Potreban nivo engleskog jezika za australijske vize

Nivo znanja engleskog jezika za vizu
Napomena: Navedeni tekst je objavljen samo za potrebe objašnjenja računanja poena za vize koje se baziraju na poenima i ne primenjuje se ni na koga lično. Pisac ovog teksta nije filolog i nema kvalifikacije da procenjuje nivo znanja engleskog jezika.
Za mnoge australijske vize potreban je određeni nivo znanja engleskog jezika koji se dokazuje polaganjem jednih od navedenih testova:
  1. International English Language Testing System (IELTS);
  2. Occupational English Test (OET);
  3. Test of English as a Foreigh Language Internet-Based Test (TOEFL iBT); ili
  4. Pearson Test of English (PTE) Academic.
Test ne sme da bude stariji od 3 godine (36 meseci). Ovaj period se računa od vremena pre nego ste pozvani da podnesete zahtev za vizu.
Za vize koje se baziraju na poenima, postoji mogućnost da se dobiju poeni na znanje engleskog jezika ako se dokaže ekspertski (Proficient) ili superioran (Superior) nivo znanja engleskog jezika.
Dešavalo se da su osobe zainteresovane za iseljenje u Australiju išle kroz tabelu za računanje poena i računali da mogu da postignu ekspertski ili superioran nivo engleskog, a da se pre toga nisu informisali šta se pod tim podrazumeva. Zbog toga su mnogi sebe dovodili u zabludu da imaju potreban broj poena.
Ako ste nešto od navedenog:
  • studirali engleski jezik na fakultetu; ili
  • živeli godinama u zemlji gde je engleski jezik jedan od glavnih jezika komunikacije i gde ste engleski svakodnevno koristili zbog posla, studiranja ili drugih potreba; ili
  • živeli u zemlji gde engleski nije jedan od glavnih jezika komunikacije ali Vi ste ga koristili svakodnevno godinama za potrebe posla, studiranja ili iz drugih potreba;
Vi imate realne mogućnosti da postignete ekspertski nivo znanja engleskog jezika na nekom od gore navedenih testova. Ako Vi ne možete sebe da svrstate sebe u ovu grupu, Vi možete i dalje da postignete ekspertski nivo znanja engleskog ali će Vam to zahtevati mnogo veliki trud i strpljenje.
Za dokazivanje Kompetentnog (Competent) nivoa koji je niži od ekspertskog i superiornog nivoa, je takođe potreban veliki trud i rad i dešava se da mnoge osobe odustaju kompletno od celog procesa zbog ovog uslova.
Za sva dodatna pitanja ili zakazivanje konsultacije, možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

___________________________________________________________________________________________________

Reference:

Foto 1 – Freepik (link)

najnoviji članci