Viza za Australiju za diplomirane inženjere

Viza za Australiju za diplomirane inženjere

Postoji viza za diplomce za one koji su završili studije u Australiji, ali isto tako postoji viza za diplomce koji su završili studije van Australije na određenim institucijama, koji su određenih zanimanja i ispunjavaju potrebne uslove. U nastavku pričamo upravo o ovom drugom tipu vize za diplomce za Australiju.

Šta je Viza za kvalifikovane diplomirane inženjere potklase 476 za Australiju?

Viza za kvalifikovane diplomirane inženjere potklase 476 za Australiju (Skilled-Recognised Graduate visa Subclass 476) pruža mogućnost diplomiranim inženjerima koji su nedavno završili studije da žive, rade ili studiraju u Australiji.

Ova viza je privremena radna viza, te je moguće da sa njom imate odobren boravak u Australiji do 18 meseci.

Možete uključiti članove porodice u svoj zahtev za vizu 476 za Australiju prilikom podnošenja zahteva.

Možete biti u Australiji ili van nje prilikom podnošenja zahteva za vizu, ali morate biti van Australije u momentu kada vam viza bude odobrena, osim ako ste građanin Novog Zelanda i imate vizu posebne kategorije za Australiju (potklasa 444), pa onda nije bitno da li ste nalazite u Australiji ili van nje u trenutku dobijanja vize.

Uslovi za podnošenje zahteva za vizu

Važno je da u trenutku podnošenja zahteva:

 • imate manje od 31 godine,
 • imate završene najmanje osnovne studije ili viši stepen od osnovnih studija na nekoj od naznačenih institucija u poslednje dve godine,
 • da možete da prikažete da imate određeni nivo poznavanja engleskog jezika na nekom od ponuđenih testova engleskog jezika,
 • da niste ranije bili nosilac 276 ili 485 viza za Australiju.

Pored ovoga, važno je da ispunjavate zdravstveni uslov, odnosno da možete da prikažete da ste dobrog zdravlja, kao i to da imate čistu krivičnu istoriju čime ispunjavate uslove karaktera.

Kvalifikacije potrebne za vizu za diplomiranje ineženjer

Da biste podneli zahtev za vizu za kvalifikovane diplomirane inženjere potklase 476 za Australiju morate da imate završene studije (osnovne, master, doktorske ili postdiplomske) u poslednje dve godine.

Industrijski sektori

Kvallifikacije moraju biti iz sledećih industrijskih sektora:

 • Hemijsko inženjerstvo (Chemical engineering),
 • Mašinstvo, proizvodno i pogonsko inženjerstvo (Mechanical, production and plant engineering),
 • Strukturalno inženjerstvo (Structural engineering),
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine (Environmental engineering),
 • Elektrotehnika (Electrical and electronics engineering),
 • Građevinarstvo (Civil engineering), ili
 • Rudarsko inženjerstvo (Mining and material engineering).

Obrazovne institucije

Vaše kvalifikacije iz oblasti inženjerstva moraju biti stečene na nekoj od određenih obrazovnih institucija.

Washington Accord je međunarodni sporazum između zemalja ili regiona i akreditacionih tela u datim zemljama koji pokriva samo kvalifikacije inženjera stečene na osnovnim studijama.

Australija je jedna od potpisnica ovog sporazuma još od 1989. godine kada je sporazum pokrenut.

Diplomirani inženjeri sa bilo koje institucije koja je deo Washington Accord sporazuma mogu biti podnosioci zahteva za vizu za kvalifikovane diplomirane inženjere potklase 476 za Australiju

Postoje i univerziteti koji nisu deo ovog sporazuma, ali su takođe akreditovani u Australiji za potrebe vize 476 priznaje i kvalifikacije sa ovih univerziteta.

Sledi lista univerziteta koji nisu deo Washington Accord-a, ali jesu priznati u viznom procesu za vizu 476 za Australiju:

 • Argentina – Catholic University of Argentina
 • Brazil – Federal University of Minas Gerais
 • Čile – Universidad Catolica del Norte
 • Čile – Catholic University of Chile
 • Čile – University of Chile
 • Čile – University of Concepcion
 • Finska – HUT, Helsinki
 • Nemačka – RWTH, Aachen
 • Nemačka – Technical University of Berlin
 • Nemačka – Technical University of Clausthal
 • Nemačka – TU Bergakademie Freiberg
 • Nemačka – University of Hannover
 • Mađarska – University of Miskolc
 • Indija – Anna University, Chennai
 • Indija – Banaras HinduUniversity, Varanasi
 • Indija – Indian Institute of Science, Bangalore
 • Indija – Indian Institute of Technology, Kharagpur
 • Indija – Indian School of Mines, Dhanbad
 • Iran – Amir Kabir University of Technology
 • Iran – University of Tehran
 • Kina – Beijing Normal University
 • Kina – Beijing Petroleum University
 • Kina – Beijing University of Chemical Technology
 • Kina – Beijing University of Technology
 • Kina – China University of Mining and Technology, Beijing
 • Kina – Guangzhou University
 • Kina – Shanghai University of Engineering Science
 • Kina – Shanghai Jiaotong University
 • Kina – Tongji University
 • Kina – Tsinghua University
 • Kina – University of Science and Technology, Beijing
 • Filipini- University of the Philippines
 • Poljska- Wroclaw University of Technology
 • Slovačka – TU Kosice
 • Švedska – Lulea University of Technology
 • Tanzanija – University of Dar es Salaam

Poznavanje engleskog jezika

Jedan od važnih uslova za podnošenje zahteva za vizu jeste poznavanje engleskog jezika, osim ukoliko ne posedujete pasoš neke od sledećih zemalja: Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Novog Zelanda ili Republike Irske.

Testovi koje možete polagati su IELTS, TOEFL Ibt, PTE Academic ili CAE. Napomenuli bismo da postoje propisane minimalne ocene za svaki test koje morate da dostignete kako biste ispunili uslov za vizu 476 za Australiju.

Troškovi podnošenja zahteva za vizu za diplomiranje inženjere

Taksa za vizu za kvalifikovane diplomce priznatih zanimanja potklase 476 za Australiju iznosi AUD$405 u vreme pisanja ovog članka. Taksa u istom iznosu se plaća i za članove porodice koji Vam se pridružuju u zahtevu za vizu 476 za Australiju.

Ovde nisu uračunati drugi troškovi koje možete imati kao ni troškovi angažovanja licenciranog agenta za migracije.

 

Budite slobodni da nam se javite na neki od dostupnih kontakata kako bismo zakazali konsultacije sa Vama i proverili da li ispunjavate sve uslove za ovu vrstu vize ili za neku drugu vrstu vize i kako bismo Vas uputili detaljno u proceduru i odgovorili na svako Vaše pitanje.

Možete nam se javiti mejlom na info@baxvel.com ili popuniti upitnik na našem vebsajtu i dobićete od nas odgovor putem mejla.

najnoviji članci