasa 820 Vam omogućava:

 • da živite, radite i studirate u Australiji privremeno i ona je prvi korak ka Partnerskoj vizi sa stalnim boravkom 801
 • da imate neograničene ulaske i izlaske iz Australije
 • da pohađate časove engleskog jezika organizovane od strane Adult Migrant English Program.

Uslovi za apliciranje:

 • Morate da budete u braku ili u vanbračnoj zajednici najmanje 12 meseci sa osobom koja je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
 • Morate da budete u Australiji u trenutku podnošenja zahteva za vizu.

Partnerska viza sa stalnim boravkom 801 Vam omogućava:

 • da neograničeno boravite, radite i studirate u Australiji
 • da se kasnije prijavite za australijsko državljanstvo.

Uslovi za apliciranje:

 • posedovanje Privremene partnerske vize
 • adekvatni dokazi da i dalje živite sa Vašim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.

Vremenski okvir

Privremena viza se čeka od 21 do 28 meseci prema globalnom proseku, a ukoliko ona bude odobrena, otprilike dve godine od podnetog zahteva za privremenu vizu podnosilac zahteva će moći da podnese zahtev i dokumentaciju za Partnersku vizu sa stalnim boravkom i da na nju čeka naredne 2-3 godine.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Privremenu partnersku vizu 820 iznosi AUD7.715 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu. Naknada za Partnersku vizu sa stalnim boravkom 801 se ne plaća dodatno.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Verenička viza potklasa 300

Prospective Marriage visa Subclass 300

Verenička viza 300 Vam omogućava da odete u Australiju da biste se venčali za Vašeg budućeg supružnika koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda koji živi u Australiji, a da po stupanju u brak podnesete zahtev za partnersku vizu.

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete u Australiji do 9 meseci od datuma odobravanja vize
 • da radite u Australiji
 • da studirate u Australiji o svom trošku
 • da imate neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da uključite i članove vaše porodice u zahtev za vizu.

Uslovi za apliciranje:

 • Morate da budete u iskrenoj vezi sa Vašim budućim supružnikom koji je australijski državljanin, australijski stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda.
 • Morate da imate 18 ili više godina.
 • Morate da imate nameru da se venčate za Vašeg partnera pre isteka perioda na koji Vam je viza izdata.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 15 do 21 mesec u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Vereničku vizu 300 iznosi AUD7.715 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Viza za izdržavano dete potklasa 445

Dependent Child visa Subclass 445

Viza za izdržavano dete 445 omogućava deci aplikanata za partnerske vize sa stalnim boravkom da budu u Australiji privremeno dok se obrađuju prijave za vize roditelja.

Ova viza omogućava deci aplikanata da:

 • da se presele i ostanu u Australiji dok se ne donese odluka o zahtevu za partnersku vizu za roditelje
 • da imaju neograničen broj ulazaka i izlazaka iz Australije
 • da studiraju i rade u Australiji.

Uslovi za apliciranje:

 • Podnosilac zahteva mora da bude dete roditelja koji je aplicirao za partnersku vizu.
 • Mora imati sponzora.

Vremenski okvir

Vremenski period za obrađivanje vize je od 10 do 18 meseci u proseku.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade koja se plaća prilikom apliciranja iznosi AUD2.665 i ona se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Negovateljska viza potklasa 116

Carer visa Subclass 116

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete izvan Australije kada aplicirate za vizu i u vreme donošenja odluke o vizi
 • da budete sponzorisani od strane Vašeg rođaka ili njegovog partnera za prve 2 godine Vašeg prvog boravka u Australiji
 • da obezbedite negu za rođaka ili njegovog člana porodice koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 116 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi, pošto se broj odobrenih viza utvrđuje za svaku godinu i postoji procedura prema kojoj podnosilac zahteva čeka na odluku o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 116 iznosi AUD1.795 i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćujete kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Negovateljska viza potklasa 836

Carer visa Subclass 836

Ova viza Vam omogućava:

 • da ostanete neograničeno u Australiji da biste se brinuli o rođaku ili njegovom članu porodice sa dugotrajnim zdravstvenim stanjem koji živi sa njim i koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da ostanete u Australiji kao stalni rezident
 • da studirate i radite u Australiji
 • da ulazite i izlazite iz Australije u periodu do 5 godina.

Uslovi za apliciranje:

 • da budete u Australiji kada aplicirate za vizu i u vreme odobrenja vize
 • da budete negovatelj rođaka ili člana porodice sa dugotrajnim zdravstvenim stanjem koji nema pristup mogućnostima za negu u Australiji
 • da budete sponzorisani od strane Vašeg rođaka ili njegovog supružnika ili vanbračnog partnera za prve 2 godine Vašeg prvog boravka u Australiji.

Vremenski okvir

Za Negovateljsku vizu 836 nema određen vremenski rok u kome stiže odluka o vizi, pošto se broj odobrenih viza utvrđuje za svaku godinu i postoji procedura prema kojoj podnosilac zahteva čeka na odluku o vizi.

Iznos naknade za apliciranje

Visina naknade za Negovateljsku vizu 836 iznosi AUD1.795  i uplaćuje se prilikom podnošenja zahteva za vizu, a drugi deo naknade za vizu uplaćuje se kada Vam se jave iz Imigracionog odeljenja Australije.

Ovde nisu uključeni svi ostali troškovi poput usluga agenta za migracije, kao ni svi dodatni troškovi koje možete imati oko nabavljanja potrebne papirologije.

Napominjemo da iznos naknade može biti drugačiji od prikazanog. Molimo Vas da proverite tačnu cenu na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

 

Više informacija o ovoj vrsti vize i procedurama za njeno dobijanje možete pročitati na sajtu Imigracionog odeljenja Australije.

Napominjemo da navedene informacije važe u trenutku objavljivanja na našem sajtu, ali da može doći do određenih odstupanja usled promena propisa za australijske vize koje zavise od Imigracionog odeljenja Australije na čijem sajtu možete proveriti poslednje važeće informacije.

Preporučujemo da pregledate naš Blog koji može da sadrži članke na ovu temu.

Više o tome kako Vam mi možemo pomoći prilikom apliciranja za vizu možete pročitati u delu Naša ponuda.

___________________________________________________________________________________________________

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)