Australija otvara vrata radnicima kroz novi vizni program

Australija_otvara_vrata_radnicima_kroz_novi_vizni_program

Da bi privukla doseljenike u područja izvan velikih gradova Australije, australijska Vlada je uspostavila novi vizni program – Migracioni sporazum za određena područja Severne Teritorije (The Northern Territory Designated Area Migration Agreement – NT DAMA). Ovaj sporazum važi za celu Severnu Teritoriju Australije i njen cilj je povećanje broja ljudi u ovoj oblasti i jačanje lokalne ekonomije. Novi vizni sporazum donosi značajne promene u kriterijumima vezanim za stručnost i znanje engleskog jezika što će pomoći da se privuče veći broj inostranih radnika i doprinese razvoju ovog slabo naseljenog područja Australije.

Novi vizni program NT DAMA omogućava poslodavcima Severne Teritorije da sponzorišu kvalifikovane i niže-kvalifikovane radnike iz inostranstva za radna mesta koja nisu u mogućnosti da popune lokalnim radnicima. Ovaj vizni program koristi modus privremene radne vize podklasa 482 (Temporary Skill Shortage visa Subclass 482).

Glavne karakteristike sporazuma NT DAMA

1. Pruža mogućnost da dobijete stalni boravak u Australiji.

2. Mnogo je fleksibilniji i nudi različite mogućnosti za kvalifikovane i niže-kvalifikovane radnike da žive i rade u Australiji.

3. Pruža mogućnosti ne samo doseljenicima koji su kvalifikovani za određena zanimanja, već i onima koji nemaju mnogo iskustva u određenim zanimanjima i ne poseduju visok nivo znanja engleskog jezika.

4. Nudi olakšice za plate što osigurava da se ne krše uslovi zapošljavanja i da poslodavci i potrošači nisu izloženi inflatornim troškovima.

 

Uslovi koje poslodavci moraju da ispune

Poslodavci koji žele da pristupe sporazumu NT DAMA moraju aktivno da posluju na Severnoj Teritoriji najmanje 12 meseci. Takođe, poslodavci koji traže da zaposle inostrane radnike kako bi popunili radna mesta sa punim radnim vremenom zanimanjima sa liste NT DAMA sporazuma treba da dokažu da ne mogu da popune radna mesta koja su im potrebna na lokalnom nivou australijskim državljanima i onima koji već imaju stalni boravak. Odredbe i uslovi koje nude doseljenicima moraju biti isti kao i uslovi koje pružaju australijskim radnicima u regionu.

 

Zanimanja koja su uključena u NT DAMA sporazum

U nastavku možete da vidite listu zanimanja u okviru NT DAMA sporazuma koja ispunjavaju uslove za sponzorstvo i povlastice.

ANZSCO kod Zanimanje ANZSCO nivo veština Povlastica za engleski jezik TSMIT povlastica
221111 Računovođa – opšti 1
551111 Službenik u računovodstvu 4
423111 Negovatelj stare osobe ili invalida 4
721111 Poljoprivredni i hortikulturni operater mobilne elektrane 4
231111 Pilot^ 1
342111 Mehaničar za klimatizaciju i hlađenje ^ 3
323111 Inženjer za održavanje aviona^ 3
323112 Inženjer za održavanje aviona-mehaničar^ 3
121111 Farmer akvakulture 1
362212 Uzgajivač drveća 3
321111 Auto-električar 3
351111 Pekar 3
070499# Barmen-supervizor^ 4
431112 Šanker 4
451111 Kozmetičar 4
121312 Farmer goveda 1
551211 Knjigovođa 4
731211 Vozač autobusa^ 4
351211 Mesar 3
394111 Stolar (koji pravi nameštaj) 3
342411 Električar za kablove – podaci i telekomunikacije 3
141111 Menadžer restorana ili kafića 2
331212 Stolar (koji pravi komade od drveta) 3
351311 Glavni kuvar 2
111111 Izvršni direktor ili direktor 1
421111 Vaspitač^ 4
134111 Menadžer vrtića^ 1
312212 Građevinski tehničar 2
411711 Radnik zajednice 2
149311 Organizator događaja i konferencija 2
351411 Kuvar 3
070499# Kuvar specijalizovan za jela nacionalne kuhinje 3
149212 Menadžer usluga 2
442213 Kontrolor gužve^ 4
899211 Mornar^ 4
423211 Stomatološki asistent 4
321212 Mehaničar dizel motora 3
411712 Radnik u službi za invaliditet 2
399911 Ronilac 3
241111 Vaspitač u predškolskom obrazovanju^ 1
721211 Operater građevinskog postrojenja-opšti 4
311412 Tehničari koji pomažu geolozima, geofizičarima i inženjerima prikupljanjem i testiranjem uzoraka zemljišta i vode, evidentiranjem i analizom podataka 2
342211 Električar za prenos struje^ 3
342314 Majstor za popravku električnih uređaja – opšte 3
721214 Rukovalac bagera 4
149913 Menadžer objekata 2
421112 Porodični dnevni negovatelj^ 4
411713 Radnik za podršku porodici 2
323211 Popravljač mašina – opšte 3
323212 Popravljač mašina 3
323213 Varioc mašina 3
332111 Onaj koji postavlja podove 3
231113 Instruktor letenja^ 1
721311 Vozač viljuškara 4
121213 Uzgajivač voća ili oraha 1
431311 Radnik u kazinu 4
142114 Menadžer salona za lepotu 2
391111 Frizer 3
313111 Tehničar za hardver 2
141311 Hotelski menadžer 2
542113 Hotelski recepcionar 4
431411 Menadžer hotelskih usluga 3
313112 ICT radnik u službi za podršku korisnicima 2
313199 ICT tehničar podrške 2
272412 Prevodilac^ 1
362213 Baštovan-uređivač vrtova 3
141411 Licencirani menadžer kluba 2
721912 Obeleživač smernica na putu 4
221112 Računovođa savetnik za upravljanje 1
225113 Stručnjak za marketing 1
322311 Proizvođač metala 3
121411 Farmer mešanih useva i stoke 1
121216 Farmer mešanih useva 1
121317 Farmer mešane stoke 1
321211 Mehaničar za motore- opšti 3
899411 Montažer delova i pribora za motorna vozila – opšti 4
621311 Prodavac motornih vozila ili karavana 4
621312 Prodavac rezervnih delova za motorna vozila 4
321213 Mehaničar za motocikle 3
423312 Negovatelj 4
512111 Menadžer kancelarije 2
421114 Onaj koji čuva decu kad nisu u školi^ 4
324111 Majstor za popravljanje karoserije vozila 3
423313 Asistent za ličnu negu 4
311215 Farmaceutski tehničar 2
334111 Vodoinstalater – opšti^ 3
322312 Održavalac posuda pod visokim pritiskom 3
511112 Administrator programa ili projekta 2
612112 Upravljač nekretninama 3
272612 Organizator rekreativnih i sportskih događaja 1
411715 Briga o starijim licima 2
142111 Menadžer maloprodaje – opšti 2
621511 Supervizor maloprodaje 4
131112 Menadžer prodaje i marketinga 1
322211 Varilac 3
231212 Brodski inženjer 1
231213 Kapetan broda^ 1
321214 Mali motor tehničar 3
399516 Tonac 3
133611 Menadžer nabavke i distribucije 1
221113 Poreski računovođa 1
342412 Radnik koji spaja i popravlja telekomunikacione kablove 3
342413 Radnik koji instalira, popravlja I održava telekomunikacionu opremu 3
342414 Telekomunikacioni tehničar 3
423314 Terapijski pomoćnik 4
451412 Vodič 4
733111 Vozač kamiona – opšti^ 4
121221 Povrtar 1
324311 Auto-farbar 3
361311 Veterinarska sestra 3
070499# Konobar supervizor 4
712921 Operater postrojenja za otpadnu vodu ili vodu 4
313113 Veb administrator 2
232414 Veb dizajner 1
322313 Zavarivač-prva klasa 3
272613 Socijalni radnik 1
411716 Omladinski radnik 2

Legenda:

# zanimanja koja nisu navedena na australijskoj i novozelandskoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ANZSCO)
^ aplikanti moraju ispunjavati uslove za licenciranje ili registraciju na radu

Napomena: U tabeli su prevedeni nazivi zanimanja. Napominjemo da postoji mogućnost da prevod ne oslikava najbolje suštinu zanimanja. Ukoliko se prepoznajete pod nekim zanimanjem, možemo Vam pomoći u tačnom definisanju zanimanja na engleskom i samim tim proveravanju da li se Vaše stvarno zanimanje svodi pod dati engleski termin.

 

Tipovi povlastica

U okviru NT DAMA programa obezbeđene su povlastice za engleski jezik kao i prag prihoda za privremene kvalifikovane migracije (Temporary Skilled Migration Income Threshold (TSMIT).

DAMA je poseban sporazum jer nudi tri dodatna zanimanja koja nisu na australijskoj i novozelandskoj standardnoj klasifikaciji zanimanja, kao što su: barmen (supervizor), konobar (supervizor) i kuvar (specijalizovan za jela nacionalne kuhinje).

Kao što smo već rekli, svi radnici koji su zaposleni u okviru NT DAMA sporazuma moraju da budu zaposleni pod uslovima za zapošljavanje u Australiji i moraju da primaju isti iznos koji bi australijski državljanin primio za isti posao na istoj lokaciji.

Postoji minimalni prag zarade koji se isplaćuje od strane poslodavca koji sponzoriše vizni program. Takođe, primenjuje se i privremeni prag prihoda koji trenutno iznosi 53.900 australijskih dolara.

Ovaj vizni program je značajno smanjio kriterijume i daje mogućnost i onim inostranim radnicima koji ne zadovoljavaju visok nivo kompetentnosti i znanja engleskog jezika.

Uluru, Uluru-Kata Tjuta Nacionalni park, Severna Teritorija, Australija

 

Kvalifikacije i iskustvo

Inostrani radnik mora da pokaže isti nivo kvalifikacija i iskustva kao za vizne programe privremene radne vize podklase 482 (Temporary Skill Shortage visa Subclass 482) ili radne vize 186 (Employer Nomination Scheme Subclass 186).

Postoje uslovi koje inostrani radnici koji žele da dođu u Australiju moraju da ispune u zavisnosti od nivoa veština.

Zanimanja nivoa veština od 1 do 3

Ako ste inostrani radnik koji bi želeo da popuni zanimanje u okviru NT DAMA programa koje nije na listama zanimanja australijske vlade, morate da ispunite određene uslove. Potrebno je da uradite verifikaciju veština koja je obezbeđena od strane registrovane organizacije za obuku u regionu ili Sektora za trgovinu, biznis i inovacije Severne Teritorije, da dostignete nivo kvalifikacije definisan u ANZSCO i da imate najmanje dve godine iskustva nakon kvalifikacije.

Određena zanimanja nivoa veština 4

Ako ste inostrani radnik koji je zainteresovan da popuni zanimanja koja su navedena u tabeli ispod, od vas će se tražiti da imate barem relevantnu diplomu Australijskog Kvalifikacijskog Okvira (AQF) ili ekvivalentnu ili višu kvalifikaciju i najmanje jednu godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije.

ANZSCO kod Zanimanje ANZSCO nivo veština
423111 Negovatelj stare osobe ili invalida 4
421111 Onaj koji se brine o deci 4
423211 Stomatološki asistent 4
421112 Porodični dnevni negovatelj 4
423312 Negovatelj 4
421114 Onaj koji se brine o deci kad nisu u školi 4
423313 Asistent za ličnu negu 4
423314 Terapijski pomoćnik 4

Napomena: U tabeli su prevedeni nazivi zanimanja. Napominjemo da postoji mogućnost da prevod ne oslikava najbolje suštinu zanimanja. Ukoliko se prepoznajete pod nekim zanimanjem, možemo Vam pomoći u tačnom definisanju zanimanja na engleskom i samim tim proveravanju da li se Vaše stvarno zanimanje svodi pod dati engleski termin.

 

Opšta zanimanja nivoa veština 4

Ako ste inostrani radnik koji je zainteresovan da ispuni bilo koje drugo zanimanje na nivou veština 4 koje ispunjava uslove sporazuma NT DAMA, morate da imate i AKF sertifikat II (AQF Certificate II) ili ekvivalent i najmanje jednu i po godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije, ili barem relevantni AKF sertifikat III (AQF Certificate III) ili ekvivalent i najmanje jednu godinu (20 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva nakon kvalifikacije, ili najmanje dve godine (38 sati plus nedeljno) relevantnog iskustva.

 

Uslovi koje poslodavci treba da ispune da bi bili prihvatljivi za NT DAMA sporazum

Da bi mogli da odluče koja zanimanja i povlastice će da odobre u okviru NT DAMA sporazuma, Odeljenje za trgovinu, biznis i inovacije će da oceni trenutne i buduće potrebe poslodavca za radnom snagom. Oni će takođe da odrede koliko radnih mesta može da bude nominovano za svako zanimanje i povlastice.

Proces odobrenja za pristup NT DAMA programu traje do 5 godina. Odobrenje zanimanja i broja radnih mesta važi godinu dana.

 

Nezavisna prijava za NT DAMA program nije moguća

Važno je znati da je ovo program za vize sponzorisane od strane poslodavca i ako ste individualni radnik, ne možete samostalno da podnesete zahtev za ovu vizu. Trebalo bi da nađete posao kod poslodavca na Severnoj Teritoriji koji će vas sponzorisati. Poslodavci prvo moraju da podnesu zahtev Vladi Severne Teritorije za pristup sporazumu NT DAMA za zanimanja, povlastice i broj radnika koje zahtevaju. Kada Vlada Severne teritorije odobri poslodavca i potpiše ugovor o radu sa njim, onda poslodavac može da podnese zahtev za odgovarajuće kvalifikovane radnike koje su izabrali.

Radnik koji je sponzorisan pod NT DAMA programom dobija vizu podklase 482.

 

Kako mi možemo da vam pomognemo

Mi ne možemo da Vam pronađemo posao i ne možemo da nađemo poslodavca da Vas sponzoriše. Međutim, još uvek imamo načina da Vam pomognemo.

Nudimo konsultacije zainteresovanima za program. Kroz konsultacije možemo da vas posavetujemo o tome da li ispunjavate kriterijume za prijavu za program, šta još treba da uradite da biste ispunili određene kriterijume i možemo da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Takođe, možemo da Vas posavetujemo o Vašim drugim mogućnostima za radnu vizu za Australiju, uključujući i vizne opcije za koje vam nije potreban poslodavac za sponzorisanje. Ako ste zainteresovani i želite da saznate više o ovom viznom programu, predlažemo da zakažete konsultaciju.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

Baxvel je jedina firma koja ima licenciranog migracionog agenta na području teritorije Republike Srbije.

Vera Radisavljević
Licencirani migracioni agent
Australijski advokat
MARN 1681254

Napomena: Ovaj tekst je pripremljen od strane licenciranog migracionog agenta, australijskog advokata Vere Radisavljević. Ovaj tekst ne predstavlja imigracionu asistenciju i ukoliko želite savet u vezi Vašeg slučaja, molimo Vas da nam se obratite na neki od dostupnih kontakata. 

najnoviji članci