Australija otvara vrata radnicima kroz novi vizni program

Australija_otvara_vrata_radnicima_kroz_novi_vizni_program

Da bi privukla doseljenike u područja izvan velikih gradova Australije, australijska Vlada je uspostavila novi vizni program – Migracioni sporazum za određena područja Severne Teritorije (The Northern Territory Designated Area Migration Agreement – NT DAMA). Ovaj sporazum važi za celu Severnu Teritoriju Australije i njen cilj je povećanje broja ljudi u ovoj oblasti i jačanje lokalne ekonomije. Novi vizni sporazum donosi značajne promene u kriterijumima vezanim za stručnost i znanje engleskog jezika što će pomoći da se privuče veći broj inostranih radnika i doprinese razvoju ovog slabo naseljenog područja Australije.

Novi vizni program NT DAMA omogućava poslodavcima Severne Teritorije da sponzorišu kvalifikovane i niže-kvalifikovane radnike iz inostranstva za radna mesta koja nisu u mogućnosti da popune lokalnim radnicima. Ovaj vizni program koristi modus privremene radne vize podklasa 482 (Temporary Skill Shortage visa Subclass 482).

Glavne karakteristike sporazuma NT DAMA

1. Pruža mogućnost da dobijete stalni boravak u Australiji.

2. Mnogo je fleksibilniji i nudi različite mogućnosti za kvalifikovane i niže-kvalifikovane radnike da žive i rade u Australiji.

3. Pruža mogućnosti ne samo doseljenicima koji su kvalifikovani za određena zanimanja, već i onima koji nemaju mnogo iskustva u određenim zanimanjima i ne poseduju visok nivo znanja engleskog jezika.

4. Nudi olakšice za plate što osigurava da se ne krše uslovi zapošljavanja i da poslodavci i potrošači nisu izloženi inflatornim troškovima.

 

Uslovi koje poslodavci moraju da ispune

Poslodavci koji žele da pristupe sporazumu NT DAMA moraju aktivno da posluju na Severnoj Teritoriji najmanje 12 meseci. Takođe, poslodavci koji traže da zaposle inostrane radnike kako bi popunili radna mesta sa punim radnim vremenom zanimanjima sa liste NT DAMA sporazuma treba da dokažu da ne mogu da popune radna mesta koja su im potrebna na lokalnom nivou australijskim državljanima i onima koji već imaju stalni boravak. Odredbe i uslovi koje nude doseljenicima moraju biti isti kao i uslovi koje pružaju australijskim radnicima u regionu.

 

Zanimanja koja su uključena u NT DAMA sporazum

U nastavku možete da vidite listu zanimanja u okviru NT DAMA sporazuma koja ispunjavaju uslove za sponzorstvo i povlastice.

ANZSCO kodZanimanjeANZSCO nivo veštinaPovlastica za engleski jezikTSMIT povlastica
221111Računovođa – opšti1
551111Službenik u računovodstvu4
423111Negovatelj stare osobe ili invalida4
721111Poljoprivredni i hortikulturni operater mobilne elektrane4
231111Pilot^1
342111Mehaničar za klimatizaciju i hlađenje ^3
323111Inženjer za održavanje aviona^3
323112Inženjer za održavanje aviona-mehaničar^3
121111Farmer akvakulture1
362212Uzgajivač drveća3
321111Auto-električar3
351111Pekar3
070499#Barmen-supervizor^4
431112Šanker4
451111Kozmetičar4
121312Farmer goveda1
551211Knjigovođa4
731211Vozač autobusa^4
351211Mesar3
394111Stolar (koji pravi nameštaj)3
342411Električar za kablove – podaci i telekomunikacije3
141111Menadžer restorana ili kafića2
331212Stolar (koji pravi komade od drveta)3
351311Glavni kuvar2
111111Izvršni direktor ili direktor1
421111Vaspitač^4
134111Menadžer vrtića^1
312212Građevinski tehničar2
411711Radnik zajednice2
149311Organizator događaja i konferencija2
351411Kuvar3
070499#Kuvar specijalizovan za jela nacionalne kuhinje3
149212Menadžer usluga2
442213Kontrolor gužve^4
899211Mornar^4
423211Stomatološki asistent4
321212Mehaničar dizel motora3
411712Radnik u službi za invaliditet2
399911Ronilac3
241111Vaspitač u predškolskom obrazovanju^1
721211Operater građevinskog postrojenja-opšti4
311412Tehničari koji pomažu geolozima, geofizičarima i inženjerima prikupljanjem i testiranjem uzoraka zemljišta i vode, evidentiranjem i analizom podataka2
342211Električar za prenos struje^3
342314Majstor za popravku električnih uređaja – opšte3
721214Rukovalac bagera4
149913Menadžer objekata2
421112Porodični dnevni negovatelj^4
411713Radnik za podršku porodici2
323211Popravljač mašina – opšte3
323212Popravljač mašina3
323213Varioc mašina3
332111Onaj koji postavlja podove3
231113Instruktor letenja^1
721311Vozač viljuškara4
121213Uzgajivač voća ili oraha1
431311Radnik u kazinu4
142114Menadžer salona za lepotu2
391111Frizer3
313111Tehničar za hardver2
141311Hotelski menadžer2
542113Hotelski recepcionar4
431411Menadžer hotelskih usluga3
313112ICT radnik u službi za podršku korisnicima2
313199ICT tehničar podrške2
272412Prevodilac^1
362213Baštovan-uređivač vrtova3
141411Licencirani menadžer kluba2
721912Obeleživač smernica na putu4
221112Računovođa savetnik za upravljanje1
225113Stručnjak za marketing1
322311Proizvođač metala3
121411Farmer mešanih useva i stoke1
121216Farmer mešanih useva1
121317Farmer mešane stoke1
321211Mehaničar za motore- opšti3
899411Montažer delova i pribora za motorna vozila – opšti4
621311Prodavac motornih vozila ili karavana4
621312Prodavac rezervnih delova za motorna vozila4
321213Mehaničar za motocikle3
423312Negovatelj4
512111Menadžer kancelarije2
421114Onaj koji čuva decu kad nisu u školi^4
324111Majstor za popravljanje karoserije vozila3
423313Asistent za ličnu negu4
311215Farmaceutski tehničar2
334111Vodoinstalater – opšti^3
322312Održavalac posuda pod visokim pritiskom3
511112Administrator programa ili projekta2
612112Upravljač nekretninama3
272612Organizator rekreativnih i sportskih događaja1
411715Briga o starijim licima2
142111Menadžer maloprodaje – opšti2
621511Supervizor maloprodaje4
131112Menadžer prodaje i marketinga1
322211Varilac3
231212Brodski inženjer1
231213Kapetan broda^1
321214Mali motor tehničar3
399516Tonac3
133611Menadžer nabavke i distribucije1
221113Poreski računovođa1
342412Radnik koji spaja i popravlja telekomunikacione kablove3
342413Radnik koji instalira, popravlja I održava telekomunikacionu opremu3
342414Telekomunikacioni tehničar3
423314Terapijski pomoćnik4
451412Vodič4
733111Vozač kamiona – opšti^4
121221Povrtar1
324311Auto-farbar3
361311Veterinarska sestra3
070499#Konobar supervizor4
712921Operater postrojenja za otpadnu vodu ili vodu4
313113Veb administrator2
232414Veb dizajner1
322313Zavarivač-prva klasa3
272613Socijalni radnik1
411716Omladinski radnik2

Legenda:

# zanimanja koja nisu navedena na australijskoj i novozelandskoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ANZSCO)
^ aplikanti moraju ispunjavati uslove za licenciranje ili registraciju na radu

Napomena: U tabeli su prevedeni nazivi zanimanja. Napominjemo da postoji mogućnost da prevod ne oslikava najbolje suštinu zanimanja. Ukoliko se prepoznajete pod nekim zanimanjem, možemo Vam pomoći u tačnom definisanju zanimanja na engleskom i samim tim proveravanju da li se Vaše stvarno zanimanje svodi pod dati engleski termin.

 

Tipovi povlastica

U okviru NT DAMA programa obezbeđene su povlastice za engleski jezik kao i prag prihoda za privremene kvalifikovane migracije (Temporary Skilled Migration Income Threshold (TSMIT).

DAMA je poseban sporazum jer nudi tri dodatna zanimanja koja nisu na australijskoj i novozelandskoj standardnoj klasifikaciji zanimanja, kao što su: barmen (supervizor), konobar (supervizor) i kuvar (specijalizovan za jela nacionalne kuhinje).

Kao što smo već rekli, svi radnici koji su zaposleni u okviru NT DAMA sporazuma moraju da budu zaposleni pod uslovima za zapošljavanje u Australiji i moraju da primaju isti iznos koji bi australijski državljanin primio za isti posao na istoj lokaciji.

Postoji minimalni prag zarade koji se isplaćuje od strane poslodavca koji sponzoriše vizni program. Takođe, primenjuje se i privremeni prag prihoda koji trenutno iznosi 53.900 australijskih dolara.

Ovaj vizni program je značajno smanjio kriterijume i daje mogućnost i onim inostranim radnicima koji ne zadovoljavaju visok nivo kompetentnosti i znanja engleskog jezika.

Australija otvara vrata radnicima kroz novi vizni program 1
Uluru, Uluru-Kata Tjuta Nacionalni park, Severna Teritorija, Australija

 

Kvalifikacije i iskustvo

Inostrani radnik mora da pokaže isti nivo kvalifikacija i iskustva kao za vizne programe privremene radne vize podklase 482 (Temporary Skill Shortage visa Subclass 482) ili radne vize 186 (Employer Nomination Scheme Subclass 186).

Postoje uslovi koje inostrani radnici koji žele da dođu u Australiju moraju da ispune u zavisnosti od nivoa veština.

Zanimanja nivoa veština od 1 do 3

Ako ste inostrani radnik koji bi želeo da popuni zanimanje u okviru NT DAMA programa koje nije na listama zanimanja australijske vlade, morate da ispunite određene uslove. Potrebno je da uradite verifikaciju veština koja je obezbeđena od strane registrovane organizacije za obuku u regionu ili Sektora za trgovinu, biznis i inovacije Severne Teritorije, da dostignete nivo kvalifikacije definisan u ANZSCO i da imate najmanje dve godine iskustva nakon kvalifikacije.

Određena zanimanja nivoa veština 4

Ako ste inostrani radnik koji je zainteresovan da popuni zanimanja koja su navedena u tabeli ispod, od vas će se tražiti da imate barem relevantnu diplomu Australijskog Kvalifikacijskog Okvira (AQF) ili ekvivalentnu ili višu kvalifikaciju i najmanje jednu godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije.

ANZSCO kodZanimanjeANZSCO nivo veština
423111Negovatelj stare osobe ili invalida4
421111Onaj koji se brine o deci4
423211Stomatološki asistent4
421112Porodični dnevni negovatelj4
423312Negovatelj4
421114Onaj koji se brine o deci kad nisu u školi4
423313Asistent za ličnu negu4
423314Terapijski pomoćnik4

Napomena: U tabeli su prevedeni nazivi zanimanja. Napominjemo da postoji mogućnost da prevod ne oslikava najbolje suštinu zanimanja. Ukoliko se prepoznajete pod nekim zanimanjem, možemo Vam pomoći u tačnom definisanju zanimanja na engleskom i samim tim proveravanju da li se Vaše stvarno zanimanje svodi pod dati engleski termin.

 

Opšta zanimanja nivoa veština 4

Ako ste inostrani radnik koji je zainteresovan da ispuni bilo koje drugo zanimanje na nivou veština 4 koje ispunjava uslove sporazuma NT DAMA, morate da imate i AKF sertifikat II (AQF Certificate II) ili ekvivalent i najmanje jednu i po godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije, ili barem relevantni AKF sertifikat III (AQF Certificate III) ili ekvivalent i najmanje jednu godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije, ili najmanje dve godine (38 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva.

 

Uslovi koje poslodavci treba da ispune da bi bili prihvatljivi za NT DAMA sporazum

Da bi mogli da odluče koja zanimanja i povlastice će da odobre u okviru NT DAMA sporazuma, Odeljenje za trgovinu, biznis i inovacije će da oceni trenutne i buduće potrebe poslodavca za radnom snagom. Oni će takođe da odrede koliko radnih mesta može da bude nominovano za svako zanimanje i povlastice.

Proces odobrenja za pristup NT DAMA programu traje do 5 godina. Odobrenje zanimanja i broja radnih mesta važi godinu dana.

 

Nezavisna prijava za NT DAMA program nije moguća

Važno je znati da je ovo program za vize sponzorisane od strane poslodavca i ako ste individualni radnik, ne možete samostalno da podnesete zahtev za ovu vizu. Trebalo bi da nađete posao kod poslodavca na Severnoj Teritoriji koji će vas sponzorisati. Poslodavci prvo moraju da podnesu zahtev Vladi Severne Teritorije za pristup sporazumu NT DAMA za zanimanja, povlastice i broj radnika koje zahtevaju. Kada Vlada Severne teritorije odobri poslodavca i potpiše ugovor o radu sa njim, onda poslodavac može da podnese zahtev za odgovarajuće kvalifikovane radnike koje su izabrali.

Radnik koji je sponzorisan pod NT DAMA programom dobija vizu podklase 482.

 

Kako mi možemo da vam pomognemo

Mi ne možemo da Vam pronađemo posao i ne možemo da nađemo poslodavca da Vas sponzoriše. Međutim, još uvek imamo načina da Vam pomognemo.

Nudimo konsultacije zainteresovanima za program. Kroz konsultacije možemo da vas posavetujemo o tome da li ispunjavate kriterijume za prijavu za program, šta još treba da uradite da biste ispunili određene kriterijume i možemo da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Takođe, možemo da Vas posavetujemo o Vašim drugim mogućnostima za radnu vizu za Australiju, uključujući i vizne opcije za koje vam nije potreban poslodavac za sponzorisanje. Ako ste zainteresovani i želite da saznate više o ovom viznom programu, predlažemo da zakažete konsultaciju.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Baxvel je jedina firma koja ima licenciranog migracionog agenta na području teritorije Republike Srbije.

Vera Radisavljević
Licencirani migracioni agent
Australijski advokat
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane licenciranog migracionog agenta, australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst ne predstavlja imigracionu asistenciju i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata. 

najnoviji članci

Partner viza za Australiju za vanbračne partnere!
Partner viza za Australiju moguća je na osnovu vanbračne zajednice koju je potrebno dokazati kroz
Saznajte više
Partnerska i verenička viza za Australiju
Partnerska i verenička viza za Australiju su zapravo dve različite vizne opcije za Australiju. Međutim,
Saznajte više
partnerska viza za australiju 309 100 za one van australije
Partnerska viza za Australiju 309/100 namenjena je onima koji se nalaze van Australije, a žele
Saznajte više
Turističke vize za Australiju u vreme COVID-19 2
Da li je moguće otputovati u Australiju turistički na odmor ili u posetu rodbini i
Saznajte više
Privremeni rad u Australiji u vreme COVID-19 3
Viza za privremenu radnu aktivnost potklase 408 (Temporary Activity visa subclass 408) za Australiju Vam
Saznajte više
Close Menu